Utgiven i Forum nr 2017-03

Här ligger världens största ufo-arkiv

av Johan Joelsson Forum 2017-03, sida 30-32, 30.03.2017

FULL AKTIVITET I ARKIVET. Anders Liljegren ser till att den dagliga verksamheten flyter i ufo-arkivet i Norrköping.

Här ligger världens största ufo-arkiv

Världens största ufo-arkiv finns i Norrköping. Forum åkte dit för att frossa i handskrivna tefatsobservationer, skakiga videofilmer och tidigare hemligstämplade dokument.

JOHAN JOELSSON TEXT

JONATAN JACOBSON FOTO

X På den molniga himlen brummar ett propellerplan av äldre snitt. Det flyger på låg

IE] forum för sxonoMtock TEKNIK NR3 201 höjd ovanför våra huvuden för att sedan göra en tvär gir och försvinna bort i fjärran. Själva flackar vi planlöst omkring i ett anonymt hyreshusområde från 1950-talet ochletar efter världens största ufo-arkiv.

Trots att vi befinner oss på den korrekta adressen har vi svårt att hitta. Efter några varv runt huset knackar vi på en bakdörr. I en ombonad butikslokal med böcker, tidskrifter och mappar från golv till tak tar Anders Liljegren emot. Han är kaffespeedad. Det är mycket nu. En stor samling bestående av 450 lådor donerad ufo-litteratur har fast nat i London på grund av en kollision i rusningstrafiken. Liljegren har även precis avslutat en intervju med en amerikansk tidning som håller på med en reportageserie om udda arkiv och bibliotek.

Ochjo, Arkivet för ufo-forskning, AFU eller Archives for the unexplained som den drivande stiftelsen planerar att byta namn till — kan med fog räknas som udda.

Biblioteksnördar. Historien om arkivet började 1973 då Anders Liljegren och hans två ufo-frälsta bibliotekarievänner Kjell Jons LJUSEN BLINKADE. En av tusentals svenska ufo-observationer.

IE0 OPEBKBeE:

PÅ PAPPER. Bara en bråkdel av den kultur historiska källarskatten i Norrköping har hittills digitaliserats.

son och Håkan Blomqvist bestämde sig för att börja samla ufo-litteratur. Till en början var initiativet mest ett sätt att få egen möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Böckerna de skaffade lät de sedan privatpersoner runt om i Sverige låna med post. Efter något år fick de ta emot en stor donation på 400 böcker från en känd ufolog. Och sedan dess har det bara rullat på. Med åren har inriktningen breddats. I AFU finns vid sidan om ufo-litteraturen även böcker om en rad andra paranormala fenomen. ”Det är därför vi planerar att byta namn”, säger Liljegren ochler. Arkivet och biblioteket är utspridda i tolv källarlokaler i Norrköpingsstadsdelen Ljura. I samlingarna finns förutom åtskilliga hyllmeter ljud- och videoband drygt 25 600 boktitlar, 70 000 tidskriftsnummer och 250 000 digitaliserade pressklipp från hela världen. Men inte bara det. Här finns också cirka 20 000 rapporter som gjorts i samband med

UFO-LITTERATUR. I AFU Shop, arkivets eget antikvariat, säljs böcker och tidskrifter som det finns fler än tre exemplar av.

svenska ufo-observationer, samt liknande nationella rapportarkiv från Danmark, England och Spanien. Liljegren tar ut en vit mapp ur en av de belamrade bokhyllorna och fiskar upp en rapport författad av en kvinna som sett ett grått, snurrande, diskusformat föremål som svävat ovanför hennes bil.

Liljegrens kollega Johan Gustavsson, som sitter försjunken framför en dator, är anställd som utredare på AFU och granskar, på uppdrag av riksorganisationen UFO-Sverige, alla de cirka 250 ufo-observationer som kommer in varje år.

”Till min hjälp har jag fältundersökare, men också satellitprogram, kartor och primärradar. Ofta rör det sig om flygplan, satelliter eller svävande lyktor. Bara enstaka rapporter får en ufo-stämpel”, säger Gustavsson.

Tefat sysselsätter. AFU drivs som en stiftelse och finansieras delvis av ett trettiotal pri BARA LUFTFARKOSTER. Anders Liljegren har själv aldrig sett något oförklarligt på himlen.

KALLA KRIGETS PARANOI = Begreppet ufo (unidentified flying object) infördes 1953 av det amerikanska flygvapnet. Även den svenska Försvarsmakten insamlade, undersökte och följde upp ufo-observationer centralt från mitten av 1940-talet. I mitten av 1960-talet överfördes denna funktion till dåvarande FOA, numera FOI(Totalförsvarets Forskningsinstitut). = Enligt det amerikanska flygvapnets Project Blue Book, som pågick 1952-1970, visade sig de så kallade ufon man undersökte vara “astronomiska fenomen: 27,6 procen “luftfarkoster: 23,7 procen + satelliter: 17,1 procen + påhitt, fantasier: 14,2 procen “otillräckliga data: 9,6 procen + väderballonger: 4,1 procen + under analys:1,9 procen + ännu oidentifierade fenomen: 1,8 procent.

vata donatorer. Men arkivet har sedan länge ett samarbete med Arbetsförmedlingen och sysselsätter ett tjugotal personer. Sedan ungefär fem år handlar i princip allt praktiskt arbete om sortering, katalogisering och digitalisering. Fem dokumentskannrar, en fotoskanner och en digitaliseringsstation för ljudband är i daglig drift. Av arkivets totalt 2500 hyllmeter är högst 20 digitaliserade. ”Vi hade behövt en fast stab på fem till tio personer som hade kunnat vara kvar i tio år och jobba med digitalisering och ordna upp arkivet så det är möjligt att digitalisera. Jag gråter blod när jag ser allt som fortfarande är analogt”, säger Liljegren. Han tar oss med på en rundvandring till några av de tolv källarlokalerna som AFU disponerar. I grannlokalen finns AFU:s digitaliseringshögkvarter. Här finns även AFU:s hårddisk som rymmer totalt 40 terabyte. Vid en dator sitter Irene Remberger och skannar in tidningsurklipp på tvehövdade

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2017 E 99 Vi lyckades rädda 32 pärmar som låg begravda under pottor och trasiga portföljer i ett soprum. Vi var där precis innan sopgubbarna kom.

UDDA URKLIPP. Irene Remberger skannar tidningsurklipp. Hon trivs med sitt jobb på den udda arbetsplatsen i Norrköping.

bebisar från Fortean Times - en brittisk månadstidning som skriver om alla slags fenomen och udda händelser. Ett annat projekt är att skanna en oändlig hög gamla utgåvor av tidningen Psychic News.

”Vi har så mycket material att det knappt går att greppa. Man får ta en hög i taget, annars går det inte”, säger Liljegren.

Samlarvärde. Vi promenerar vidare till en annan lokal tvärsöver gården där bland annat UFO Sveriges förenings- och personarkiv förvaras. Hyllorna är belamrade och det luktar tungt av papper och damm. Här finns även delar av tidskriftssamlingen, sorterad efter land.

Vi sätter oss på huk och bläddrar i ett färgglatt fanzine med ufo-observationer från då varande Rhodesia (dagens Zimbabwe). När AFU har fler än tre exemplar av samma bok eller tidskrift händer det att Liljegren säljer av titlar på Ebay som ett sätt att få in pengartill verksamheten. Stiftelsen har även startat antikvariatet AFU Shop med kunder från hela världen.

”För något år sedan sålde jag stencilerade ufo-häften från Tasmanien som jag fick flera hundra dollar styck för”, säger han.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 32017

Esoterisk. I en lokal längre ner längs gatan finns delar av AFU:s voluminösa bibliotek. Gamla franska band med folklore, ockultism, riter, häxkonst, enhörningar och satanism. Här hade man kunnat sitta i veckor och förkovra sig. Något som forskare ibland gör.

”Alla böcker som vi har två exemplar eller fler av lånar vi ut med post till de personer som stödjer stiftelsen. Annars får man komma hit och läsa. Vi kan också fixa digitala kopior eller papperskopior i begränsad omfattning”; säger Liljegren.

DN-journalisten Clas Svahn, vice ordförande i riksorganisationen UFO Sverige, är den som i dag leder all insamling av material till arkivet.

Liljegren har gått i pension men är kvar som arbetsledare på volontärbasis. Under sina 43 år på AFU har han varit med om en rad minnesvärda ögonblick. En upplevels som aldrig kommer att blekna var när han och kollegan Håkan Blomqvist i slutet av 80-talet panikkörde till Bromma för att hämta den berömde ufologen Gösta Rehns privata korrespondens.

”Vilyckades rädda 32 pärmar som låg begravda under pottor och trasiga portföljer i ett

UFO-UTREDARE. Johan Gustavsson undersöker varje inskickad ufo-rapport så långt det går.

soprum. Vi var där precis innan sopgubbarna kom”; säger Liljegren.

Vad har drivit dig under alla de här åren ”Jag gillar att bygga upp saker och ger egentligen sjutton i vad ufo-fenomenet kan ha för förklaringar. Det här arbetet bjuder dessutom på överraskningar varje dag?

Handen på hjärtat. Tror du att det finns civilisationer i andra solsystem som ibland gör avstickare för att hälsa på oss ”Det är osannolikt, men inte omöjligt. Om någon kunde förklara alla observationer utifrån vetenskapliga argument så skulle jag köpa det. AFU-stiftelsen driver inte det här arkivet utifrån några trosaspekter”

Hur ser framtiden ut för AFU ”Vivillså klart att allt bevaras åt eftervärlden. Men vi blir äldre och äldre. Så en mångmiljondonation hade suttit fint nu. Vi hade gärna haft en lokal där vi kunde samla allt under ett tak. Vi behöver också volontärer med kunskap i paranormala fenomen som jobbar vidare med arkivet och biblioteket”

Vitar farväl av ufo-gänget och lämnar det lysrörsbleka arkivet. Den skeva kvällssolen reflekteras i hyreshusens fönster. Propellerplanet är borta. På himlen syns ingenting. Eller vad är det där?

Utgiven i Forum nr 2017-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."