Utgiven i Forum nr 2009-05

Elbilarnas eldorado

av Henric Borgström Forum 2009-05, sida 20-21, 26.05.2009

Taggar: Orter: Zermatt Teman: elbilat

bosese 00000 000 trt000 440

Elbilarnas eldorado

I den schweiziska skidorten Zermatt är bensindrivna bilar förbjudna, med undantag av polis och ambulans. Staden har ända sedan 1970-talet endast tillåtit eldrivna bilar.

HENRIC BORGSTRÖM BH ZERMATT

X I den gamla exklusiva schweiziska skidorten Zermatt på gränsen till Italien kan vi redan i dag uppleva framtiden - endast elbilar susar omkring på gatorna. Zermatt har aldrig haft bensinbilar med undantag för polisbilen, sopbilen, ambulansen och läkarbilen som snabbt måste kunna ta sig till mindre byar i närheten.

Fram till slutet av 1970-talet sköttes alla tyngre transporter av bagage och gods med dussintalet häst och vagn. Även då var bensindrivna privatbilar förbjudna. Men i dag finns bara ett hästekipage kvar för transporterna och utgör ett mer turistaktigt inslag i gatubilden. De gamla arbetshästarna har ersatts av mängder med eldrivna bilar och bussar.

Vidinfarten till Zermatt varnar stora skyltar bilister utifrån för att ta sig in i byn me bensinbilar. De tvingas i stället ställa bilen i det stora parkeringshuset som i storlek nästan utgör en fästning för skydd av byn.

Ochvisstär detbehagligt att slippabensinångornaidenrena alpluften. Vihör endast ett litet surrande från elmotorerna när bilarna pilar runt på de små gatorna. Ett argument mot elbilar har annars varit trafiksäkerheten, att fotgängare har svårt att uppfatta dem.

Men Zermatt har hastighetsbegränsning 20 kilometer i timmen. Det kan tyckas alltför långsamt men upplevs ändå ge en utmärkt framkomlighet. Frågan är också om bilarna i Västeuropas storstäder i genomsnitt kör så snabbt genom trafikstockningarna i stadskärnorna.

”Vihar inte haft en enda dödsolycka under detrettio åren med elbilar”, säger REINHOLD JULEN, ägare till GARAGE JUMBO, en av de två sm bilfabrikerna som finns i byn. Julen tillverkar drygt 20 nya elbilar årligen, familjen IMBODEN ungefär lika många.

Det räcker för att tillgodose efterfrågan. De knappt 6 000 invånarna har nu en bilpark på drygt 500 elbilar plus dryga tiotalet elbussar. Fordonen ska också betjäna något tiotusental turister under skidsäsongens cirkatre månader. Flertalet bilar ägs också av de många hotellen i byn.

När en nordisk taxi tar högst fyra passagerare klarar den eldrivna taxin hela åtta plus bagage.

Myndigheterna har satt upp maximala mått för elbilarna: längd 4 meter, bredd 1,4 meter, höjd 2 meter och vikt 3 ton. Eftersom hotellens bilar är avsedda för transport av gästerna med bagage har i stort sett alla bilar byggts lådformiga: nytta i stället för de FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 208 sign. Många ser ut som förkrympta terrängbilar från armén. De är slitstarka.

Dyra men hållbara. Reinhold Julen säger att ingen vet hur länge elbilarna håller. De första tillverkadesislutet av 1970-talet, alltså drygt 30 år sedan, och gissningen är att de håller åt minstone ytterligare ett tiotal år.

Det förklarar att Zermatts många hotell gärna köper elbilarna för mellan knappt 50 000 euro och upp till drygt 100 000 euro. Batterierna kostar cirka 5 000 euro och håller normalt i mellan fyra och tolv år.

Att ”tanka” elbilen kostar cirka 3 euro och ger en körsträcka på uppemot 80 kilometer. Den höga inköpskostnaden är därmed snabbt intjänad. Batterierna laddas var och varannan natt eftersom bilarna används flitigt i den lilla byn.

Få av bilarna lämnar dock Zermatt. Några enstaka andra schweiziska byar och små städer har också bestämt sig för enbart elbilar, skidorten i Saas Fee samt Grachen. Några bilar har sålts åt olika håll till entusiaster på tillfälligt besök iZermatt. ReinholdJulen har sålt några bilar till Malaysia.

Men de två små verkstäderna, förutom Julens Garage Jumbo också Stefan och Bruno Imboden, har fullt upp att tillverka de nya elbilar som behövs i Zermatt.

Svensk-schweiziska ABB har också köpt några till sin verksamhet i Schweiz. ABB har dock klart uttalat att bolaget inte själv ska ge sig in i biltillverkningen. Däremot arbetar koncernen med att utveckla anslutningar för laddning av batterier, en produkt som väntar en världsomspännande jättemarknad om ett eller annat årtionde.

Zermatt med sitt avsides läge ochrena luft är en naturlig experimentverkstad för elbilar. Visst kan man spekulera i vilka nordiska städer eller snarare öar där elbilar skulle lämpa sig att ta över efter bensinbilarna. Men varför inte Åland, Gotland och Bornholm innan segertåget fortsätter ut i världens storstäder?

Det förutsätter att räckvidden blir längre och den tillåtna hastigheten högre åtminstone utanför städerna. Men att elbilar är framtiden och bensinbilar på väg ut - även om det tar årtionden — blir besökaren i Zermatt snabbt övertygad om.

”Att tanka elbilen kostar cirka 3 euro och geren körsträcka på uppemot 80 kilometer. Den höga inköpskostnaden är därmed snabbt intjänad”

Annons Gåvorenumerationer

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."