Utgiven i Forum nr 1973-16

Färgkameror för kabel-TV skolar och instruerar

av Kai Finell Forum 1973-16, sida 26, 17.10.1973

Taggar: Teman: färgkameran

e För kabeltelevisionens utbredning är färger i rutan minst lika viktiga som 1 offentlig, per radiovågor, förmedlad videoaktivitet.

e I utbildning och instruktion — såsom Inom blologi, geologl, medicin, teknologi och ren yrkeshandledning — kan färgernas betydelse knappast överskattas. Lika litet som I Idrotts- och underhållningssändningar.

e För smärre kabel-TV-system eller halvprofesslonella videobandningar för skolnings- och byråbruk är färgkamerornas höga pris kanske den värsta stötestenen.

» I år har emellertid japanska Sony-verken presenterat en uppseendeväckande färgkamera för industrl- och kabelTV bruk — till ett försäljningspris mindre än 1/5 av vad den billigaste FTV-kameran hittills kostat.

Färgkameror för kabel-TV skolar och instruerar

Visserligen har i marknaden redan funnits enklare färgkameror med bara två avsökningsrör i stället för ett separat bildrör för var och en av de behövliga tre primärfärgerna blått, grönt och rött. Men lägre än drygt 30 000 mk i försäljningspris har man ännu inte kommit.

Den nya japanska kameran lär emellertid kunna säljas för mindre än 6 000 mk i Finland.

Den revolutlonerande billlga och lätthanterliga färgkameran ”Sony Trinicon” är främst avsedd för Industri- och olika ’ slags kabel-TV. Vikt endast 6,5 kg plus en löstagbar sökarkomponent på 1 kg (pilen).

26

I en svartvit TV-kamera förslår ett enda rör till bildmotivets avsökning. Gäller det färgöverföring har man däremot tre primärfärger att räkna med för exakt samtidig överföring till samma mikroskopiska punkt på mottagarens bildruta. Endast då har ögat möjlighet att, enligt den så kallade additiva färgblandningsmetoden, komponera ihop nästan varje tänkbar färgnyans hos bildmotivet.

Färgkamerans uppgift är således att från varje punkt på den avtecknade scenen signalera den procentuella andelen för de tre primärfärgerna blått, grönt och rött.

Tre färgögon

Man kan säga att färgkameran har en uppsättning av tre ”ögon”, med konvergerande inriktning. Ett blått, ett grönt och ett rött, som vart och ett ser endast en mot dess eget våglängdsområde svarande ljussort i avsökningspunkten.

Varje kameraöga värderar den infallande ljussorten efter sin speciella spektralkänslighetskurva — kalibrerad efter människoögats känslighet för olika färgvågländer — så att respektive kameraöga avger en elspänning svarande mot färgvärdet för den aktuella ljussorten;

Man kan faktiskt mäta och i regelrätta matematiska färgekvationer räkna med färger i likhet med vilka andra fysikaliska storheter som helst.

Enklaste lösningen i en färg-TV-kamera är därför tre separata avsökningsrör. Enligt den principen är de stora kamerorna för studiobruk konstruerade. Men så kostar de också 150 000— 270 000 mk i inköp. Och rörens livslängd är dessvärre inte heller särskilt lång.

| Ortikon

Bildortikonröret hör emellertid, i sin mest avancerade form, til elektronikens allra förnämsta skapelser med en utomordentli stabilitet.

Ljuskänsligheten är förbluffande hög. Det finns ortikoner Vänd!

Forum 16/1973

Utgiven i Forum nr 1973-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."