Utgiven i Forum nr 2020-09

En eldfängd värld

av Leif Bergström Forum 2020-09, sida 18-20, 20.10.2020

Klimatförändringens ekonomiska konsekvenser illustreras med skrämmande tydlighet av bilderna från den amerikanska västkustens och Australiens bränder, från de alltmer frekventa orkanerna och översvämningarna. Men forskare kämpar ännu med att komma fram till ett heltäckande monetärt värde av förödelsen.

Cal Fire (California Department of Forestry and Fire Protection) väntas punga ut 2,5 miljarder dollar bara för försöken att släcka årets rekordbränder. Lägg till det värdet av 1,6 miljoner ödelagda hektar, 9 200 nedbrända byggnader. Effekterna saknar i många fall numerära värden: 36 dödsoffer, och för de överlevande familjeminnen, hopp och livsverk förvandlade till sot.

I september gav bränderna upphov till världens sämsta luftkvalitet. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom förklarade i en TV-intervju att den luft han och reportern just då andades in utsatte dem för föroreningar motsvarande att röka 20 paket cigaretter. Kort efter nyåret var det Australien som under bränderna där hade den tveksamma äran av att ha världens sämsta luftkvalitet.

”År efter år sätter vi nya rekord. Det är ännu tidigt att fastställa vad den totala kostnaden blir, men det skulle inte förvåna mig om vi når 20 miljarder dollar”, säger Tom Corringham, forskare vid Scripps Institute of Technology.

Experter säger att till sådana siffror kommer en rad faktorer som är ännu svårare att kalkylera. Det gäller vårdkostnader, stängning av företag, fallande huspriser, och sjunkande skatteintäkter i drabbade kommuner. Corringham talar också om vad han kallar för omvänd turism – människor som flyr röken, och väntade besökare som uteblir.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."