Utgiven i Forum nr 2009-11

Färskvara idag, avfall i morgon?

av Ragnhild Artimo Forum 2009-11, sida 42, 26.11.2009

Taggar: Teman: biologi

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

BLIR SNABBT ÖVERMOGNA.

Ennymetod som bygger på enzymproducerande mikroorganismer kan ge bananerna långsammare mogning och längre hylliv.

NR 11 260 ; 2 > MINDRE SPILL OCH MILJÖBELASTNING = Upp till 40 procent av alla grönsaker och del frukter som når livsmedelsindustrin, och konsumenterna h ils och bli avfall. I USA beräknas detta avfall uppgå till å. Det betyder at el av förpacknin flera miljoner to por sr nader etc- rak jan, ochi slutändan fö sumenten.

= Odlingen sker till stor del i varma regioner, medan de profitabla mar e eller svala zoner. Fruk tande miljö- och klimatkoi enser. Trans 1 volym varav minst en tred Il

RAGNHILD ARTIMO

Bananerna, som känns svala och fasta i hande och precis lagom mogna då du köper dem, är oft övermognat brunmosiga inuti ett par dar sena re - och hamnar i soppåsen. Lösning: köp bara s många du äter inköpsdagen. Alltför besvärligt? Kart hyllivslängd - i butiken och hemma är ett större eller mindre problem med de fles ta frukter och många grönsaker. Långsammar magning kan ge längre “färsktid’ och mindre spill.

Enzym bromsar mogningen. Mikrobiologer vid GEORGIA STATE UNIVERSITY har utvecklat en metod att hålla frukter, grönsaker och även blommar fräscha längre. Innovationen bygger på en naturlig, i vanlig mylla förekommande mikroorganism som utsöndrar ett enzym som förlänger frukters och grönsakers mogningstid och därmed ger dem förbättrad hållbarhet.

Professor GEORGE PIERCE har arbetat på detta forskningsprojekt i tre år, och framhåller at metoden inte innebär hälsorisker och inte involverar användning av patogener eller genmanipulation: det är fråga om en naturlig mikroorganism vars produktion av ett givet enzym man ökar genom att ändra på organismens ‘diet! Pierce jämför det med att förbättra atleters prestationer genom utvald diet. Enzymerna förlänger frukters och grönsakers mogningstid - i vissa fallupp till det dubbla - genom att minska deras respons på signalämnen och bromsa upp mogningsprocessen.

Katalyten som används i denna process bringas i kontakt med frukterna och grönsakerna med olika metoder: genom att behandla luftenitransportcontainrar, eller applicera ämnet itransportlådor och förpackningsmaterial. Man kan behandla bulkvaror lika väl som individuella frukter eller grönsaker.

Långa transporter, Argumenten för närprodu -ärskvara I dag, avfall imorgon cerade färskvaror är odiskutabla, men dessvärre närproduceras bara en bråkdel av de frukter och grönsaker finländarna konsumerar, åtminstone vinterhalvåret.

Pierces innovation fungerar framgångsrikt med klimakteriska växter. Vid förändrade klimatförhållanden (vid transporter från varma till kyliga miljöer) producerar klimakteriska växters frukter - bananer, äpplen, tomater med flera- etylengas under mogningsprocessen. Etylen utlöser sedan en kemisk reaktion i fruktcellerna, som bryter ner syror och stärkelse och åstadkommer de färg- och smakförändringar som kännetecknar mognad. Enzymerna gör denna mogningsprocess långsammare, varvid frukter och grönsaker får längre hållbarhet.

Pierces team jobbar ännu på att finjustera processens mekanismer. Metoden är redan patenterad. För kommersialiseringen utarbetas ett affärskoncept av ELEVAR CORPORATION.

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."