Energilagring är det nya svarta

26.05.2017

Batterier för elbunkring i var mans hus. Visionen är inte så avlägsen som man kunde tro.

Hand i hand med utbyggnaden av förnybar el från sol och vind går behovet av ökad energilagring – där batterier blir allt viktigare. Världskändisen Elon Musk, vd på elbilsföretaget Tesla Motors i USA, har gett sig in i leken på allvar. Men hur ser det ut här i norr där elen är billig och behoven för energi­lagring sträcker sig över säsonger och temperaturväxlingar?

Andelen förnybar el, främst producerad med sol-, vind- och vatten­kraft, ökar i världen. Det ses som positivt av de flesta och är centrala mål i många länders energipolitik. Men el från sol- och vindkraft produceras momentant och inte alltid när den behövs. Därför ökar samtidigt behovet av att lagra elenergin från en dag till en annan – och kanske ännu längre tid.

Energimoln. Prognoser gjorda av bland andra konsultbolaget Boston Consulting Group visar att marknadspotentialen för lagringstekniker kommer att öka med minst 300 giga­watt (effekt) fram till år 2030. Ett rejält kliv framåt togs nyligen av energibolaget Southern California Edison som i september valde att investera i ett batterisystem med effekten 20 megawatt (80 megawattimmar el), som blir ett av de största lagren i världen med litiumjonbatterier.

När batterisystemet är fulladdat förväntas det kunna lagra energi för 2 500 hushåll under en dag. Det ska användas som backup för el­kunder i Kalifornien, som blivit nödvändig efter att en lagrings­anläggning för naturgas stängts i sviterna av en stor läcka.

Hävstångseffekt. Batterier för ellagring åt hushåll kommer att bli vanligare även i Norden, trots låga elpriser, spår många experter. En av dem är Kristina Edström, känd batteri­forskare och professor i oorganisk kemi vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala.

”I så kallade smarta städer kommer backup-lagring av el i byggnader att bli vanligt. Det passar bra i kombination med exempelvis solceller”, säger hon.

Enligt en studie gjord av svenska elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle behövs förhållandevis små batterier för att jämna ut effektbehovet i fastigheter. För flerbostadshus räcker det med 0,8 till 1,3 kilowattimmar lagringskapacitet per lägenhet (centralt placerad) för att minska effekttopparna med 40 procent. För villor med fjärr- eller bergvärme krävs batterier med lagringskapacitet mellan 4 och 9 kilo­wattimmar för samma minskning.

Marie Granmar text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."