Utgiven i Forum nr 2009-05

Finska inflytandet ökar

av Patrik Lindfors Forum 2009-05, sida 07, 26.05.2009

Taggar: Teman: banker

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2082

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Efter den förra bankkrisen försvann en stor del av inflytandet över banksektorn till övriga Norden. Nu är trenden den motsatta.

Finska inflytandet ökar

Försäkringskoncernen Sampo tog nyligen över titeln som största ut ländska ägare på Stockholmsbörsen. Ägandet är koncentrerat till Nordea, där Sampo äger drygt 16 procent.

Sampo har under en längre tid köpt aktier i Nordea, och planerar att öka ägarandelen till 20 procent för att kunna räkna in en motsvarande del av Nordeas vinst i den egna resultaträkningen. På sikt blir Sampo sannolikt den största ägaren i Nordea, eftersom svenska staten har lovat att sälja ut sitt ägande på knappt 20 procent.

När tillväxten väl tar fart igen kommer vissa branscher och bolag att dra ifrån de andra, Nordeas aktiekurs har stigit rejält sedan den djupaste svackan, vilket ökar värdet på Sampos innehav.

Kärnan i Sampo är skadeförsäkrings bolaget If och livförsäkringsbolaget Mandatum Life. Försäkringsverksamhete har gett Sampo en stark kassa, som ytterligare förstärktes när bolaget sålde sin bankrörelse till Danske Bank 2007.

När Merita blev en del av Nordea i den förra bankkrisens spår försvann en stor del av det finländska inflytandet i banksektorn. Nu går utvecklingen i motsatt riktning. Förutom att Sampo ser ut att bli största ägare i Nordea har bolaget också drygt 11 procent av aktierna i danska försäkringsbolaget Top Danmark, Skadeförsäkringsbolaget If är ett i grunden svenskt bolag, som Sampo tog över i sin helhet 2004.

Sampo hör i dag till de få finansbolag med en stor mängd kapital att investera. Det stärker Sampos möjligheter att ytterligare öka det egna — och det finländska —- inflytandet över den nordiska finanssektorn,

SAS+Finnair diskuteras på Forums affärsnätverk

Forumgruppen på Linked In har nu över 600 medlemmar och gruppen på Facebook drygt 250 medlemmar. Grupperna har namnet Forum - det finlandssvenska affärsnätverket, och har som uppgift att fungera som en kommunikationskanal mellan Forums läsare och även övriga personer som vill diskutera frågor med näringslivsanknytning på svenska, Den som ännu inte har gått med igrupperna kan göra det genom att gå in på Forums hemsida www.forum.fi, och klicka på länkarnatill grupperna i Linked In och Facebook, Det pågår flera olika diskussioner parallellt och det är lätt att antingen kommentera existerande debatter eller starta egna. Här är några citat från de pågående diskussionerna på Linked In.

» Omattslå ihop SAS och Finnair ”Personligen skulle jag gärna se Finnair och SAS gå ihop. Den nordiska marknaden kunde väl främjas av dom skalfördelar detta eventuellt kunde föra med sig ”Rent principiellt, varför inte, av rent nordiska skäl. Man borde dock kunna putsa bordet först och frågan är om nån har modet att göra det” “Jag ser nog SAS och Finnairs synpunkt här, men som konsument tycker jag också det är bra med konkurrens” » Om elektronisk identifiering i webbtjänster: “I princip tror jag att det är staten som måste ha suverän rätt att skapa ens första identitet! ochaatt alla andra identitetsbevis (till exempel bankkoderna) bara kan vara olika tillämpningar av verifiering av den här statliga identiteten? “Tyvärr finns det inte tillräckligt med tjänster att erbjuda för HST-kortet medan största delen av befolkningen har bankernas nätkoder. Då är det ju naturligt att de som utvecklar tjänster och system där säker identifiering krävs, väljer lösningar som är lätta att tillgå och når ut till den breda publiken? » Om Finlands marknadsroll i framtidens värld: “Förnybar energi är ett område där Finland redan har företag som har en intressant position, även globalt. Värt att notera är att Nordens största kluster av energiteknologibolag finns i Vasa” m www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Bli social på nätet)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik

Verkställande direktör: Sam Björklund: (09) 549 555 22, sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10799 exemplar (januari-december 2008)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2009

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Maxigloss 130 g/m? och Maxisilk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."