Utgiven i Forum nr 2014-06

Eld under innovationsgrytan

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-06, sida 29, 19.06.2014

HENRY CLAY ERICSSON

Kokböcker av trenEE diga köksgurun som

Jamie Oliver och Nigella Dawson säljer som aldrig förr. Men finns det kokböcker som får labbgrytan att puttra fram innovativa produkter? Vad är egentligen en innovation? Hur definieras ett innovationsföretag? Se där månadens tema, som friskt debatterades i ett trettiotal inlägg av praktiker, forskare och journalister i Forums affärsnätverk på Linkedin.

Innovatlon - vad är det? Det räcker inte med Oppfinnar-Jockes kluriga mojäng, som bara han själv förstår vitsen med. Produkteneller tjänsten måste kopplas till ett verkligt behov, och till en verklig kund, som är villig att slanta upp. Statsmakten drog nyligen in sitt mångmiljonstöd till Uppfinningsstiftelsen, för att i stället satsa på startupföretag.

Innovationsföretag - finns dom? De kan vara färska startups, avknoppade små spinoffs eller redan etablerade storföretag. De kan ha en person som upphovsman, men drivs oftast av ett team. Den ursprungliga uppfinnaren måste acceptera att hans produkt justeras för att passa marknadens behov och tillverkningsprocessens krav. Det gäller att skapa en innovativ miljö där olika tänkande personer med egen kunskapsbakgrund växelverkar.

Klassiska lyckade fall, Att kombinera en ny teknisk lösning med en kommersiell metod tillen banbrytande innovation är ett stilbildande grepp. Klassiska anglosaxiska exempel är James Watt, Thomas Alva Edison och Henry Ford.

Watt sålde sina oprövade ångmaskiner med en ny ”pay-as-you-earn” betalningsplan. Edison nådde tekniskt genombrott med sin glödtråd, och marknadsgenombrott

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackQforum.f tillsammans med brittiska Schwann. Med sitt löpande band kapade Henry Ford monteringskostnaderna och sågade priset på T-Forden till en nivå som knockade konkurrenterna.

Vasabon John Wickström tillämpade amerikanskt bilmotorkunnande och tog fram alla fiskares vän, den pålitliga Wickström-båtmotorn.

Andra exempel på lyckade inhemska innovationer är Emil Henrikssons Abloy-lås och Anders Ohls nätknytningsmaskiner.

En färsk modern höjdare är boken om Apple-grundaren Steve Jobs, som kombinerar stor idérikedom med en närmast ma nisk perfektionism när det gäller det praktiska genomförandet, i kopplingsdiagram, specialglas och lyxbutiker.

Lärorika misslyckanden. Få rader har skrivits om floppar. Finansiärer som Tekes och kapitalplacerare önskar inte gå ut med negativinformation. Entreprenören själv viker ihop sitt tält och slickar såren i tysthet. Ändå är en av de främsta nycklarna till framgång just att misslyckas. ”Försök igen. Misslyckas igen. Misslyckas bättre!”

Kokboken fungerar den? Det finns knappast ett universalrecept som passar alla situationer och råvaror. En kokbok för alla tänkbara eventualiteter sväller lätt ut till en ohan = d under innovationsgryta terliga, tröglästa volym, som de amerikanska tegelstenarna av herrarna Urban, Hauser och Utterback.

Fokuserade artiklar för speciella situationer, som brainstorming, crowdsourcing och open space technology, fungerar bättre, och finns på webben.

Blogg, artikel eller bok? Praktiska erfarenheter behövs. Vem skall skriva, i vilken form? Kanske en blogg där utvecklaren skriver en öppen webbdagbok om sina vedermödor och glädjeämnen. Eller ”hemma-hos” artiklar av professionella journalister, för publicering i teknisk-ekonomiska skrifter.

Få tror att den aktiva innovatören har tid och råd att vid sidan av sitt arbete skriva en fullödig bok. Däremot finns ett flertalexempelpå hyllningsepos, där lejda spökskrivare i efterhand dokumenterar den 60 eller 70 år fyllande framgångsrika innovatörens livsgärning. Vissa läsvärda, andra mindre.

Tiden läker alla sår. Efter en generation eller två är det fritt fram att rekapitulera historiska tillkortakommanden. I TFiFs bokserie ”Finlandssvenska Tekniker” I-VII behandlas bland annat elektronikgeniet Erik Tigerstedts mödosamma misslyckanden, Bernt Grönbloms olönsamma gruva i Jussarö och Isak Wahlstedts övertunga motorsåg.

Fler biografier, tack! Kontentan av debatten är: tummen ner för kokboken, tummen upp för fascinerande berättelser från levande livet. Helgjutna biografier önskas om legender som Göran Sundholm med Marioff, Seppo Säynäjäkangas med Polar- Electro och Osmo Suovanierni med Biohit/Labsystems.

Denuppfriskande debatten sådde ett tankefrö: ett seminarium om innovationsjournalistik på Hankeni höst. Läs mer ikommande nurnmer av Forum! a

Sammanställt den 9 juni 2014.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 62014

Utgiven i Forum nr 2014-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."