Utgiven i Forum nr 2008-09

En svart svan?

av Kaj Arnö Forum 2008-09, sida 16, 25.09.2008

Taggar: Bolag: MySQL & Sun Teman: integration

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

Nn Svar

KAJ ARNÖ II kajÖOmysgl.com

Denna spalt är inte en bokrecension. Och en val är inte en fisk.

Men låt oss först stöka undan rapporten om vad som hänt sedan senast. Ja, Dave Douglas (ledde integrationen från Suns sida, rapporterar direkt till Suns vd Jonathan Schwartz) kom till Nagu (Forum 6/2008), sprang Möviken runt och åkte båt till Nötö. Jovisst, My SQL är fortsättningsvis en välsedd Bror Duktig, senast i Budapest på Suns Europakickoff för hälsovårds-, utbildnings- och förvaltningssektorn. Jajamän, vi har ännu förstoppning i utvecklingen, och har uppskjutit nästa version My SQL 5.1 med några månader. Allt detta var mer eller mindre väntade händelser.

En svart svan, däremot, är en oväntad händelse. Begreppet härrör från boken ”The Black Swan” av den libanesisk-amerikanske börsmäklaren- filosofen (sådant folk finns tydligen) Nassim Nicholas Taleb. Och jag är personligen övertygad att hela fenomenet My SQL är en svart svan.

En svart svan har oförutsebara konsekvenser. På förhand hade ingen anat oråd, för alla vet ju att svanar är vita. I efterskott står sedan experterna i rad och förklarar trovärdigt varför det var fullständigt logiskt att endel svanar är svarta.

När jag var i tillfälle att observera tillblivelsen av den svarta svanen My SQL, skakade jag bara på huvudet. My SQLs huvudsakliga utvecklare Michael ”Monty’ Widenius gick på en parallellklass i Lönkan i slutet av 1970-talet, och jag följde med hans envetna påstridighet när det gällde att återuppfinna hjulet vid namn databas” under 1980och 1990-talen. Själv var jag ”framgångsrik” privatföretagare i Polycon Ab, medan Monty byggde luftslott på svältlön. Han ”saknade realism”, ”löste inte kundens problem”, ”gav bort sitt värdeskapande gratis”, ”struntade i pengar” — det hade jag i alla fall sagt om du frågat mig då.

Spola framåt femton år av My SQLframgångssaga. Nu flyger jag jorden runt

I den här spalten beskriver Kaj Arnö hur integrationen av My SOL med Sun framskrider. My SOL köptes i januari 2008 av Sun, och Arnö ansvarar som’ambassadör’för integreringen.

och ordar om varför Sun köpte My SQL för en miljard dollar. Som investerare och styrelsemedlem i IT-företaget PBS höll jag nyss föredrag i Mariehamn. Då Ålandstidningen frågade mig ”Är du rik nu?” och jag svävade på målet, bad de om förtydligande: ”Hur mycket pängar fick du?” Var är logiken? Rättvisan? Ingenstans.

Men så ser världen ut i Talebs ”Extremistan! Normalfördelningen är ingen norm. Det finns inga experter som kan spå börsutvecklingen, Orsakssamband kan inte förklara allt; slumpen har en stor roll. Låtsas inte förutspå oljepriser, rikedomar, långsiktig efterfrågan, för ingen har hittills lyckats med det, lär Taleb, Och Forums årliga tillbakablickar på hur föregående års börskursspådomar besannats bekräftar Talebs tes om att experterna tenderar att ligga nära varandras prognoser, inte utfallet.

En svart svan kan ta marknaden av en tidigare svart svan, Huruvida Microsofts eller Oracles framgångar är förtjänta eller inte, det må man tvista om. Men via internets nya spelregler skapades en marknadsmöjliget för My SQL. Eller någon annan - men det var My SQL som var framme. My SQL var tillräckligt bra, och kunde dra nytta av nätverkseffekterna, som ger oförtjänta fördelar till den som varit ute i rättan tid och just då visat framfötterna,

Ett erkännande av slumpens stora roll betyder inte att talang och flit saknar betydelse. Men de IT-företagare och innovatörer som hade litet mindre förmåga och ihärdighet än Mårten Mickos (My SQL:s vd) och Monty (My SQL:s grundare), de fick int proportionellt sett “litet” mindre utdelning. “När Jag var I Tvärtom, de fick mycket mindre utdelning. tillfälle att Eller kanske de aldrig fick napp, fastän de observera rentav var ”mer förtjänta”? Extremt, men ti lblive Isen av sådan är de svarta svanarnas värld.

För den som vill rusta sig bättre för li- den svart vet i ‘Extremistan; där vi alla bor, och samtidigt vill bli underhållen, rekommenderar jag varmt ”The Black Swan? Den förklarar mycket mer än Suns köp av My SQL. svanen My SQL, skakade jag bara på huvudet”

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."