Utgiven i Forum nr 2020-09

Elslukande företag tog vindkrafts-Finland med storm

av Sören Jonsson Forum 2020-09, sida 12-14, 20.10.2020

Taggar: Teman: vindkraftverk

Vindkraften blev ekonomiskt lönsam i Finland för bara ett par år sedan. Det var stora utländska bolag som var de första köparna av marknadsmässig vindkraft. Men det är inte tack vare dem som energiformen blev lönsam, det är tack vare tekniska framsteg.

Finland håller på att knappa in på grannländernas försprång och bygger vindkraftsparker som aldrig förr. I år har man byggt eller håller på att färdigställa 57 vindkraftverk med en kapacitet på sammanlagt cirka 250 MW. Till 2023 kommer 459 vindkraftverk byggas med en total kapacitet på 2 300 MW.

Nu när vindkraften ökar i popularitet riktas blickarna mot östgränsen. Vindförhållandena och markanvändningen skulle lämpa sig för vindkraft, men hittills har försvarsmakten i praktiken satt stopp för alla projekt öster om riksväg 5. Det här eftersom vindmöllorna stör de känsliga radaranläggningarna.

”Att förena vindkraftsprojekt med försvaret är av hög prioritet just nu. Den största potentialen finns i öst. I proportion till köpet av nya jaktflygplan borde det gå att hitta lösningar på problemet”, säger Petteri Laaksonen, forskningsdirektör vid LUT-universitet.

Höga torn producerar mer el. På tio år har vindmöllorna skjutit i höjden. I kombination med att det blåser stadigt på hög höjd ökar kapaciteten radikalt. Storleken på vindmöllorna har också gjort att priset per megawattimme har sjunkit.

”I framtiden kommer Finland att bli ett energiexportland. Det kommer att ske via el, väte eller syntetiska bränslen. Det är en stor industriell möjlighet.”

Just nu pågår mycket forskning om väteanvändning inom vindkraften. När det blåser bra finns ett överskott av energi. Om elpriset är tillräckligt lågt skulle man kunna omvandla vatten till väte genom elektrolys. Det här kallas för power-to-x (P2X).

Fördelen med väte är att man i nödfall kan omvandla det till el på nytt. Det går att skapa syntetiskt bränsle eller direktel med bränsleceller. Om man däremot omvandlar el till värmeenergi, som man lagrar i enorma vattenreserver, går det inte att omvandla värmen tillbaka till elektricitet.

Sören Jonsson text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."