Utgiven i Forum nr 2009-11

Finnair tvingas söka ny roll

av Janne Salonen Forum 2009-11, sida 15, 26.11.2009

Taggar: Bolag: Finnair Teman: flygindustrin

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2089

Finnair tvingas söka ny roll

JANNE SALONEN Det bästa som kan sägas om den pilotstrejk som den 16-17 KOMMENTAR november drabbade Finnair var att den blev kortvarig.

Båda parterna kan sägas ha uppnått viktiga målsättningar till följd av det avtal som gjorde slut på strejken: piloterna fick ett starkt anställningsskydd, de kan inte ens permitteras under 2010, och de kunde hålla fast vid principen att endast Finnairs piloter flyger Finnairs flygplan. Finnair å sin sida vann rätten att kunna hyra ut overksamma plan, men de får inte flygas som Finnairavgångar.

l övrigt försvårade strejken Finnairs från tidigare trängda läge. Anseendet naggades i kanternaihemlandet - men i synnerhet i utlandet. TVnyheterna förmedlade bilder från HelsingforsVanda flygplats av vilsekomna asiatiska resenärer som var ytterst besvikna på Finnair eftersom de var på väg att missa viktiga möten. Frågan är hur mycket denna strejk drabbade Finnairs image i Asien och bland asiatiska resenärer till Europa.

Rekordminus, Under detta år är Finnair på väg mot den största förlusten i bolagets historia. Bolaget har aviserat en förlust på närmare 200 miljoner euro för hela året. Redan nästa år måste förlusterna börja minskas, annars blir företaget snart ett krisbolag.

Det som förbättrar möjligheterna att nästa år blir bättre är dels att Finnair med sina nya arbetsmarknadsavtal har lyckats få igenom sparkrav riktade mot personalen. Om permitteringsbehov uppstår till följd av minskande trafik, kan det dock vara svårt för den övriga personalen att svälja att de inte åtnjuter ett lika starkt permitteringsskydd som piloterna.

Asienkonjunkturen har redan börjat vända starkt uppåt, till följd av Kinas fortsatt starka tillväxt, och detta borde avspegla sig positivt i Finnairs Asientrafik under nästa år, förutsatt att den korta strejken inte förstörde Finnairs anseende.

Också Europakonjunkturen börjar småningom vända uppåt, vilket också har en betydelse för Finnair.

Tuff sits för ny vd. Men tillträdande nya vd:n för Finnair, Mika Vehviläinen, tidigare operativ chef för Nokia Siemens Networks, kommer att h en nog så krävande uppgift framför sig, då han i början på februari tar över rodret på Finnair efter avgående vd:n Jukka Hienonen.

Den europeiska flygmarknaden är i omvandling. British Airways och Iberia har beslutat om att fusionera sig till den tredje stora europeiska flygkoncernen, jämsides med Air France-KLM och Lufthansa. Frågan är vilken de nordiska flygbolagens framtid blir på denna flygmarknad. Dettablir också något Vehviläinen måste ta sig an.

I media har det förekommit uppgifter om diskussioner mellan SAS och Finnair, men Lufthansa sägs också vara på väg att köpa in sig i SAS. Lufthansa har dock haft andra järn i elden, och SAS svaga ekonomi kan ha minskat motivationen hos Lufthansa att skynda med att gå in i SAS.

SAS statliga ägare, i synnerhet Sverige och Danmark, har visat tecken på att vilja lösgöra sig från sina äganden. Detta kan bli aktuellt under de närmaste åren, om Lufthansa köper in sig i SAS. Frågan är då vilken roll Finnair har på den framtida nordiska flygmarknaden och på flygmarknaden mellan Europa och Asien.

UIYNNII

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."