Utgiven i Forum nr 2014-12

Ekologisk odling är vägen till svält

av Henrik Borgström Forum 2014-12, sida 06, 22.12.2014

Taggar: Teman: odling

Fyra forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU hävdar att konsumenterna varken får bättre livsmedel eller bättre miljö när de köper ekologiskt odlade livsmedel.

Forskarna anser att det svenska statsstödet till ekologisk odling på närmare 50 miljoner euro årligen skulle göra nytta om det i stället flyttades över till miljöåtgärder i det traditionella jordbruket.

Svensk jordbruksstatistik visar att skördarna i genomsnitt blir 40 procent lägre vid ekoodling. En total övergång till ekoodling skulle därmed tvinga fram en utökad åkerareal från nuvarande 2,6 till 4,3 miljoner hektar. Så mycket åkermark har aldrig funnits i Sverige.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Henrik Borgström är Forums korrespondent i Sverige.

Utgiven i Forum nr 2014-12

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."