Utgiven i Forum nr 2014-12

En avgörande framtidsfråga

av Carl Haglund Forum 2014-12, sida 18, 22.12.2014

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

EN avgörande framtidstråga

CARL HAGLUND Vår åldrande befolkning är en stor framtidsfråga. Närmare bestämt handlar det om den allt svagare försörjningskvoten, med andra ord förhållandet mellan dem som jobbar och dem som är utanför arbetslivet. En färsk rapport från Boston Consulting Group visar att den här utmaningen förutsätter aktiva åtgärder för att upprätthålla välfärden också på 2020- och framför allt 2030-talen.

I min förra Forum-kolumn berörde jag pensionsreformen. Även om den kommande reformen inte är optimalt upplagd, så behövs självfallet en reform för att förlänga finländarnas arbetskarriärer.

Rapporten från BCG

För att se till tillväxten blir hållbar, och inte enbart tillfällig, rekommenderar BCG att Finland satsar på mångsidig utbildning, innovation och digitalisering, och skapar verksamhetsförutsättningar i världsklass för såväl stora multinationella som mindre företag.

Rapporten lyfter även fram att vi i Norden använder en proportionellt sett väldigt liten andel av våra offentliga medel på framtidsinvesteringar, och att vi fokuserar allt för stor portion på att uppehålla ineffektiva strukturer. Jag anser att den här slutsatsen är helt riktig.

Merslit, Utvecklingen förblir hållbar endast om vi förlänger arbetskarriären vid alla skeden av livet, ökar antalet arbetsplat innehåller en tydlig analys: ”… vii Norden ser och höjer mängden utförinteensamatträckaföratesva- Vänder en analyg. RNE ra mot våra utmaningar. Enligt proportionellt Därutöver behövs utländsk beräkningarna kommer det år Sett väldigt liten arbetskraft och speciellt taländare att finnas 104 somstår SNÅGLAV VÅTA oo DE här är också orsaken till utanför arbetslivet och behö- offentliga medel att det vore oklokt att införa så ver försörjning. Ekvationen är på framtids- kallade terminsavgifter för utlångt ifrån hållbar. investeringar” ländska studerande vid våra

Pengar, I BCG:s rapport presenteras en rad åtgärdsförslag som författarna delar uppitre faser. Förändringen måste först finansieras, därefter bör situationen stabiliseras och till slut måste man garantera att utvecklingen är hållbar.

De konkreta finansieringsförslagen som presenteras har jag tidigare lyft uppi denna spalt. Vi måste minska på den offentliga sektorns storlek i förhållande till den privata.

Vi måste sänka tröskeln att ta emot arbete och öka incitamenten att jobba, bland annat genom att sänka inkomstbeskattningen och avskaffa flitfällorna i socialskyddet. Utredningen betonar också vikten av att den privata servicesektorn tillåts växa, och efterlyser arbetsplatser med lägre lön.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12201 universitet. Snarare borde vi satsa på att hålla kvar dessa utlänningar i vårt land efter avslutade studier. En stor del av dem villidag bli kvar, men många gånger är det svårt att accepteras på arbetsmarknaden, eller också tillämpas den märkliga regeln om behovsprövning, där utländsk arbetskraft avvägs mot en eventuell inhemsk tillgång.

Jag besökte nyligen ett tillväxtföretag i Kägelviken i Esbo som råkat ut för att de inte fick anställa en person av utländsk härkomst, trots att han studerat och gift in sig i vårt land. Så får det inte vara. Den kanske mest omvälvande slutsatsen i BCG:s rapport är att Finland måste skapa 400 000 nya årsverken per år 2030 för att möta utmaningen med försörjningskvoten. Det här är en tankeställare som visar på att åtgärdsförslagen bör tas på det största allvar. m

Utgiven i Forum nr 2014-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."