Utgiven i Forum nr 1988-17

En ny vår för tv-satelliterna i höst

av Erkki Olin Forum 1988-17, sida 26, 03.11.1988

Taggar: Teman: satelliter

Text: Erkki Olin

TV-SATELLITERNA

Tv-satelliteran går nu en helt ny fas till mötes i och med att verksamheten inleds för direktsändande satelliter. Under loppet av denna höst sker det en öppning, Samtidigt hägrar en n boom för hemelektroniken nder senhösten kommer den fran ska — direktsändande = tv-satelliten

TDF-1 och dess luxemburgska motsvarighet Astra att skjutas upp i rymden med den europeiska bärraketen Ariane. För TDF4 har uppskjutningen beräknats ske ännu inom oktober och för Astra i medlet av december. Men särskilt för TDF-1 är uppskjutningsdatum ännu något osäkert.

De två direktsändande tv-satelliterna har något olika koncept. TDF-I är försedd med fyra kanaler som sänder med en effekt på 230 watt. Dess sändningar kan nå i runt tal 400 miljoner innevånare i Europa och Nordafrika — vilket naturligtvis är teori så länge det inte finns mottagare. Den luxemburgska Astra har en lägre effekt, 45 watt, men istället ett större antal tv-kanaler, d v s hela 16 stycken.

Astras sändningar når de 13 miljoner kabelhushåll som nu finns i Europa, och dessutom de höghus eller smärre tv-anslutna samhällen som har en gemensam antenn, en s k SMATV (Satellite Master Antenna 1Television), samt de hushåll som håller sig med helt egen antenn. SMATV-hushållen uppgår för närvarande till 29 miljoner oc 2 hushållen med egen antenn till 73 miljoner.

Då Astra-satellitens ägare, Societé Europeenne des Satellites SES, dessutom räknar med att omkring 50 miljoner av de 73 miljoner tv-hushållen med egna antenner har möjlighet att köpa den satellittv-utrustning som behövs, kommer företaget till följande totalmarknad för direktsändande satellit+tv kabel-tv-hushåll som anslutit till nätet 10 miljoner SMATV-hushåll 30 miljoner hushåll med egen antenn 50 miljoner totalt 90 miljone År 1996 väntas 45,9 miljoner hushåll i Europa kunna motta tv-satellitsändningar, antingen via kabel-tv-näten eller direkt via en hemantenn. Astra beräknas då nå 43,2 miljoner av dessa hushåll, 23,2 miljoner via kabel-tv-näten, och 20 miljoner genom direktmottagning.

TDF uppe?

I mitten av september lade franska ingenjörer sista hand vid TDF-1 satelliten, som tillverkats av det europeiska konsortiet Eurosatellite med det franska statliga företage Åerospatiale som huvudentreprenör. Den 27 oktober skall uppskjutningen från rampen i Kourou på Franska Guayana ha skett ifall ingen tidtabellsrevidering i sista stund blivit aktuell.

Satelliten har kostat över 2 mrd FRF under de tio år projektet varat — och skarpt kritiserats på grund av lågt kanalantal, vilket gör, säger motståndarna, att den inte kan stå sig i konkurrensen med Astra och de nya medeleffektsatelliter som de europeiska statliga televerken har för avsikt att låta bygga; den s k andra generationen av Eutelsatsatelliterna. De ska få samma effekt och samma kanalantal som Astra.

Men det finns också ett visst stöd för TDF-1-projektet som i tiden lanserades på initiativ av president Giscard d’Estaing. TDF-1 sänder nämligen sin tv-signal med en nya normen D2-Mac, som senare också kommer tillämpas på högupplösningstelevisionen, HDTV. Redan vid starten skall tvbilden förmedlad via TDF-1 ha en betydligt bättre skärpa och färgåtergivning än den som förmedlas med den nuvarande allmänt i Europa (även I Finland) använda PAlnormen.

Boom för hemelektronik

Satelliten utgör också incitament för den marknad av hemelektronik som förr eller senare kommer att blomma upp till följd av den nya tekniken. Experter räknar försiktigtvis med en totalmarknaden på det enorma beloppet av 1000 mrd FRF.

En komplett satellit-tv-mottagare för TDF-1:s signal kostar I dag omkring 6 000 FFR. För det får tv-tittaren redan den goda bildkvaliteten och ett stereofoniskt ljud med samma kvalitet som på CD-skiva.

En tredje fråga av vikt i sammanhanget gäller den skärpta konkurrens som råder på marknaden för hemelektronik, speciellt tvapparater. De europeiska elektronikföretagen håller på med utvecklandet av en egen HDTV-standard under ledning av Philips i Holland, Thomson i Frankrike och Bosch i Förbundrepubliken Tyskland, som ett mol drag till den japanska HDTV-standarden. Ja panernas entusiastiska försök att få sin standard godkänd som global är inte att undra på med tanke på marknadens storlek. Den europeiska delen av marknaden kommer TDF-1 för sin del att värna om, vilket också i allra högsta grad berör den finska elektronikindustrin — särskilt efter att Tele-X-projektet gått i stöpet.

Trög programstart?

Men problemet med satelliten TDF-1 — betecknat av motståndarna som ett nytt ”Concorde-projekt” — är detsamma som för så många andra nya projekt. Riskvilligheten är inte den bästa. För närvarande ser det ut som om bara en enda programkanal skulle tas i bruk i inledningsskedet. Det blir kulturkanalen La Sept, som leds av Georges Duby.

La Sept, som till 25 procent ägs av franska staten, har etablerat ett omfattande internationellt samarbete med de olika statliga och kommersiella tv-bolagen i Europa, i England med den mycket framgångsrika tvkanalen Channel Four. La Sept har också för avsikt att efter engelskt mönster starta ett tv-universitet, Open University, me fortsättning på sid 3 17/1988 PORUN,

Utgiven i Forum nr 1988-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."