Utgiven i Forum nr 2014-12

Deltidsarbetslöshet – borde det tillåtas?

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-12, sida 29, 22.12.2014

Taggar: Teman: arbetslöshet

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackQforum.A

HENRY CLAY ERICSSON Den ökande arbetslösheten är det största hotet mot välfärden sedan kriget. Ändå verkar ämnet vara mer tabubelagt än ebola och växthuseffekten.

Den finska arbetslagstiftningen gjordes upp vid en tidsperiod som inte motsvarar dagens värld. Enligt regelverket är du antingen 100 procent på jobb eller 100 procent arbetslös. Eller också heltids studerande, fullständigt sjukledig, totalt pensionerad, absolut permitterad eller motsvarande. Dessa gamla strukturer har förblivit ikraft. Fackföreningarnas diktatur säger nej till alla förändringar. Det var ord och inga visor i Forums Affärsnätverk på Linkedin. Finns det då inga alternativ?

AFFÄRSNÄTVERKET

Förhandla! Samar betsförhandlinga hänvisar en debattör till. Dessa har ju blivit mer regel än undantag i dagens affärsklimat. Där borde man ju kunna plocka fram en verktygsback med anpassade åtgärder. Men är man 50+ så ryker jobbet garanterat under ”förhandlingarna” De anställda upplever rådslagen som en teater med ett manus som skrivits på förhand. Rutinen utgör ett slags psykologisk ventilmekanism, som lättar på trycket.

Starta eget! Detta är en populär rekommendation på arbetskraftsbyrån. Att skicka klienten på kurs är ett lätt sätt att snygga upp statistiken. Men när kursen är över, och kursisten allvarligt funderar på att grunda sit eget företag, så upphör hans dagpengar omedelbart. Har man gått en massörskurs så borde man väl kunna massera några kunder i veckan utan att man går miste om de förmåner man skulle få om man förblev passiv? Inte kan klienten förväntas försörja sig på sin business omedelbart. Att nå lönsamhet tar oftast månader, ibland år. Så varför håller myndigheterna fast vid sitt orealistiska tänkesätt (VD AA PARN IUMMmER 03 woeevYH OM

Hoppa av! Jobba deltid för oss. Sälj delar av din kapacitet åt andra. Det rådet ger månget företag som vill minska sina fasta kostnader. Tyvärr är detta ett både osäkrare och ekonomiskt sämre alternativ än om personen anmäler sig som arbetslös i väntan på ett heltidsjobb.

I debatten refererades en intervju med en person som inte kunde ta emot deltidsjobb 3 dagar i veckan, eftersom man då mister hela arbetslöshetsunderstödet. Så fungerar det i Finland. Varför skall regelverket motarbeta vettiga lösningar? Har vi det för bra, än så länge?

Hyr mig! Att jobba för ett företag typ Man Jeltidsarbetslösnet Horde det tillåtas power, som hyr ut personal för temporära insatser, har blivit allt vanligare. Officiellt är arbetstagaren anställd på heltid. I praktiken är jobbet deltid, än här, än där. För tiden i väntan på nästa kommendering vankas ingen ersättning.

Att hyra in personal efter behov verkar lämpa sig för moderna on-off företag. De uthyrda förespeglas inte sällan en varaktig plats hos klienten, om de gör bra ifrån sig. Så kan det ibland gå, men då får ”nybörjaren” börja från nedre ändan av löneskalan. Väl inne i arbetsgivarens rullor får den nyanställde vinka adjö till äldre kollegor som nu lämpas ut som överbetalda. Skall vårt regelverk premiera dylikt trixande, fram och tillbaka, med inhyrda, snuttarbetare och heltidare?

Nytt fack! I debatten framkastades ett förslag att starta en ny fackförening för snuttarbetare.

Den skulle ha en flexibel arbetslöshetskassa som inte förutsätter obligatorisk tumrullning på heltid. Det finns säkert en del som gärna skulle betala en lägre avgift mot rätten att få jobba deltid.

Debatten lanserade flera konkreta paroller. Vi skall inte bli påtvingade att sitta hemma på grund av dåligt fungerande inkomst/ bidragsmodeller. Vi måste få komma in i arbetslivet igen och samtidigt behålla en del av bidragen. Kan vi vänta oss att nästa regering är mer tillåtande gällande deltidsarbetslöshet kombinerat med deltidsföretagande? Ser man på helheten, är den centrala frågan: ”Hur nedmonterar man en välfärdsstat, utan att den kollapsar?” Den tar vi kanske nästa gång.

Sammanställt i december 2014.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 122014

Utgiven i Forum nr 2014-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."