Utgiven i Forum nr 1992-01

Europeiska marketjättar erövrar INTE Norden

av Christian Schönberg Forum 1992-01, sida 20, 30.01.1992

Ulf Rinne är inte orolig för att europeiska marketjättar tar över dagligvaruhandeln i Finland.

Hyper- och supermarkets tur kontinuerligt över en allt större del av omsättningskakan.

Europeiska marketjättar erövrar INTE Norden

Text: Christian Schönberg

Dagligvaruhandelns låga volymtillväxt i praktiskt taget hela Europa leder till skärpt konkurrens och effektivering av verksamheten. Segmenteringen av såväl produkter som kunder finfördelas och förskjuts allt mera från mass- til mikromarknadsföring.

mången med stigande oro på d negativa effekter som möjligen uppstår i integrationens kölvatten. Blir vi i en nära framtid helt bakbundna av stora internationella butikskedjor — Nej, risken är egentligen rätt liten att europeiska jättar i framtiden skall lyckas lägga den nordiska dagigvaruhandeln under sina fötter, säger VD Ulf Rinne som baserar sitt uttalande utgående från ett omfattande statistiskt material, insamlat av Nielsen Marketing Research.

Den alleuropeiska trenden pekar visserligen på att mindre detaljhandelsenheter kontinuerligt konkurreras ut I samma takt som antalet hyper- och supermarketar kraftigt ökar. Men fö | dagligvaruhandeln — vänta 2 att etablera sig inom nya marknadsområden krävs bl a tillförlitliga distributionssystem, vilka inte byggs upp i en handvändning. Vill utländska intressen lägga beslag på marknadsandelar inom den europeiska integrationsutvecklingens nordligaste sfär, bör det ske genom köp av någon färdigetablerad detaljhandelskedja i området.

Stor blir större

Trenden inom den europeiska dagligvaruhandeln är kristallklar. € De stora blir större & De stora blir smartare 9 Samarbetet inom Europa ökar Ö Nya styrningssystem tillkommer -ävenså scanning info € Andelen ”private labels” öka € Konsumtionen förändra 9 Morgondagens melodi: färskt snabbt/enkelt

En av orsakerna till att förändringens vindar blåser snålt genom detaljhandelns korridåer ligger i den pågående europeiska integrationen som i sig kräver ett stort mått av nytänkande. Rörligheten bland människorna ökar, individualismen och antalet enpersonshushåll likaså, gröna värden prioriteras i högre grad än tidigare, kraven på högre servicenivå ökar i takt med att köpkraften stärks och stora omfördelningar på det regionala planet kan förekomma.

Konsumenten påverkas dessutom kraftigt av allmänna trender. Inom dagligvaruhandeln ökar därför kraven på en ännu bättre kännedom om olika kundsegment för att framgångsrikt kunna planera nya kedjor och butikstyper. Nationellt, men i lika hög grad även internationellt eftersom antalet hyper» och supermarkets utgör dagens melodi, i en tid då dagligvaruhandeln dessutom genomgår en kraftig teknologisk utveckling.

Norge avviker

Antalet livsmedelsbutiker har minskat fortsättning på sid 2 1/1992 F RUN

Utgiven i Forum nr 1992-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."