Utgiven i Forum nr 2012-02

Energi ur jordskorpan

av Leif Bergström Forum 2012-02, sida 19, 23.02.2012

Taggar: Teman: geotermisk energi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2012

VARLDEN: USA

Energiur jordskorpan

LEIF BERGSTRÖM II NEW YORK Problemet för alternativa energikällor är att de ofta är beKOMMENTAR roende av vädret. Moln - och solpanelerna strejkar, stiltje - och vindrotorn står stilla. Undantaget är geotermisk energi, som utnyttjar värmen i jordens inre.

Amerikanska forskare hoppas i sommar kunna demonstrera effektiviteten i ett försök där g0 miljoner liter vatten ska pumpas in i sidan av en sedan länge insomnad vulkan i delstaten Oregon. Om allt går enligt beräkningarna värms vattnet tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt för att kommersiellt utvinna elektricitet.

Det är Altarock Energy som tillsammans med Davenport Newberry Holdings försöker visa att tekniken fungerar. De har fått stöd i form av 43 miljoner dollar från den federala regeringen och bland andra Google. Något kraftverk är ännu inte planerat, men på Altarock säger man att ett kan finnas på plats om tio år, om resultaten av försöken är positiva.

Altarock använder en ny teknik som kallas Enhanced Geothermal Systems. Genom att pumpa kallt vatten djupt ned i berggrunden ska pas sprickor som blir en reservoar där vattnet värms. Hett vatten och ånga kan sedan driva turbiner, och det nedkylda vattnet pumpas tillbaka i ettrelativt slutet system.

Tekniken har vissa likheter med den hydraulic fracturing-teknik som utnyttjas av gasindustrin och som fått priserna på naturgas att falla. Men den tekniken använder en rad miljöfarliga kemikalier, medan hydroshearing, som Altarock kallar det, bara använder vatten. Dock har hydrolaulic fracturing givits skulden för flera jordskalvitidigare stabila regioner i Texas, Ohio och Arkansas.

Altarock hävdar att dess teknik innebär mindre förändringar i berget och därmed mindre risk för skalv. Det har gått 1300 år sedan Newberry-vulkanen senast hade ett utbrott. Området i centrala Oregon ligger långt från några avgörande förkastningar, och långt från större befolkningscentra, ett krav från amerikanska energidepartementet.

Värme i alla väder. Geotermisk enegi är mindre väderberoende än andra former av alternativ energi.

Att utvinna kraft från jordens inre värme är en gammal dröm. Flera projekt är i drift som utnyttjar den värme som kommer upp till ytan på vissa ställen. Genom hydroshearing hoppas experter också kunna borra djupt ned i jorden, i Newberrry-fallet ungefär 2-4 kilometer ned. Altarock använder ett material liknande det som finns i miljövänliga, nedbrytningsbara kaffekoppar för att undan för undan utvidga den underjordiska reservoaren.

Några liknande småskaliga projekt finns i Tyskland och Frankrike. Amerikanska myndigheter hävdar att jordvärmen i västra USA har potential att svara för hälften av USA:s elkraft. President BARACK OBAMAS stimulanspaket inkluderade 123 jordvärme-projekt för totalt 338 miljoner dollar i 38 delstater.

Flera projekt har dock väckt allvarliga frågor. Altarock drev ett projekt i Geysers, cirka 15 mil norr om San Francisco. De hade problem med borrningen och mötte kritik för att inte öppet ha avslöjat alla risker. Projektet har nu avslutats. Ett projekt i Australien har också stött på svårig heter iborrningen till nödvändiga djup. Ett mindre projekt i central Basel i Schweiz har stängts på grund av oro för jordskalv.

Nevada Geothermal Power som driver ett kraftverk i Nevada-öknen har bara nått en produktion av 35 megawatt av de 45 som projektet urspungligen lovat. Dess prolem har givit upphov till kritiska paralleller med det konkurssatta solenergiföretaget Solyndra, som också levde stort på federala bidrag.

Liksom för sol- och vindenergi konkurrerar dessa företag direkt med olje-, gas- och kolföretagen. De fallande gaspriserna har gjort konkurrenssituationen allt svårare. Men förespråkare för alternativ energi säger också att ett problem är att de etablerade energibolagen satsar mycket litet i forskning på alternativa källor.

Medan konservativa politiker hårt har kritiserat presidenten för att ha satsat skattepengar på osäkra energiprojekt menar anhängare att det är just sådana federala satsningar som tidigare lett till genombrott i datateknik och byggandet avinternet.

OLOHAHIOLSI

Utgiven i Forum nr 2012-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."