Utgiven i Forum nr 1995-01

Finland i EU: Från förskola till tuff start

av Emily von Sydow Forum 1995-01, sida 27, 26.01.1995

Taggar: Teman: EU

Finland i EU:

FRÅN FÖRSKOLA TILL TUFF START

Under det senaste halvåret har finländska politiker och tjänstemän gått i EU:s förskola, i väntan på det verkliga mognadstestet, som medger röstning och inte bara maktlöst deltagande i beslutsprocessen.

är utrikesminister Heikki

Haavisto vacklade ut i de 35-gradiga värmen på Korfu i slutet av juni, efter sitt livs första EUtoppmöte, konstaterade han skakad: ”Vi har mycket att lära". Så tuff var samtalstonen (diskussionen gällde, som ni kanske minns vem som skulle efterträda Jacques Delors som ordförande i EU-kommissionen) och så vansinnig var dagordningen — eller oordningen — att finländarna nästan tycktes frukta vad de hade gett sig in på.

Inte blev statsministern, utrikesministern och småningom presidenten heller muntrare av att åse det svensknorska midsommarfirandet, med hemmalagade “Seiern er vår”-sånger och fnissande nordiska kolleger med gitarr och sång på dansorkesterns podium vid lyxhotellets poolkant.

Ordning och reda

Vid det sista utrikesministermötet som aktiv observatör, som bl.a. handlade om Turkiet, var Heikki Haavisto mycket nöjd och förklarade att han nu tyckte att ministermötena fungerade väl. Möjligen handlar det mycket om vilket land som håller i ordförandeklubban (Grekland första halvåret 1994 och Tyskland andra

Emily von Sydo hälften av 19943. Den tyska kortfattade stilen att hålla möten ligger troligen närmare det finländska idealet, än Greklands mer medvetet kaotiska.

EU-medlemskapet tvingar fram ställningstaganden på många områden, om vilka Finland tidigare hade inga eller mycket vaga föreställningar. Diskussionerna om Turkiet gällde t.ex. om det var rätt och riktigt att upprätta tullunion med ett land, som bryter mot de mänskliga rättigheterna och anklagas för tortyr. Finland beslutade sig för majoritetslinjen, som innebar att de mänskliga rättigheterna skyddades bättre om man knöt Turkiet närmare EU.

Viktigt och oviktigt

Men Finland skall inte slösa sitt krut i frågor som inte är av direkt betydelse för landet. Det är statssekreterarens i UML, Veli Sundbäcks absoluta övertygelse. En viktig fråga är t.ex. att blåsa liv i EES-avtalet, eller det som därav kvarstår med Norge, Island och Lichtenstein om några månader, som medlemmar,

EES-avtalet är viktigt för den nordiska solidariteten. Andra viktiga frågor? Miljö, sociala dimensionen, utvidgningen österut med betoning på de baltiska staterna. Det är intressant att kontrastera var dessa för Finland högprioriterade områden ligger på EU:s dagordning under de närmaste 18 månaderna:

Under det franska ordförandeskapet är huvudfrågan hur den europeiska — läs franska — filmindustrin skall skyddas mot angreppen från Spielbergska dinosaurier och andra Hollywood-skapelser. Ett litet presidentval mitt under ordförandeskapet skapar också turbulens under Finlands första halvår som EU-medlem.

Maktfrågor under mattan

Fransmännen har också insett den begränsning, som presidentvalet skapar.

Inga besvärande frågor om hur makten skall fördelas och förberedelserna inför den stora regeringskonferensen 1996, skall således störa EU under de närmaste sex månaderna.

Det betyder indirekt också att integreringen av Central- och Östeuropa inte kommer att gå med någon expressfart, nu när Tyskland har lämnat ifrån sig ordförandeklubban.

Medelhavsfokus

Medelhavsdimenstionen, som närmast berör Frankrike och Spanien, konkurrerar med Central- och Östeuropa om både pengar och uppmärksamhet. Den har genom de algeriska muslimska fundamentalisternas terroraktioner (flygplanskapningen

Terroraktioner har aktualiserat säksydliga EU-länder. gt i Frankrik digtvis första pri Finland, får den färska EU-medlemmen konstatera då vardagen börjar.

erhetsfrågor f och morden på de katolska prästerna) vänt blickarna söderut.

Spanien och Frankrike har nu lika starka säkerhetspolitiska argument för att stabilisera Medelhavsområdet, som Tyskland har för att stabilisera Östeuropa.

Spanien tar över ordförandeskapet efter Frankrike den första juli. Under det spanska ordförandeskapet skall det också organiseras en stor konferens om EU:s förhållande till Medelhavsländerna.

Grötig start för finländska prioriteringar

Det är inte troligt att miljöfrågorna får hög prioritet under det spanska ordförandeskapet. Inte heller de sociala frågorna har starkt stöd i Spanien. EES-avtalet har inte någon magnetisk dragningskraft på spanjorerna — särskilt inte efter att schweizarna drog sig ur.

Sammanfattningsvis kommer Finland att få en tuffstart på sitt medlemskap, trots att ministrar och ministearbetsmetoden efter sex månaders aktivt observatörskap. 27

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."