Utgiven i Forum nr 1991-11-12

F/A-18 Hornet: Är störst bäst eller dubbeltrubbel?

av Ragnhild Artimo Forum 1991-11-12, sida 18-20, 26.09.1991

Taggar: Teman: jaktplan

F/A-18 Hornet Är störst bäst eller dubbeltrubbel?

Text: Ragnhild Artimo

F/A-18 Hornet kom med i den finska jaktplansrundan som sista och — viktmässigt — största kandidat. McDonnell Douglas säger att det är det bästa planet av dem som offererats finska flygvapnet, men det finns de som anser att Hornet är överbra. Som att jaga flugor med kanon.

det nyöppnade McDonnell Doulas-kontoret i hjärtat av Helsingars har Dennis Järvi återvänt till sina rötter. Eller nästan: hans farfar från Kuusamo steg iland på Ellis Island 1904, begav sig västerut och slog sig ner i Michigan. Dennis Järvi, vicepresident och tidigare F/A-18-pilot vid amerikanska flottan, kom till sin farfars hemland första gången i maj i år. I augusti etablerade sig McDonnell Douglas Finland Oy med en stab på hittills två — Järvi plus sekreterare. Med entusiasmen hos en som ännu inte upplevt sin första Helsingforsvinter, deklarerar han att han vill stanna här, ro hem ordern, och se sina två

VILKET JAKTPLA barn i tiden studera vid Helsingfors universitet.

Förutsatt alltså att Luftstridskrafterna och försvarsministeriet bidrar till att göra det möjligt.

Varför skulle de göra det — För att Hornet kan göra jobbet. Man köper jaktplan för eventualiteten av en kris. Om de skulle behövas, är säkerhet viktigast. F/A-18 är det bästa jaktplan ni kan få tag på.

Två är mer än en, javisst…

Med ”säkerhet” avser Denms Järvi att Hornet är tvåmotorigt. Det är enda tvåmotoriga planet i offertrundan. För att säga det brutalt — och det gör han — betyder det att om ena motorn skadas, t ex i strid. flyger den andra motorn piloten och planet hem. Om den är oskadad alltså, och piloten inte allvarligt sårad eller död.

Två motorer betyder dubbla under Max startvikt/ beväpning

JAS 39 Gripen | 1993? 30 [ Exportversion |19967)

Sverige

Mirage 2000 1984 | 470 f Exportversion 2000-5 | 1993]

Frankrike

F-16 A/B 1979 11536 (> F-16 A/B MLU | 1996)

USA

F-16 C/D 1984 |2297

USA

F/A-18 Hornet 1980 | 1028

US över

MiG-29 19841 850 Sovjetunione m1 23456 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16 17:1 + Specialversion offererad till Finlan 1 — Hornet kan göra jobbet för finska flygvapnet, säger Dennis Järvi, McDonnell Douglas man i Helsingfors. Som f d Hornet-pilot — major och instruktör — talar han med övertygelse. Skall han övertyga de finländska beslutsfattarna hållskostnader och dubbla bränslekostnader. För alla trettio år de jaktplan Finland skall köpa väntas vara i tuk. Dethär ackumulerar till gansk imponerande summor över åren. Om valet av ett tvåmotorigt plan emellertid vänder förlusten av ett plan till räddning av ett plan, kan tilläggskostnaden kanske försvaras.

— I en konflikt, säger Järvi, är tvåmotorighet en viktig fördel.

Varför finns det då så många enmatoriga jaktplan?

Vilket härligt krig!

Gulfkriget erbjöd en oöverträffad arcna för flygplanstillverkare att visa upp sina militära hjärnprodukter, både enoch tvåmotoriga. De dokumenterade bragderna, antingen = berättelserna handlar om Mirage-2000, F-16 eller F/A-18, har fördelen att inte ännu ha överlevt sitt bäst-före-datum, och är mycket användbara i marknadsföring. Den finska ordern är ett av de största betena ute just nu, i globalt perspektiv.

Vad gjorde F/A-18 i Kriget — 30.000 flygtimmar och 11 000 sortier. Hornets prestanda var överlägsen jämfört med våra konkurrenter, säger Dennis lärvi. — Ett plan blev nedskjutet, ett förlorades i en icke-stridssituation. Fyra träffades av missiler i ena motorn och klarade sig hem med den andra, fick den skadade motorn utbytt och var tillbaka i luften inom 72 timmar.

Hornet är ett mycket mångsidigt plan, understryker Järvi. — Under Operation Ökenstorm var två Hornet från flygbasfartyget USS Saratoga på väg till ett markmål då de mötte två MIG-21. Piloterna

F/A-18 Horne e längd: 17,5 e höjd: 4,7 e vingbredd: 12,3 e vikt: 11,2 to e max startvikt: 23,5 ton .

.

L max hastighet: 1,8 Mach max acceleration: 7,5 G max operationshöjd: [5 000 11—12/1991 F RU knäppte på luftstridsmoden och sköt ner MiGarna, vred tillbaka till markattackmoden och fortsatte till målet, levererade bomberna och återvände till Saratoga.

Hornet, säger Järvi, gjorde väl ifrån sig i Gulfkriget och kommer att bli ännu bättre med den tillväxtkapacitet som medger anammandet av ny teknologi och nya vapensystem, bl a AMRA AM-missiler.

— Det är bästa planet idag och efter år 2000. Finland kommer de facto att dra nytta av alla de förbättringar amerikanska flottan låter göra på planet förrän de plan finska flygvapnet beställer skall levereras. Ett trumfkort är den nya radarn APG-73 som kommer att ersätta den nuvarande APG65 efter år 1994. Ett annat är nya EP vänd

Ett sätt för Getingen att sticka är med en AIM-9 Sidewinder missil. Menyn för Finland inkluderar också nya AMRAAM.

Hur säkert ä ”SÄKRAST” Är ett tvåmotorigt jaktplan dubbelt så säkert som ett enmotorigt?

Eller bara dubbelt så dyrt i drift och underhåll? Jaktplanskriget frappas upp.

F: början var det meningen at luftstridskrafterna bara skulle titta på enmotoriga jaktplansalternativ därför att tvåmotoriga skulle bli alltför dyra i drift och underhåll. Men F/A-18 Hornet kom med bland finalisterna som enda tvåmotoriga plantyp. I och med att McDonnell Douglas etablerat sitt kontor i Helsingfors har informationskriget klart uppgraderats till en militantare nivå. McDonnell Douglas kör hårt med devisen ”tvåmotorigt är dubbelt så säkert”, medan de enmotoriga konkurrenterna protesterar: ”Nej, men dubbelt så dyrt”. Vad respektive plan faktiskt kommer att kosta för Finland är en välbevarad hemlighet. Med en budget på 9,5 miljarder mark — en definitiv godbit för alla tillverkarna — blir styckepriset max 142 Mmk, med enkel divison. IG JAS (JAS-39 Gripen) och General Dynamics (F-16) har låtit förstå att de kan erbjuda sina plan inom budgetramen. - Dassaults Mirage 2000-5 är ett frågetecken, men professionella gissare har ansett planet för dyrt för vår budget. Jordanien annullerade på våren en order på 12 Mirage-plan till icke-verifierade styckepriset 260 Mmk. McDonnell Douglas har hänvisat till att Schweiz 1 somras valde F/A-I8 (väntar ännu på parliamentets okay) och får sina plan för drygt 2 miljarder USD, ca 8.5 mrd FIM. I det sammanhanget har man gärna ”glömt” att den schweiziska ordern blir på 34 plan, medan den finska blir 67 plan, nästan det dubbla. Om

FRUN, 11—12/1991

Finland skulle betala ”schweiziskt” pris för eventuella F/A-I8-plan skulle styckepriset bli 247 miljoner mark mot budgettaket 142 Mmk.

Det exakta innehållet i det schweiziska jaktplansavtalet är inte känt; men ctt faktum är att USAs regering (Pentagon) köper de militära planen från tillverkarna och står som säljare av dem till utländska kunder. USAs agstiftning förhindrar att en utländsk öpare kunde komma undan med ett ägre pris än USAs militärstyrkor för samma utrustning. Därför är baspriset på F/A-18 ungefär detsamma antingen planet säljs till Schweiz eller Finland.

Pentagon betalar själv (enligt Jyri Raivio, HeSa 6.9.) i årets budget 127 Mmk för F/A-18 och 71,4 Mmk för F-16 vilket indikerar prisrelationen mellan plantyperna.

Vad ett paket kostar beror självfallet på vad paketet innehåller, exempelvis gällande beväpning, skolning och servicepaket. Det är svårt att förstå hur ett tvåmotorigt plan skulle bli fördelaktigare än ett enmotorigt i underhåll och drift över en trettioårsperiod.

F/A-18s motorer förbrukar i snitt 10 228 liter bränsle i timmen (stridsövningsmissioner) och F-16 6 802 liter. För Schweiz blir valet av F/A-18 över 219 Mmk dvrare över en tioårsperiod (beräknat för 34 plan/14 flygtimmar per plan och månad) än om landet skulle välja F-16. Multiplicerat med två (dubbelt så många plan) och därefter med tre (30 år I st f 10) få man skillnaden i bränslekostnaderna som de skulle ackumuleras för Finland: över 1,3 miljarder mk.

”Men”,. hävdar Dennis Järvi, McDonnell Douglas, ”F/A-18 är dubbelt så säkert som sina enmotoriga konkurrenter, och statistiskt förlorar användarlandet bara hälften så många tvåmotoriga jaktplan som enmotori a”.

5 På basen av Gulfkriget konstaterar Pentagon-källor att man i strid inte noterat några mätbara överlevnadsfördelar hos tvåmotoriga stridsplan jämfört med enmotoriga. Förlusterna var de facto lägre för enmotoriga F-16 än för tvåmotoriga plan. Av 39 förlorade allierade plan var 5 (13 procent) F-16 — ändå flög F-16 25 procent av stridsmissionerna.

I fredstida träningsoperationer är de kumulativa olycksfallssiffrorna för 100 000 flygtimmar (statistik per april 1991) mycket lika: i klass A (skadade men reparabla) är siffran 12,0 för F/ A-18 och 11,5 för F-16; sk aftrition rate (förstörda plan) är 12,0 för F/A18 och 12.44 för F-16.

Statistisk prognos för 67 plan över en period på 30 år är cirka 2 plan förlorade i träningssituationer.

Två F/A-18 eller två F-16. RA 0

Grönt ljus för köpet

I budgetförhandlingarna reserverades 150 miljoner mark för köp av jaktplan. Budgeten inkluderar också en beställningsfullmakt på 9,5 miljarder mark fram till år 1999,

De kandidater som lämnat offert på sina jaktplan är svenska IG JAS med JAS 39 Gripen, amerikanska General Dynamics med F-16 (A/B och C/D) och McDonnell Douglas med F/A-18, samt franska Dassault med Mirage 2000-5. Av dem är det bara Mirage 2000-5 som inget land, inte ens Frankrike självt, ännu beställt. Svenska flygvapnet har lagt in en första order på JAS. F-16 tjänar flygvapnet i 17 länder, F/A-18i5,

Den finska ordern — tills vidare gällande 60 + 7 plan — är en av de största på den globala marknaden just nu, och mycket viktig för alla de kandiderande tillverkarna.

Luftstridskrafterna fattar beslut om den nya plantypen nästa vår. Om regeringens principbeslut håller i riksdagen kunde planen beställas i juni 1992. RA 19

Hornet…

fortsättnin eller Enhanced Performance Engine. motorn F404-GE 402 som Hornet kommer att ha efter år 1992.

Såhär sticker Getingen (= Hornet)

För = luftstridskrafterna — inkluderar F/A-18:s beväpningsmenu radarmissiler — AIM-7 Sparrow och AIM-120 AMRAAM — värmestyrda missiler — AIM-9 Sidewinder — och en 20 mm MG61A1 kanon.

Cockpiten — rätt gissat, ”den mest avancerade på ett internationellt jaktplan”. för att citera en färsk broschyr — är designad för självständig operation med en Head-Up-Display (HUD) som primärt flyginstrument, radardisplay, målsökande FLIR (ForwardLooking Infrared Radar) display, missilavfyrning och HOTAS (Hands-OnThrottle-And-Stick) vapenval.

— F/A-18 är det verkliga multimissionsplanet, säger Järvi.

Det ingår i flygvapenarsenalen i Kanada. Åustralien, Spanien och Kuweit, och framför allt USA:s flotta och marin. Det kommer att inkorporeras i schweiziska flygvapnet om och när landets parlament godkänner budgeten — som inte är anspråkslös: över 2 miljarder USD och eller 8,5 miljarder FIM för 34 plan.

Vad står det på prislappen till det finska paketet? Järvi väljer att var se Tvåmotoriga plan, säger Järvi, är ett sätt att skydda de betydande investeringarna jaktplansprogram utgör. Bilden visar en F/A-18 från Ökenstormen. Ena motorn har träffats av en missil men en blyskiva mellan motorerna hindrar att splitter från den skadade träffar den andra motorn. Ånn vag om den saken.

— Det beror på vad det skall innehålla. Vi tänker arbeta ut ett program ni har råd med. Totalkostnaderna beror på konfiguration, servicepaket osv. Vår offert till finska flygvapnet inkluderar ju också industriengagemang.

10 000 jaktplan

McDonnell Douglas har byggt runt 10 000 jaktplan sedan 1945. Det första Hornet-planet levererades 1980; totalt 1028 Hornet-plan har till dags dato levererats eller beställts. Sammanlagt har Hornet-planen flugit över 1,3 miljoner flygtimmar. Leveranser av F/A-18C/D Night Attack-plan kommer att fortsätta till och med år 1999. De schweiziska leveranserna är insatta för 1995—96. Med nuvarande planer och förbindelser hoppas McDonnell Douglas ha F/A-18-produktionen säk OFFSET-AFFÄRER röjer bland exporthindren

Text: Erkki Olin

En väl upplagd plan ligger som grund för kompensationsköpen i samband med de kommande jaktplansleveranserna till det finska flygvapnet. Konkurrenterna om den finska ordern går redan nu på högvarv i sin iver att visa kunden vad de kan då det gäller att ordna önskad nyexport.

i vill lätta på den börda jakt plansaffären och liknande kö av försvarsmaterial lägger på den finska ekonomin.” Det är huvudmålet inom kommittén för offset-affärerna, som tillsatts av försvarsministeriet, säger biträdande avdelningschef Pekka Lintu på utrikesministeriets handelspolitiska avdelning. Lintu fungerar som sekreterare i denna femmannakommitté. Ordförande är statssekreterare Åke Wihtol.

Offset i samband med anskaffningar till försvarsmakten har en tradition från 70-talet, då de engelska Hawkövningsjaktplanen köptes. Det var egentligen den första större affäre 2 som till sitt fulla belopp skulle komenseras med exportkontrakt för den inska industrin. Operationen förlöpte väl, och därefter har offset-principen genomgående tillämpats vid alla större köp av utländsk militärutrustning. Förutom de nu aktuella jaktplansköpen har Finland ett tiotal andra offset-projekt på gång till ett sammanlagt värde på över en miljard mark.

Preciserade krav

Den offset-rutin Finland nu startat i samband med jaktplansköpen baserar sig delvis på tidigare erfarenheter, men har också fått nya drag. Nu vil rad fram till 1999.

En order från Finland skulle rund av produktionen trevligt.

ilket av de andra jaktplanen i den finska ordertävlingen är Hornets mest allvarliga hot — Vi anser alla våra konkurrenter utgöra hot. men på olika sätt, säger Dennis Järvi, men vill inte utbreda sig mera om frågan.

Det finländska tekniska utvärderingsteamet skall besöka F/A-18anläggningarna i St Louis i oktober. För Finland är McDonnell Douglas en välinkörd businesspartner: Finnair har flugit Douglas-plan sedan 1941 då bolaget köpte sina första DC-2or. Sedan dess har Douglas levererat 54 plan till Finnair. Finnair flyger nu med I4 MD-80-plan med två till beställda och option på tre. Bolaget har också ett MD-11-plan med innestående order på tre och option på två till. [L kommittén vid sina avgöranden i högre grad än tidigare ta hänsyn till den rådande situationen inom den finska industrin. Dessutom är det enligt det nya systemet inte bara fråga om egentliga motköp, utan också om utländska mvesteringar i Finland.

En annan nyhet i systemet är att den finska exporten klassificeras. Vissa slag av export anses mer angelägna än andra. Kommittén använder numera en koefficient för att ange hur viktig den anser en exportprodukt eller ett projekt vara.

Förhandsavtal på löpande band

Genast i början då offerterna inlämnades fick var och en av jaktplanskandidaterna skriva på en handling kallad Record of Understanding, vilket betyder att alla fyra kandidater på lika villkor svarar för att full kompensation för det belopp som åtgår för jaktplansköpen uppkommer i form av finsk export eller utländska investeringar i Finland. Alla förslag i sammanhanget skall godkännas av försvarsministeriet på föredragning av offset-kommittén.

De praktiska underhandlingarna på företagsnivå sköts till stor del via Finlands Utrikeshandelsförbund, som för ändamålet i samarbete med den finska industrin bildat ett koordinerande or 11—12/1991 F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."