Utgiven i Forum nr 2009-11

En framtidsdröm

av Kaj Arnö Forum 2009-11, sida 20, 26.11.2009

Taggar: Teman: medier

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2082

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.fi

Facebook är Svenskfinlands största massmedium, sa Reidar Wasenius i Rundradions Slaget efter tolv 26.10.2009, Stämmer det? Utgör webbens sociala nät räddningsbåtarna då de sto ra massmediala skeppen råkar i sjönöd? Jag misstänker litet att så är fallet.

Tryckta medier finns det allt färre av, Reklamintäkterna går ned för traditionella massmedia, världen över, Televisionen äter en allt mindre del av ungdomens tid, som istället tillbringas på nätet.

Det finlandssvenska affärssamfundet kan förstås ta detta med jämnmod. Vi är ju ett specialfall. Dessutom hittar Konstsamfundet och fonderna säkert på någonting. Kanske några lokaltidningar ges ut mer sällan, blir tunnare eller måste dras in. Men framför allt är det klart att professionella journalister alltid gör ett bättre jobb än nätets självupptagna yrbollar, ensakshjältar och finskhetsivrare,

Eller så inte,

Tänk om det i stället är annorlunda. Tänk om det går så att de intresse- och språkgrupper som inte lär sig utnyttja webbens sociala nät råkar långt ut i marginalen? Tänk om lösningen ligger i en fruktbar samverkan mellan ett gediget journalistarbete och ett engagerat samfund av aktivt bidragande individer med egna tankar, intressen och åsikter?

Just nu är kruxet det där med “aktivt bidragande! En klar majoritet av Forums läsare, eller Hufvudstadsbladets för den delen, har utan vidare ’egna tankar, intressen och åsikter! En försvinnande liten bråkdel är beredd att delge dem publikt.

I generationen av folk under 25 år ser det annorlunda ut. Där skriver litet vem som helst, på Facebook. Vi som är över 25 begår ett kardinalfel om vi avfärdar ungdomens kantänka ytliga skriverier med en föraktfull huvudskakning enligt mottot ‘detta är inget för oss’

Ungdomens samtalsämnen kanske är annorlunda, liksom deras festvanor och musiksmak — men deras nätverksbyggan I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

de är något att ta efter, både vad beträffar verktyg och metodik,

Spola fem år fram i tiden, och jag hoppas min dröm har förverkligats. Forum har gjort en läsarundersökning “Forum 2014” och följande resultat har ftamkommit ur de 5 721 svaren (svarsprocent 44) » 92 procent följer minst fem finlandssvenska grupper på nätet minst tre gångeri veckan.

» 55 procent skriver minst tre allmänt synliga svenskspråkiga nätinlagor per vecka (kommentarer, statusuppdateringar, egna reflektioner).

» 87 procent säger sig haft ‘stor’ eller ‘mycket stor’ praktisk nytta i sitt yrke av Forumgruppen på Linked In.

» 42 procent har under den senaste månaden ”av en slump’fysiskt träffat en annan Forumläsare på stan, på grund av ömsesidig geografisk statusuppdatering.

» 52 procent har nyligen läst en bok rekommenderad i en finlandssvensk nätgrupp.

» 93 procent säger att finlandssvenska nätgrupper är viktiga” eller ‘mycket viktiga" praktiska informationskällor för både arbete och fritid.

» 85 procent följer klassiska medier (HBL, Rundradion) ‘delvis’ eller ‘mestadels’ utgående från rekommendationer på oberoende webbsajter.

Om min dröm har något med den blivande verkligheten att göra, ser jag en viktig omedelbar lärdom: De finlandssvenska medierna och institutionerna bör i dag ta sig dit folk kommer att vara i morgon, De bör öppna sig och dela med sig av sin information, på Facebook, på Twitter, på Wikipedia, och inte tro att folk hittar deras egna sidor. De bör öppet och flitigt diskutera med sina intressegrupper.

Via en bättre nätnärvaro försvagas inte den fysiska samvaron. Den förstärks, Brandvärdet hos finlandssvenskhetens nuvarande varumärken är ännu hög. Husis, Handelsgillet, Radio Vega, TF, Hanken och alla andra: Riskera inte er centrala position genom enalltför anspråkslös närvaro på webbens sociala nät. “De finlandssvenska medierna och institutionerna bör i dag ta sig dit folk kommer att vara imorgon. De bör öppna sig och dela med sig av sin information, på Facebook, på Twitter, på Wikipedia, och inte tro att folk hittar deras egna sidor”

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."