Företagssjälens betydelse

av Patrik Lindfors Forum 2009-11, sida 25, 26.11.2009

Taggar: Personer: Hannu Ryppönen Teman: företagskultur

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 208 röretagssjälens betydelse

IH Företagskultur. En stark identitet kan öka gemenskapskänslan bland de anställda och locka fler kunder till ett företag.

PATRIK LINDFORS TEXT X HANNU RYÖPPÖNEN hör till Finlands mest erfarna finanschefer. Under 90-talet arbetade han som ekonomidirektör på IKEA, och var en av grundaren INGVAR KAMPRADS närmaste män. Som ekonomidirektör på Ikea ansvarade Ryöppönen bland annat för skattefrågor, tomtanskaffningar och industriella satsningar. Efter Ikea följde uppdrag som finansdirektör på holländska ROYAL AHOLD och STORA ENSO. Nu arbetar han som styrelseledamot i flera finska och internationella storbolag.

Ryöppönen talade om företagssjälens betydelse för Ikea på ett seminarium arrangerat av HANDELSGILLET i början av november.

Ikea är en jättekoncern med varuhus i närmare 40 länder, och är ett av världens lönsammaste företag. Trots storleken anser Ryöppönen att Ikea har en synnerligen stark företagssjäl, och att detta är en av förklaringarnattill bolagets enorma framgångar.

”Många har försökt kopiera Ikeas varuhus. Vissa har lyckats bra med enskilda affärer, men det är mycket svårt att kopiera det bakomliggande konceptet”. säger Ryöppönen.

Ikeas identitet bygger till stor del på de produkter som bolaget säljer i sina varuhus. Ikea har ett eget sortiment och produktutvecklingen sker fortfarande i svenska Älmhult där bolaget grundades.

Det mest synliga elementet i Ikeas identitet är varuhusen, som är planerade så att kunderna ska stanna i affären så länge som möjligt. Trivseln är viktig, och till exempel korvkioskerna som är placerade efter kassorna är till för att kunderna ska känna sig nöjda då de åker hem.

Ikeas produktkatalog är fortfarande bo lagets viktigaste marknadsföringskanal och trycks i närmare 200 miljoner exemplar. Det handlar om kommunikation direkt till konsumenten, och målsättningen är att det ska finnas en katalog i varje hem.

”Det är lätt att ryckas med då man arbetar i en gemenskap som Ikea”, säger han.

Företagets själ skapas enligt Ryöppönen genom ett konsekvent ledarskap. Det viktiga är att få alla med oberoende av var i organisationen de arbetar.

På Ikea har Ingvar Kamprad byggt upp en egen företagskultur bland annat genom att regelbundet upprepa några enkla citat i stil med ”Nå goda resultat med små medel”, “Vinst är ett underbart ord” och ”Endast den som sover gör inga fel”.

Luren är tung. Till talarna på seminariet hörde även KAJ ARNÖ, som ansvarar för kontakterna till användarcommunityn på databastillverkaren MY sa… I korthet går My SOL:s verksamhet ut på att bolaget ger ut sin mjukvara gratis och tar betalt av de kunder som behöver tilläggstjänster eller vill göra en egen slute tillämpning av databasen. Bolaget köptes tidigare upp av SUN MICROSYSTEMS, som såg ett stort värde i den miljonhövdade skara av användare som frivilligt bidrar till att utveckla mjukvaran för databasen.

I My SQL:s fall har företagets själ i hög grad förkroppsligats av bolagets grundare och vd, även efter att de lämnat bolaget.

De flesta anställda på My SQL arbetar på distans, och är bosatta i olika delar av världen. Tidsskillnaderna är därför en av de största utmaningarna i det praktiska arbetet. Det ställer också krav på metoderna för att skapa en stark företagskultur.

”Det viktiga är att kommunicera och debattera öppet. Man måste också lära sig att tacka och berömma online då man diskuterar med hjälp av nätet”. säger Arnö.

Enkla metoder för kommunikation fungerar enligt Arnö bra. Det behövs inte avancerade system för till exempel videokonferenser för att upprätthålla den dagliga kontakten.

”Luren är tung. Dessutom uttrycker sig folk i allmänhet tydligare skriftligt än muntligt”, säger han.

3 [=] 3 [=] 2 4 3 3 Å A GH = z [=] 3 [= z å

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."