Entreprenör med färgstarka visioner

av Lena Barner-Rasmussen Forum 2012-06, sida 26-29, 14.06.2012

Taggar: Personer: Rasmus Roiha Teman: entreprenörskap

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2012

PROFILEN

Entreprenör med färgstarka visioner

Under Rasmus Roihas karriär som entreprenör ha han erfarit både goda tider och lite sämre tider. De här erfarenheterna är till nytta då han som Ohjelmistoyrittäjäts vd ska hjälpa företag inom programvaruindustrin att växa.

LENA BARNER-RASMUSSEN TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO

En fredagskväll 1997 satt RASMUS ROIHA som vanligt i bussen hem från Reservofficersskolan i Fredrikshamn. Bredvid sig hade han sin goda vän FREDRIK SIRÉN. Ingen i bussen talade, alla var försjunkna i sina mobiltelefoner. Allas fingrar jobbade frenetiskt medatt skicka SMS i syfte att planera permissionsveckoslutet.

Det här med SMS och mobiltelefoner var ett relativt nytt fenomen. Roiha och Sirén, båda Hanken-studerande, började fundera på hurdana mobila tjänster man kunde skapa åt reservofficersaspiranter i bussen.

”Diskussionen övergick snabbt till hurdana mobila tjänster man kunde bygga upp åt stora massan”, minns Rasmus Roiha nu, 15 år senare.

Roiha och Sirén grundade året därpå SMALL PLANET. Företaget utvecklade så kallade infotainment

Rasmus Roiha

Född: I Helsingfors 1976 Utbildning: Ekon.kand och MBA från Svenska handelshögskolan. Karriär: 2009-2012, partner och grundare av Iwa Labs, 1998-201, partner och grundare av Small Planet. Förtroendeuppdrag: Flera styrelse- och rådgivarposteristartupföretaginom programvaruindustrin.

Familj: Fru, en dotter. Fritid: Umgås med familjen, fiske, vandring.

services, bland annat den första finska mobila dejtingsajten som lanserades tillsammans med JANTON-koncernen som gav ut tidningen ci7Ty och nättjänsten DEITTI.NET.

Under tretton år med Small Planet hann Roiha uppleva så gott som allt man kan som företagare: extrem tillväxt, internationalisering både västerut och österut, företagsköp, finansieringsrundor, IT-kraschen, företagssanering och samarbetsförhandlingar. Företagets verksamhet såldes slutligen i olika delar under åren 2010-2011.

”Jag brukar säga att Small Planet var min doktorsavhandling i företagande”, säger Rasmus Roiha.

Efter Small Planet grundade han IWA LABS, en specialistorganisation som gör kundprojekt där man programmerar kundspecifika lösning ar och använder open source-komponenter.

Lobbare. Men Roiha, som grundat företaget, är inte längre med i den dagliga verksamheten.

Sedan ungefär en månad tillbaka är han vd på OHJELMISTOYRITTÄJÄT RY (organisationen har inget officiellt svenskspråkigt namn, något Roi ha ska åtgärda med det snaraste), en självständig organisation för företag inom programvaruindustrin. Här jobbar han för att främja intressena för över 500 företag inom programvaruindustrin.

Det var inte helt självklart för Roiha att ta över på Ohjelmistoyrittäjät, han ser sig själv som den borne entreprenören. Men kanske just det va drivkraften som fick honom att söka jobbet.

”Jag har en hel del företagarerfarenhet i ryggsäcken efter 14 år som entreprenör”, konstaterar han.

Dessutom har han en stark vilja att påverka, eller åtminstone medverka, som han själv säger.

”Jag deltar gärna i den samhälleliga debatten och jag vill vara med

BROKIG BAKGRUND. Rasmus Roiha har egen erfarenhet av att vara entreprenör inom mjukvarubranschen. Den kunskapenärtill nytta i det nyajobbet.

om att bygga upp Finlands konkurrenskraft”

På Ohjelmistoyrittäjät är ett av Roihas konkreta - och officiella — mål att röja undan hinder för tillväxtföretagande.

Bättre ekosystem. Ett problem är som bekant beskattningen. ”Finland har tyvärr en lång his HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 201 ”Kompetens är som en snygg kavaj, den blir aldrig otrendig’ toria av sträng beskattning och har på det här sättet byggt upp hinder för tillväxtföretagande, något som till exempel Estland ännu inte hunnit bygga upp?

Roiha nämner ett konkret problem han själv stött på under sin karriär som företagare, nämligen processen att få in en större extern finansieringisamband med att man slår samman några mindre företag till en större och mer konkurrenskraftig helhet.

Äreninvesterare villig att investera till exempel två miljoner euro i det nya bolaget mot 50 procent av aktiernaiden nya helheten medan de mindre företagen som sammanslås får andra hälften av aktierna mot sina gamla aktier, värderar SKATTEFÖRVALTNINGEN den nya helheten till fyra miljoner euro. De anser då att företagarna har fått en vinst på aktier värda två miljoner.

”Företagarna borde alltså betala cirka 560 000 euro i skatt, det vill säga 28 procent, trots att de inte har sett en enda cent av pengarna. Hur många finansiärer är villiga att kompensera företagaren för den här summan då det inte gagnar företaget ett dugg? Ur finansiärernas synvinkel går pengarna ut ur bolaget till skattemyndigheten”, säger Roiha.

”Skulle det inte gynna Ab Finland mer om vi fick bygga större och internationellt mer konkurrenskraftiga bolag än att försöka mjölka pengar ur småföretagarna i den här tidigafasen?”

Det här är enligt Roiha endast ett konkret exempel på hur beskattning ensätter käpparnaihjulen för tillväxt idet viktiga seed-stadiet, det vill säga alldeles i början av företagens tillväxtcykel. Ett stort hinder är just att det inte finns tillräcklig tillgång på seed -finansiering i Finland.

”Vi måste skapa ett bättre ekosystem på den punkten”, säger Roiha.

Han säger att teknologicentralen TEKes har en viktig uppgift då det gäller att få igång innovationer, men han frågar sig om Tekes är rätt instans för att finansiera nästa skede.

”Här borde ängelinvesterare och seed-finansiärer ta över. Men ekosystemet är inte tillräckligt fungerande?

Smalt med börsintroduktioner, Förutom ogynnsam beskattning ser Roiha ett annat problem i att det inte finns en effektivt fungerande exitmarknad i Europa. Med andra ord är möjligheterna för finansiärer att realisera sin investering genom att sälja sin ägarandel inte alltid så goda.

”Speciellt under de tio senaste åren har exit-marknaden inte varit allt för lukrativ och många riskkapitalfonder har inte lyckats skapa någon avkastning?”

För finländska programvaruföretag är den stora utmaningen att hemmamarknaden är så liten. För att nå lönsamhet måste företagen internationaliseras i ett tidigt stadium. Och för det behövs pengar.

”Det finns hur mycket subventionerade lån och startpengar som helst att tillgå ur statliga medel då det gäller att få fram en innovation. Men det är bara en liten del av resan. Innovationerna måste paketeras så att de kan säljas utomlands och för att göra det behöver du rätt människor. Det här är den största utmaningen”, konstaterar Roiha.

En annan utmaning är att rekrytera toppresterare till Finland.

71 utlänningars ögon ligger Finland långt borta någonstans bredvid Sibirien, det är minus 20 grader kallt om vintrarna, vi har sträng beskattning och ligger i praktiken på en ö man måste ta båten eller flyget för att komma hit. Det är svårt att locka någon att ge upp sitt livi Santa Monic > OHJELMISTOYRITTÄJÄT R = Intresseorganisation och samfund för företag inom programvaruindustri = Över 500 medlemsföreta = Grundat 199 för att ta anställning på ett finländskt teknologiföretag.

Framtidens jobb. Men arbetsplatser behövs. Roiha hänvisar till en rapport från konsultföretaget MCKINsEY som påvisade att Finland behöver 200 000 nya arbetstillfällen och 300 000 personer till i den aktiva arbetskraften för att täcka inkomstgapet som uppstår då de stora årskullarna går i pension.

”Var uppstår de arbetsplatserna? Inom skogsindustrin? Eller inom branschen för sjöfart och isbrytare? Arbetsillfällena kommer från tillväxtföretag och majoriteten av tillväxtföretagen är verksamma inom ICT eller teknologi. Går det bra för företagarna i det här landet gynnar det alla”

Han hoppas att politikerna inser potentialen som finns inom programvaruindustrin.

”Över 25 procent av jobben i dag har med teknologi i någon form att skaffa. Vi är klart en tillväxtbransch. Kompetens är som en snygg kavaj, den blir aldrig otrendig. Varje beslut som fattas på Arkadiabacken är ett ställningstagande för eller emot tillväxtföretagande”, säger han.

Det är inte alltid så lätt att vara företagare i Finland, och ännu mindre om det går bra för en. Avundsjukan gör sig lätt gällande, och Roiha är angelägen om att ändra på den här inställningen.

”Varför blev det större rubriker då näthandelsportalen FRUUGO gick under än då det lanserades?” frågar han. ”Vi borde vara glada och fira då någon lyckas och uppmuntra då man misslyckas?

Roiha tycker ändå att den allmänna attityden till företagare blivit klart positivare under de senaste åren. Själv säger Roiha att han i bakfickan har hur många erfarenheter

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 201 som helst av att misslyckas som företagare. Men han är inte den som är bitter. Att misslyckas hör till spelet.

”Är du entreprenör måste du vara beredd på att misslyckas. Varje dag måste du vara beredd på att gå under”, säger han.

Född till företagare. Rasmus Roiha har företagandet i blodet. Hans farföräldrar var krögare och hans föräldrar har fortsatt i samma spår. Roiha trodde alltid att hans karriär skulle vara företagare inom samma bransch. Men bussresan hem från Fredrikshamn ändrade på kursen.

Även om Roiha nu innehar vdskapet för Ohjelmistoyrittäjät har han ändå ena foten kvar i företagande. Han är fortfarande aktiv i Iwa Labs som styrelseordförande och dessutom också som medlem i vissa projektledningsgrupper.

”Hur skulle jag annars kunna föra fram företagarnas sak om jag själv fjärmade mig från det?”

Men trots att han har mycket på gång hela tiden stänger han ofta kontorsdörren 16.30. Då går han hem och avlöser barnskötaren. Under intervjudagen ser han fram emot att montera stödhjulen på sin 3-åriga dotter soFfias cykel. Sedan ska de till parken.

”När du är med ett litet barn blir du automatiskt närvarande i stunden. Samma sak är det när man fiskar. Jag älskar att stå på en kobbe och kasta svirvel’; säger han.

Ochvvillhan komma bort åker Roihaoch vandrar i Alperna. Sommarresan med familjen till Bad Gastein är redan bokad. am

OGILLAR SMUTSKASTNING. “Varför blev det större rubriker då Fruugo gick under än då det lanserades? Vi borde vara glada och fira då någon lyckas och uppmuntra då man misslyckas” säger Rasmus Roiha.

Utgiven i Forum nr 2012-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."