Utgiven i Forum nr 2011-04

Familjedispyter som grogrund för nya företag

av Jan Sten Forum 2011-04, sida 12, 28.04.2011

Taggar: Teman: familjeföretag

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2011

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forumf. Vi välkomnar även kortare texter.

Familjedispyter som grogrund för nya företag

X Entreprenörskap är på frammarsch. Att grunda eget företag har blivit ett attraktivt alternativ för ambitiösa människor. Skälen till att grunda eget företag kan variera, men många gånger handlar det om en önskan att vara sin egen chef, ha kontroll över sin egen tid samt att få skörda frukterna av det egna arbetet. Pengar kan också vara en drivkraft, men sällan hör man att familjedispyter är orsaken till att man valt att grunda eget företag.

Alla vet att det förekommer tvister inom familjer. Det finns stora som små, men i de flesta fall brukar samhörighetskänslan vinna, och tvisternafår lösningar som de flesta kanleva med. Det finns emellertid några intressanta exempel där familjemedlemmar av olika orsaker har valt att gå skilda vägar. De har till en början kanske varit aktiva inom samma familjeföretag, men sedan har de märkt att det inte längre går att driva en gemensam linje. Vad gör man i ett sådant läge?

Tyskland kan erbjuda två intressanta exempel på företag där syskon valt att gå skilda vägar. Adidas är det mest kända exemplet. Företaget grundades under ett annat namn av Adolf Dassler, och hans bror Rudolf anslöt sig 1924. Deras gemensamma saga tog slut under andra världskrigets sista skede då Rudolf trodde att Adolf hade angivit honom åt amerikanerna. Deras gemensamma bolag delades 1947, och på så vis uppstod de två konkurrerande företag som vi idag känner som Adidas och Puma.

Ett annat intressant fall från Tyskland är bröderna Albrecht. Karl och Theo Albrecht fortsatte 1946 den verksamhet som deras mor hade ut Jan Sten är är ED och driver det egna konsultbolaget Train Station.

”Familjemedlemmar som växer upp inom samma företagsmiljö kan utveckla liknande kunskapsprofiler och då är det inte osannolikt att en familjedispyt blir embryot till att en ny konkurrent etableras vecklat. Fokus var på lågprisbutiker och bröderna var väldigt framgångsrika. De lär emellertid ha blivit oense om hur cigaretter skulle säljas, och det påstås att som en följd av det så delades bolaget 1960 i företaget Aldi Nord och Aldi Säd. I praktiken har de båda företagen delat på Tyskland och de fokuserar nu på varsin landsända. Företagen gör en del gemensamma uppköp och agerar i vissa fall som en grupp fastän de är juridiskt enskilda enheter. Tillsammans har de mer än 4 000 butiker.

I Finland finns det också några exempel på meningsskiljaktigheter inom familjen som lett till skapande av nya företag. Jag återger här två exempel där far-son relationer ställt till det. Till exempel lär Pekka Niska hasparkat ut sin son Janne Niska från kranföretaget Pekkaniska när sonen blev myndig. Fadern ville nämligen inte att sonen skulle få ett rykte om sig att klara sig på familjenamnet.

Vad gör en ung man i en sådan situation? För Janne var valet självklart, eftersom han hade erfarenhet av endast en sak, kranar. Så föddes Janneniska, en ny konkurrent till Pekkaniska. I dagsläget är situatio nen något annorlunda eftersom Janne är styrelseordförande i Pekkaniska.

Ett annat exempel från Finland hittar man inom släkten Herlin. Fadern Pekka valde sin efterföljare bland syskonen utan att meddela de andra. Det här skapade en stor spricka inom syskonskaran som antagligen hade en viss andeliatt familjens företag delades upp i Kone och Cargotec. I det här fallet blev familjemedlemmarna inte konkurrenter somidetre redan nämnda exemplen, men ett nytt företag föddes även här.

Det finns många saker att lära sig från familjedispyter och företagsetableringar, men den kanske intressantaste har att göra med kärnkompetens.

Familjemedlemmar som växer upp inom samma företagsmiljö kan komma att utveckla ganska liknande kunskapsprofiler och då är det inte osannolikt att en familjedispyt blir embryot till att en ny konkurrent etableras inom branschen. Herlin hade fördelen att ha ett diversifierat företag, men man undrar vad som hade hänt ifall Kone hade varit lika renodlat som det är i dag? m

I förra numret av Forum var det några frågor i Johan Hultkrantz debattartikel om aktieutdelningar som kan behöva en precisering. Rubriken löd “Är börsutdelningar överreklamerade?”” I Finland används inte ordet överreklamerad speciellt ofta, en synonym skulle kunna vara övervärderad eller överskattad. Inte heller börsutdelningar används speciellt ofta i Finland då man vanligen talar om dividender.

Den sista korrigeringen gäller om aktieutdelningen är helt skattefri för inhemska fonder som placerar på börsen i Helsingfors. En förutsättning för detta är att fondbolaget har sin hemort i Finland vilket de allra flesta fonder har. Om fondbolaget skulle ha en annan hemort är vanligtvis ‘dividendskatten'15 procent. Notera att det beror på vilket skatteavtal som andra länder har med Finland. m

JOHAN HULTKRANTZ

Utgiven i Forum nr 2011-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."