Använd huvudet (och hjärtat)!

av Ragnhild Artimo Forum 1991-11-12, sida 04-05, 26.09.1991

Taggar: Personer: Kristiina Hiukka Teman: kvinnor

WoMan är inte ”bara” för kvinnor

Ledarskapskoncept för alla:

ANVÄND HUVUDET (OCH HJÄRTAT)!

Text: Ragnhild Artimo

Management-By-Walking-Around. Management-By-Objectives. Munagement-By-Perkele. Det finns att välja på bland gamla och nya ledarskapsrecept. WoMan, internationelia ledarskapsinstitutet för kvinnor, tar skeptiskt på patentlösningar. Vill man kalla WoMans koncept nånting, kunde det vara Management-By-Using-Your-Head And-Heart.

1 vill provocera folk att tänk själva, inte klamra sig fast vi ledarskapsismer som en säke biljett till lycka! Det säger Kristiina

Hivkka och innefattar i ”folk” generöst båda könen.

Fil mag Kristiina Hiukka är kom munikationsexpert och utbildnings chef vid WoMan, International Womens Management Institute. Uppmärksamma läsare observerar naturligtvis att WoMan i den senare stavelsen inkluderar både män och management. Gränser, artificiella sådana, är precis vad institutet vill rasera. Möjligheterna ligger i förändringar, men

WoMans nyckelkrafter: närmast kameran institutets direktör Leena Lahti-Kotilainen, sedan från vänster utbildningschef Kristiina Hiukka, — utbildningssekreterare — Saija Mäki-Komsi, marknadsassistent Heidi Keso och vid bordet forskningschef Eva Hänninen-Salmelin.

Människor går på kurs — inte företagen “Företagen går inte på kurs. Men i företagen finns människor som vill och behöver lära sig mera för att utvecklas och den vägen utveckla företaget”. säger Kristiina Hiukka, utbildningschef vid internationella ledarskapsinstitutet för kvinnor, WoMan. WoMan arbetar huvudsakligen med företagsvisa, skräddarsydda kurser — recessionen har gjort det kämpigt att såväl arrangera som marknadsföra sk öppna kurser. Menyn just nu inkluderar — utbildningspaket = rubricerade Kvinnan som ledare, Förändringar i arbetsliv och ledarskap, Ledararbetet och företagets utveckling, Nya tilllämpningar i ledarskap, Kommunikationsfärdigheter samt Datateknik som arbetsredskap. De öppna kurserna för höstterminen har rubriker som Finansiering för kvinnliga företagare (kursdagar i Vanda, Tammerfors och Villmanstrand) samt Övertygande kommunikation. I februari arrangeras i Esbo en ledarskapskulturdag under rubriken. Krossa myter och utnyttja megatrender. WoMans utbildningstjänster är givetvis avsedda också för män — och. säger Hiukka, hittills har kurserna haft manliga deltagare i ungefär samma minoritetsförhållande som kvinnor på ”man! iga” ” ledarskapskurser. För kvinnliga företagare har WoMan sedan ett par år en speciell företagarservice, NAPPI (Naisyrittäjän Palvelupiste = Kvinnliga Företagares Servicepunkt). Den opererar från Tammerfors men tjänsterna kan rekvireras till vilken ort som helst. NAPPI inkluderar = utbildningstjänster, konsultation, kontakter, information och datatekniska tjänster skräddarsydda för företagarnas egna behov, möjligheter och tidtabell. RA 0

Hiukka medger att kvinnliga ledare som vill förändra har en dubbel minoritetsbörda som startpoäng.

Etablissemanget segrar

Att åstadkomma förändringar — bättre resultat, bättre utnyttjade resurser, bättre och mer sporrande arbetsatmosfär — är otacksamt och jobbigt, antingen man gör det från en färsk eller mindre färsk ledarstol eller som ung och entusiastisk junior.

11—12/1991 F RU — Etablissemanget har en tendens att segra, säger Kristina Hiukka. — Den som är ny 1 företaget tenderar att anamma företagskulturen. Det är bekvämare än att ställa sig på tvären och försöka ändra den. Unga nyanställda tenderar att ta modell av sina äldre kolleger: ”vad som fungerar för kamrer Nieminen fungerar för mig”. Så anammar de nya krafterna de inkörda handlings- och tankesätten — speciellt gäller det storföretag — och potentiella utvecklingsmöjligheter kvävs i sin linda. Det kräver en hel del kurage att gå upp nya stigar. och man kan bli våt om fötterna.

Förrän man kan förändra, måste man stanna, lyssna och titta: den intelligenta ledarfrågan är inte ”Hur kan man applicera MBX hos Frasses Finanshus?” utan ”Hur kan Frasses Finanshus jobba så att motivationen och resultatet blir bättre?” Man måste utgå från sjukdomen, inte medicinen. Marknadstänkande, kallas det också.

Magister Hiukka drar paralleHer mellan arbetslivet och omvälvningarna i Sovjetunionen.

— Om man inte är lyhörd för stämningarna och attityderna hos personalen, har man en tidsbomb i företaget. Alltför många finska företag arbetar i en klart brezjnevsk anda och kultur, med rigida hierarkiska system och oöverskridbara gränser för vad ma får göra och tänka. Som vi ser av händelserna i vårt grannland har tiden gått denna stil förbi. Folk söker nya lösningar, medvetenheten ökar och stela hierarkiska system duger inte längre. Om människor fått smaka på och fått smak för demokrati och möjligheter att påverka, går det inte att vrida klockan tillbaka, eller stoppa uret.

Sin egen ledare

Kristiina Hiukka vill avmytologisera och avritualisera ledarskapet.

— Man kan lära sig ledarskap endast genom att lära känna sig själv, bl — Vi måste lära oss att etablera strategiska allianser på individnivå, säger Kristina Hiukka, och betonar vikten av netwo.

WoMans nyckelprincipe en central roll.

med liknande koncept.

EXPERTIS Institutet anlitar erkända experter för kurser och konsultation.

INFLYTANDE WoMan bygger nätverk av inflytelserika personer i nyckelställning inom organisationer och sammanslutningar. Konsultation och intern utbildning har

FOKUSERING Institutet arbetar på att identifiera kritiska punkter i kvinnligt ledarskap. och ledarskapsutbildningen fokuseras på dessa faktorer.

SAMARBETE Institutet samarbetar intimt med finländska och internationella experter på ledarskap, och har etablerat samarbete med organisationer och institut

KONTINUITET WoMean ger kvinnliga ledare möjligheter att vidareutveckla sina resurser genom kurser. seminarier och självstudier. Kontinuitet är den genomgående principen i utbildningsspektret. och kursprogrammen kompletterar varandra.

WoMans koncep nyttja sina resurser i arbetslivet.

WoMan, International Women’s Management Institute, startade sin verksamhet i Tammerfors 1988. Institutet vill påverka de värderingar och den människouppfattning som styr ledarskapet idag. och skapa förutsättningar för kvinnor att bättre ut För att hjälpa kvinnor att avancera och komma framåt i karriären arrangerar institutet kurser, står till tjänst med information, och medverkar aktivt till att bygga upp nätverk av experter inom olika områden för att kvinnliga ledare skall få bättre möjligheter att påverka sin egen utveckling och arbetsmiljö. Institutet har tre verksamhetsformer: ledarskapsutbildning och konsultation, information i frågor som gäller ledarskap, samt främjande av ledarskapsforskning.

Verksamheten finansieras med öronmärkta bidrag från bl a handels- och industriministeriet och arbetsministeriet samt ett antal stiftelser, och genom deltagaravgifter. Institutet opererar enligt non-profit-principen.

FORUN, 11—12/1991

Ja se kvinnor!

Rätt lösning för varje situation är en bra praktisk politik. Då WoMan höll på att flytta in i sina nuvarande lokaliteter i kvarteret Klingendahl i Tammerfors, avslutade målarna precis sitt arbete.

Medan institutets (kvinnliga) direktör, nyckelkonsulter och kursledare diskuterade de olika funktionernas optimala layout, kom arbetsledaren stolt fram och yttrade — No niin, flikat, nysse homma on hoidettu. Laittakaapa pojille kunnon kahvit (“NÅ ja, tjejer, nu är jobbet gjort. Nu får ni koka kaffe åt oss killar! ”).

Damerna drog efter andan, men bara en bråkdels sekund, fann sig raskt, och gjorde det enda rätta.

De kokade kaffe. Inte nog med det — man skaffade fram glass också. Service! L du med sig själv. Man måste kunna leda sig själv förrän man kan — och har rätt att — leda andra. Jaguppfattningen måste stå med båda fötterna på jorden — eller den heltäckande mattan. Det gäller både män och kvinnor i ledande ställning. Män har generellt tendensen att övervärdera sig själva, kvinnor tenderar snarare att undervärdera sig själva, operera långt under sin resursnivå.

Kvinnor är också — fortfarande med generalisering — mer pragmatiska än män. Manliga ledare och semiledare har av hävd ett brett fält nätverk, informella och formella hierarkier, ritualer, helmaskulina eller manligtdominerade organisationer och sammanslutningar från juniorhandelskamrarna till frimurarloger. De är viktiga redskap i den professionella verksamheten, men har också en ritualistisk — nästan religiös. säger Hiukka — dimension som inte har någon motsvarighet i kvinnlig yrkesverksamhet. Kvinnor fokuserar sig klarare och mindre liturgiskt direkt på ”vad som går att använda”.

Nätverk är nyckeln

Nätverk. säger Kristina Hiukka. är ett måste. Också för kvinnor. Utan nätverk opererar man i ett vakuum. Då blir det svårt att andas.

— Nätverk och networking är något kvinnor borde lära sig av sina manliga kolleger. Det finns inget viktigare kapital. oavsett man är företagare, ledate eller jobbar på expertnivå. Nätverk ger samarbetskontakter, en effektiv informationsyta, ett brett spektrum informella ”konsulter” som haft samma eller liknande problem som ma fortsättning på sid 5

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."