Utgiven i Forum nr 2009-11

Jobben släpar efter

av Patrik Lindfors Forum 2009-11, sida 09, 26.11.2009

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 28082

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

En ekonomisk tillväxt som inte skapar nya arbetsplatser är en farlig kombination. Speciellt för ett land som Finland där åldersstrukturen gör att försörjningskvoten försvagas märkbart.

Jobben släpar efter

Forums egen gallup Prognos-Forum, som publiceras på sid 34 visar att vd:arna för de finska storbolagen överlag är optimistiska, förutom när det gäller att anställa ny personal,

Nu räknar 45 procent av vd:arna med att det egna bolagets fakturering kommer att öka. I maj var motsvarande siffra endast 11 procent. Drygt 20 procent bedömer att den ekonomiska situationen i Finland kommer att förbättras medan över 60 procent anser att den nuvarande situationen kommer att fortsätta. I våras räknade 50 procent av vd:arna med att landets ekonomi kommer att försämras, Nu har andelen sjunkit till 15 procent.

Det är endast på frågan om det egna bolagets personalstyrka kommer att öka under de följande sex månaderna som storbolagscheferna fortfarande är övervägande pessi mistiska, Endast 12 procent förutspår nyrekryteringar medan 35 procent bedömer att personalstyrkan kommer att minska.

I USA har ekonomiska bedömare lyft fram fenomenet jobless growth, alltså en tillväxt i ekonomin utan att det skapas nya arbetsplatser. Analysen baserar sig på antagandet att företagen undviker att anställa ny personal trots att försäljningen ökar och i stället väljer att automatisera en så stor del av produktionen som möjligt. Mer om detta i artikeln på sid 26.

Förverkligas detta scenario även i Finland kan följderna bli allvarliga. Om tillväxten inte leder till en nämnvärd ökning av arbetsplatserna förvärras konsekvenserna av den snedvridna åldersstrukturen ytterligare, Försörjningskvoten försvagas i snabb takt om arbetslösheten ökar samtidigt som de stora årskullarna lämnar arbetslivet. I

Molnet och riskkapital diskuteras på Forums affärsnätverk

Forumgruppen på Linked In har nu cirka gg9o medlemmar och gruppen på Facebook 315, medlemmar. Grupperna har namnet Forum - det finlandssvenska affärsnätverket, och har som uppgift att fungera som en kommunikationskanal mellan Forums läsare och övriga personer som vill diskutera frågor med näringslivsanknytning på svenska.Den som ännu inte har gått med i grupperna kan göra det genom att gå in på Forums hemsida www.forum.fi, och klicka på länkarna till gruppernaiLinked In och Facebook. Nedan några citat från de pågående diskussionerna i Forumgruppen på LinkedIn.

» Kanvilita på molnet ”Särskilt frågan om säkerhet väcker funderingar kring vem eller vilka som har ansvaret för företagets information när den ligger i molnet. Uppenbarligen saknar många företag rutiner för att utöva kontroll på sina molnleverantörer ”I fråga om speciellt känslig information, då man bör ha exakt kontroll över var informatio lagras och hanteras, är molnet helt enkelt inget alternativ “En kundkontakt som läcker ut kanske kostar 10 000 euro och att underhålla systemet skulle kosta 5 000 euro/år. Hur många läckage kommer det i medeltal? Är det värt risken? » Private Equity efter krisen - är festen över “Samhället drivs av tillväxt och i flera år har PE-bolagen kraftigt drivit på tillväxt. Börsen har inte på flera år fått större antal nya tillväxtbolag och som sades tidigare är bankernas villighet till riskfinansiering inte stor » Vilka CRM-applikationer är bra “Kolla Zoho CRM. Själv hittade jag den för två veckor sedan och tog den nästan genast i bruk. Zoho var lätt att modiftera och att köra igång. Hittills har jag inte saknat någonting “Som mjukvaruutvecklare skulle det vara intressant att veta vilka topp-5 egenskaper folk värderar mest hos CRM system? Vilka är de viktigaste funktionerna?” m www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2009

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Maxigloss 130 g/m? och Maxisilk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf =

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."