Europeisk utmanare i USA-dominerad bransch

av Patrik Harald Forum 2020-09, sida 07, 20.10.2020

Taggar: Personer: Jan Ketonen

FUropelsk utmanare ( USA-dominerad branscn

Att dataskyddsförordningen GDPR är europeisk, ger Adform en styrka i frågor som gäller datasekretess, säger nya Finlandschefen Jan Ketonen. Branschen domineras av amerikanska spelare.

Vad är Adform för ett företag?

Vi är ett annonsteknologibolag, grundat i Köpenhamn 2002. Adform har mer än 600 anställda i 26 länder, varav ett tiotal i Finland. Globalt har vi 29 kontor och cirka 30 000 kunder, allt från mediebyråer och annonsörer till publicister. Vår tyngdpunkt ligger på Europa men USA och övriga världen växer. Stora kunder i Finland är till exempel Kesko, Lokal-Tapiola och Verkkokauppa, ochi princip alla mediebyråer i landet.

Vad gör ni konkret?

Visionen är att erbjuda de mest effektiva och lättanvända verktygen för att annonsörer och mediebyråer ska uppnå bästa möjliga resultat i digitala kampanjer. Adform är förmodligen mest känt för sin programmatiska teknologi, som automatiserar köpprocessen av media. I stället för att mediesäljare och kunder kommer överens via upprepade telefonsamtal och mejl, har man två system som diskuterar med varandra enligt förutbestämda regler och sköter mediaköpen i realtid via en auktion.

Teknologin möjliggör också att kunden kan följa hur kampanjen fungerar i realtid och juster den, till skillnad från den traditionella världen där man fick en kampanjrapport efter två veckor. Som annonsör får jag också välja vilka annonsvisningar jag vill köpa, baserar på till exempel demografi, målgrupp, frekvens och pris, oberoende av i vilket medium det sker.

Vårt mål är att ge kunderna större kontrol över vad de köper, att kunna verifiera och mäta effekten av de annonsvisningar det betalar för.

Hur skiljer ni er från konkurrenterna? Till skillnad från många konkurrenter är vi

OTvavH NRHlvd

ANNONSTEKNOLOGI, Jan Ketonen är seda september Finlandschef på Adform. Ketonen, som är uppvuxen i Vasa, är ekonom från Hanken och har tidigare jobbat bland annat inom Sanomakoncernen.

självständiga, privatägda, och medie-agnostiska eftersom vi inte äger några medier. Vi är ett teknologibolag som jobbar med publicister men för oss är det ingen skillnad i vilka medier annonserna visas. I vårt fall äger kunden alltid sin data. Adform fungerar endast som processor och kunden avgör själv hur den vill använda sin data. Om en kund slutar hos oss, tar dom med sig sin data och kan fortsätta utan avbrott.

Vi är ett av få europeiska bolag i en väldigt amerikansk-driven bransch. Att GDPR är europeiskt ger oss styrka i frågor som gäller datasekretess. Vi har valt att inte jobba med personliga data så att den är identifierbar direkt. Visst, vi jobbar med cookies, som är en form av personlig data, men den är pseudonymiserad och personen är inte direkt igenkännbar.

Webbläsarna Safari och Firefox har stängt ute så kallade tredjeparts-cookies, och Chro me kommer att följa efter. Vad innebär det för er bransch?

I slutändan handlar det om att erbjuda konsumenterna bättre kontroll över sin dat och transparens när det gäller hur den används. Branschen diskuterar olika alternativ för att svara mot förändringen, som samtliga har fördelar och nackdelar. För vår del har Adfor i Finland, tillsammans med Dagmar, IPG och Sanoma, utvecklat ett system som bygger på örstaparts-cookies som sätts på servern och finns där för att sajten ska fungera över huvud taget. I stället för att förlora kontroll har vi byggt ett system som gör att vi har bättre kontroll. De Örsta testen har varit lovande, men vi har ännu en del att jobba på. Det här är en innovation från Finland och som vi kan rulla ut globalt.

Är ert system med förstaparts-cookies också I konsumenternas intresse, när det gäller deras rätt till sina egna data?

Ja, det tycker jag, eftersom det innebär att det blir lättare att kontrollera vem som har tillgång till datan, just på grund av hur förstapartscookies fungerar. Branschen arbetar också med ett standardiserat sätt att be om lov för att få att använda folks data, Transparency consent framework 2.0, som trädde i kraft i augusti. Det är ännu inte perfekt, men går i rätt riktning och följer regleringen, såsom GDPR och ePrivacy. Användaren kan tacka ja eller nej till att g ifrån sig sina data. Målet är också en bättre kundupplevelse och mer relevant information.

Har folks ökade medvetenhet om rätten sina egna data gjort digital marknadsföring svårare?

I det långa loppet blir det enklare och tydligare för konsumenten, men processen pågår ännu. Vi har gått från en värld med tredjepartscookies som synkat id:n med varandra, vilket har varit ett problem. Då måste vi hitta på ett användarvänligt sätt att arbeta, ett sätt där vi inte sprider id-informationen på samma sätt. Som jag ser det går det åt det bättre hållet. Det är mindre trackning på nätet och det är mer kontrollerat, vilket är bra för hela branschen. a

AFFÄRSMAGASINET FÖRUM NR 92020

Utgiven i Forum nr 2020-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."