Utgiven i Forum nr 2017-03

Efterlyses: Kapital till miljöinnovationer

av Jennie Krook Forum 2017-03, sida 42-43, 30.03.2017

Taggar: Teman: innovationer

Efterlyses: Kapital till miljöinnovationer

Mycket av tekniken som kan hjälpa oss att minska koldioxidutsläppen finns redan, men medan Kin ökar investeringstakten avvakta många västerländska investerar de politiska besluten.

JENNIE KROOK TEXT

Xx Politik spelar en stor roll när det gäller att valla nyckfulla investerare, och beslutfattares förmåga att skapa långsiktig, stabil och förutsägbar politik har en stark påverkan på investeringar inom miljötekniksektorn. Så vad kommer att hända nu när klimatskeptikern Donald Trump, som bland annat vill sloparegleringar för koldioxidutsläpp, väcka li i den utdöende kolindustrin i USA och göra POLITISK RISK. Österrikiska Activ Solar utvecklade storskalig fotovoltaisk solkraft i Ukraina, bland det lättare att borra efter olja och naturgas i — annat denna anläggning på 43 MW och 182,380 PV-rmoduler. Bolaget gick i konkurs i februari 2016 till följ naturreservat, nu blivit en av världens mäktigaste personer?

Andreas Englund är affärsutvecklare på fristående IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har analyserat över 1000 bidrag i olika innovationstävlingar samt skrivit rapporten Marknadshinder för miljöinnovationer.

Enligt honom har det varit två lågkonjunkturer för investeringar i miljöinnovationer under de senaste 20 åren där valet av George W. Bush som president i USA efter millennieskiftet var lite av en utlösande faktor för den första svackan.

”Bushåren hade en enorm global effekt, han lade ner hela Clintons elbilsprogram vilket gjorde att utvecklingen där i stort sett dog på ett år. Sen kom 11 september vilket gjorde att fokus ytterligare förflyttades bort från miljöfrågorna”

Berg- och dalbana. Samtidigt började marknaden för miljöinnovationer röra sig framåt när Al Gore började turnera internationellt med filmen ”En obekväm sanning” 2006 men i och med misslyckandet på klimatmötet i Köpenhamn 2009 inleddes nästa lågkonjunktur.

”Förhoppningsvis har vi nått botten och kan komma upp på banan igen i och med Parisöverenskommelsen. Det återstår att se om valet av Trump kan stoppa en sådan vändning. Det är inte säkert att han kan påverka så mycket, marknadsutvecklingen har gått så långt ochidag har USA:s roll minskat och utvecklingen sker främsti Asien”

Sedan 2013 är Kina det land som satsar mest på miljöteknikutvecklingi världen och ilandets femårsplan för 2016-2021 handlar 10 av 25 mål om miljön.

”Vad som är positivt med Kina är att de genomför sina förslag i femårsplanerna. Men även EU-kommissionen har bra mål och unionen är stark i sina direktiv”, säger Englund men påpekar samtidigt att

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3201 av uteblivna stödbetalningar i sviterna av landets Kremlvållade ekonomiska och politiska kris.

även om det finns en del tuffa förslag som är positiva så är det alltid oklart hur de kommer efterlevas.

”En ännu starkare signal från EU är att de nu avser att begränsa antalet utsläppsrätter. Det är även positivt att EU:s starkaste nation vill gå före. Tyska förbundsrådet har antagit en ny resolution som säger att samtliga nya bilar på de tyska vägarna ska vara utsläppsfria 2030. I praktiken innebär det att enbart elbilar eller vätgasbilar skulle tillåtas. Det är mycket som händer och många investerare som avvaktar de politiska besluten.”

Har inte råd att vänta på åtgärder. Just denna väntan har många nystartade företag inom miljöteknik (cleantech) inte råd med. Ett av dem är det svenska startupbolaget Trine som erbjuder privatpersoner möjligheten att finansiera solcellsanläggningar i utvecklingsländer som Kenya, Uganda och Senegal.

”Det märks att vi gör saker snabbare än vad våra samhällssystem är byggda för. Som startupbolag kan vi inte sitta och vänta på en utredning itvå år men just nu berörs vi inte av energipolitiken i EU utan snarare av lagstiftningen och marknaden i utvecklingsländer samt av konsumentskydd i länder där våra kunder finns”, säger Hanna Lindquist, kommunikatör på Trine.

De kom tvåa i förra årets Nordic Cleantech Open, en tävling i Malmö som utser den mest lovande energi-och miljötekniken i Norden med hjälp av 43 internationella jurymedlemmar från finans- och miljötekniksektorn.

Plattformsekonomi, Två av de tre högst placerade företagen i förra årets tävling erbjuder inte någon egen teknik — i stället serverar de

YVTIOSALI > FÖRUTSÄGBARHET VIKTIGARE ÄN OLJEPRI = Möjligheterna för cleantechindustrin att få tillgång till just venturekapital, den form av riskkapital som investeras iunga bolag i relativt tidiga skeden och möjliggör deras fortsatta utveckling, har studerats av tre forskare (Cumming, Henriques, Sadorsky) vid York University i Kanada.

Enligt rapporten “Cleantech venture capital around the world” kan stigande energi- och oljepriser motivera entreprenörer och investerare till att investera i miljöteknik och förnybar energi, men dyra bränslen kan samtidigt avskräcka etablerade energiproducenter och mana dem att satsa på att rädda kärnverksamheten genom att leta och utnyttja mer fossila fynd.

Stigande oljepriser är därför inget som ensamt kommer att öka investeringsviljan, som även påverkas av andra faktorer såsom mediabevakning, ett samhälles kapacitet att hantera osäkerhet och ovisshet samt regeringar och statliga institutioners förmåga att skapa långsiktig, stabil och förutsägbar politik.

internetplattformar som möjliggör affärsmöjligheter och finansiering av redan befintliga miljölösningar.

Detta är ett teckeni tiden, enligt Johan Söderblom, expert på klimatinnovationer på Världsnaturfonden, som är med och anordnar deltävlingen Climate Solver.

”Mycket av tekniken som kan hjälpa oss att minska koldioxidutsläppen finns redan men marknaderna har inte hängt med så affärsmodellerna är till för att fylla gapet”, säger Söderblom och tillägger att Världsnaturfonden gör dettajust för att hjälpa till att marknadsföra miljöinnovationer och hjälpa dem komma ut på marknaden.

Ingen brist på potential. Världsnaturfondens beräkningar för de tolv innovationerna som blev utsedda till Nordic Climate Solver 2016 visade att de har en potential att minska koldioxidutsläpp med 47 miljoner ton och förse 48 miljoner människor i utvecklingsländer med ren energi. Men då behöver innovationerna, enligt Världsnaturfonden, kommersialiseras i ett tidigt skede.

För startupbolaget Trine är tanken att locka fram mikroinvesteringar från många små privatplacerare som samtidigt tjänar på avkastningen.

”Vårt jobb är att se till att det går att finansiera solenergi där den gör som mest nytta och förse de mest behövande människorna med elektricitet”, säger Lindquist.

Gräsrotsinitiativ. Enligt Världsnaturfondens beräkningar kan Trines finansieringsmodell förse 48 miljoner människor iutvecklingsländer med ren energi. Trine har i dagsläget cirka 400 investerare och enligt Lindquist har bolaget inte haft svårigheter att attrahera kapital till projekten. Samtidigt är det lite svårare att få in kapital till själva bolaget eftersom Trine rör sig på gränsen mellan miljöteknik och finans.

”När det handlar om så kallat venturekapital är det lite svårare att skapa förståelse bland placerarna. Det längre perspektivet vi intar kan göra det utmanande att räkna hem alla vinster här och nu. Men vissa investerare går före och sedan följer andra efter «> vERA PIRALBED 1 BADEN GD sen re rUGLEnS VWRIETY GÄÄTILÅO over Tr: är Mn AU BCTED 90 PNSORICEAN Pete kn oc 127 RACIONET SOON ver

CASTELAO 201 kos nr 00539 www.henkell.fi www.nautikohtuudella.fi

Utgiven i Forum nr 2017-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."