Utgiven i Forum nr 2009-11

Ekonomisk tillväxt utan nya jobb?

av Leif Bergström Forum 2009-11, sida 26, 26.11.2009

Taggar: Orter: USA Teman: ekonomi

vem 209 om AnDEeB I same KAEARN — servers

INGA NYA JOBB.

Trots att ekonomisk statistik tyder påatt tillväxten har återvänt i USA fortsätter arbetslösheten attstiga.

Ekonomisk tillväxt utan nya jobb?

IH USA. Ekonomiska experter hävdar att den ekonomiska cykeln har förändrats och att jobblös återhämtning är en trend. I traditionell ekonomisk teori börjar nyanställningarna så snart företag ser hoppet om ökade vinster med ökad produktion. Nu kan företagen i stället välja ökad automatisering och outsourcing.

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK

X Ekonomer och många företagare i USA utropar ”äntligen!”, som kommentar till de senaste ekonomiska siffrorna. Men anställda och deras representanter viskar nästan uppgivet: “inte igen”. Ännu har inte det definitiva, statistiskt bevisade beskedet kommit, men nästan alla — inklusive centralbankschefen BEN BERNANKE - är eniga om att ekonomin åter är på bättringsvägen. Fast än har det inte märkts på antalet nyanställningar.

Efter lågkonjunkturen 1991 dröjde det ett år innan den nya tillväxten slog igenom i arbetslöshetssiffrorna. Efter den ekonomiska nedgången 2001 tog det två år innan sysselsättningen ökade. Denna höst har ekonomisk statistik (från BNP-siffror till produktionseffektivitet, orderingång och kinesis produktion) till synes vittnat om att tillväxten är tillbaka, men arbetslösheten har fortsatt stiga till nytt rekord i oktober. Nu frågar sig ekonomer om de tre senaste lågkonjunkturerna pekar på ett nytt ekonomiskt mönster: tillväxt utan nya arbetstillfällen …

Det är alltid farligt att dra långtgående ekonomiska slutsatser. Minns övertygelsen under sena 1990-talet bland Wall Streets högavlönade analytiker att internet skapat något helt nytt — en ny ekonomi, visserligen dittills utan några egentliga intäkter, men den skulle säkert visa sig konjunkturokäns lig. Fram till förra året fanns det ’experter som på samma sätt hävdade att USA:s ständigt stigande huspriser var hållbara och att tidigare fluktuationer på fastighetsmarknade tack vare nya finansiella produkter skulle visa sig ett minne blott.

Jobblös återhämtning. Nu finns det forskare som på samma sätt försäkrar att globaliseringens skarpa konkurrens och omfördelning bland amerikansk arbetskraft från produktion till tjänstesektorn gör att vi måste vänta oss att företag blivit mycket mer försiktiga med att anställa. Efter den svåraste lågkonjunkturen sedan den stora depressionen talas det om en jobblös återhämtning. Hur politikerna kan hantera en sådan utveckling är ännu oklart.

President BARACK OBAMA har välkomnat den statistik som pekar på att den ekonomiska pendeln svängt och hans medarbetare för

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."