Utgiven i Forum nr 1995-01

Estland är en globalt betydande tillverkare av slalomkängor

av Bo Ingves Forum 1995-01, sida 10, 26.01.1995

Taggar: Orter: Estland

Estland är en globalt betydande tillverkare av

SLALOMKANGOR

Bo Ingves

I Estland görs överraskande nog 5-6 procent av alla slalomkängor i världen. Det är det österrikiska företaget HTM Sport som har koncentrerat hela sin pro duktion av vintersportskor till en modern fabrik i Tallinn. Den här vintersäsongen levererar fabriken hel 260 000 par slalomkängor.

edan år 1987 då Sovjet unionen byggde en fabri för vintersportskor och ishockeyutrustning i Estland var HTM Sport med som konsulter. I början av 1990-talet blev fabriken underleverantör åt HTM Sport, och vintern 92— 93 levererades 165 000 par slalomkängor.

— Då Estland blev självständigt började vi diskutera ett eventuellt köp av fabriken. Efter en hård offerttävlan med våra internationella konkurrenterskrevskontraktetsommaren 1993. Vi har radikalt ändrat fa brikens organisation, och gör nu över 260 000 par slalomkängor raed en tredjedel mindre persoaal, berättar HTM Sport Estonias italienske VD Franco Sartor.

Väl utrustad fabrik, för mycket personal

Då Sartor kom till Estland mötte han en fabrik som hade en modern maskinpark, men en ineffektiv produktion. Det största problemet var att fabriken hade för många anställda.

— Till råga på allt satt 500

Vintertidtabell t.o.m. 26.3.1995

Amsterdam 2400 Frankfurt 2670 Hamburg 2070 Kiev 2260 Köpenhamn 178 må-fr lö — s flyg Hel-Til flyg Hel-TI huvudrepresentanten.

MEEFSTONIAN AR

HELSINGFORS — TALLINN — HELSINGFOR 1250 980 780 500 I business klass varje 11. tur/returbiljett fri! Förmån är personlig.

må — lö OV 114 09.05 — 09.40 varje dag OV 112 19.05-19.40 må - fr OV 118 21.25 -22.00 Prise business klass v exkursion 3d / 6 m Y exkursion sö /6 m Y exkursion sö / 3 m tr

Förmånligt endast med Estonian Air via Tallinn till: (Vistelse i Tallinn tillåten utan tillägg!)

Flyg-båt kombinationspriser till Tallinn (endast med Estonian Air) 330,- returflyg USD 68 300,- returflyg USD 62

Avtalshotell i Tallinn: Olympia, Palace i samband med Estonian Air-flyg. Förfrågningar och reservationer hos din resebyrå eller direkt hos

EUROPA RESOR AB TEL. (90) 821 381

OV 113 07.45 – 08.20 OV 111 17.50-18.25 Ov 117 20.10-20.45

Minsk 1985 Moskva 1600 St. Petersburg 960 Vilnius 1520 Hel-Mow/Led-Hel 1470

FAX: (90) 870170 1 personer på komnorssidan medan endast 250 personer sköt1e produktionen. Förhållandet borde ha varit tvärtom. Numera är vi drygt 500 anställda. av vilka de flesta är i produktionen.

Ironiskt nog måste företaget nyanställa personal parallellt med uppsägningarna. En del av förmännen hängde helt enkelt inte med i den takt som marknadsekonomin krävde.

— Förmännens uppgift är att lära sina underlydande, och övervaka alt jobbet görs på rätt sätt. Därför var vi Lvungna att ta in helt nya, unga människor och utbilda dem till förmän. Nu ser det dock bra ut. Budgeten torde överskridas och produktionen kan ytterligare effektiveras, säger Sartor.

Logistiken fungerar

Det krävs en god soliditet för alt tillverka vintersportutrustning. Produkterna säljs i butikerna under en ganska kort tid. vilket innebär en omfattande lagerhållning.

— Vi har inte haft några nämnvärda lagerförluster. Våra egna vakter och en privat väktarfirma håller ovälkomna gäster på avstånd.

Det ställs också höga krav på transporterna, eftersom produkterna levereras runt om i världen. Estniska företag har fåtLl ansvaret för transporterna, och enligt Sartors åsikt gör de saken bra.

— Transporterna till Europa sköts av transportföretaget Saku. dvs inte öltillverkaren. småler Sartor. — De skodon som sänds till USA, Kanada och Japan packas i containers som ett estniskt spediionsföretag vidarebefordrar — systemet fungerar bra.

Finska program håller ordning på ekonomin

En sak som krävde snabba åtgärder var fabrikens informationssystem, som var uppbyggt av rysk programvara. Problemet var att det inte fanns några sätt att koppla ihop produktio HTM Sport Estonias italienske VD Franco Sartor trivs bra i Estland, där han va stationerad i ett par års Han har fått fart på den moderna fabriken i Fållinn.

nen, ekonomiavdelningen och löneräkningen.

— Del var ett stort problem eftersom ett företag inte kan styras utan tillförlitlig och aktuell information. Därför gav vi Price Waterhouse i uppdrag att finna ett bra och lättanvändbart företagsadministrationssystem. Efter noggrann utvärdering valde vi Tietotehdas.

Systemet började byggas upp 1993 kring Tietotehdas-programmen Meritt Man och Meritt Eco+. Hårdvaran levererades av IBM. HTM Sport valde alt inte använda samma program som i de italienska och österrikiska fabrikerna.

— De är ganska besvärliga att använda, och enbart inkörningsskedet räckte över två år. Till Estland ville vi ha ett lättanvänt och färdigt system som vi bara behövde finjustera. Informationsutbytet med koncernens övriga fabriker går också lätt. Egentligen är det endast de dåliga telefonförbindelserna som sätter krokben.

Körde ner fabriker på andra håll

HTM Sport är en internationell koncern med ca 20 företag i olika länder. Totalt omsätter koncernen runt 2,5 miljarder mark. De övriga fabrikerna ligger i Österrike och Italien. I och med den estniska fabriken stänger HTM, eller har redan stängt. fabrikeri Marocko. Portugal och Slovenien.

— Vi koncentrerade produktionen till Estland, där vi kan planera produktionen och övervaka kvaliteten effektivt. Vi hade själva varit med om att planera fabriken, som hade moderna maskiner och en effektiv inre logistik.

HTM Sports mest kända vintersportprodukter är Munari, Sanmarco och Tyrolia. Dessutom gör koncernen Intersport-kedjans — Tecnoproslalomkängor. Koncernen tillverkar under produktnamnet Head också tennis- och squashracketar, idrottsskor och -kläder samt golfutrustning. Mest kända Head-mannekängen är André Agassi.

HTM Sport ägs av österrikiska HTM Holding. som i sista hand ägs av den statligt ägda tobaksindustrin i Österrike.&

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."