Utgiven i Forum nr 2013-02

Färgstark ’kapten’ styrde Maersk till världstoppen

av Henric Borgström Forum 2013-02, sida 16-17, 21.02.2013

Maersk Eugen - ett av rederiets containerfartyg.

Färgstar

I Frakttrafik. Trots att Maersk Lines är världens största containerrederi, utgör det bara en bråkdel av danska jättekoncernen AP Möller. Koncernen har till stor del skapats av den färgstarke Maersk Mc-Kinney Möller. Också efter hans död fortsätter rederiet att växa.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND

X Det första fartyg jag såg vid ankomsten till Panamakanalen i våras, var danska Maersks containerfartyg (se Forum mars 2012). När Svenska Dagbladet nu i januari publicerade ett reportage om kanalens utbyggnad, som blir klar nästa år, pryddes bilden av ett annat Maerskfartyg från världens största containerflotta. Den mer än fördubblade kapaciteten i Panamakanalen väntas gynna Maersk Lines trafik ytterligare när tidsavståndet mellan Kina, Japan och Sydostasien krymper ännu mer.

Trots den världsledande rollen med i höstas 271 egna fartyg och 309 inchartrade, som kanske mer än något annat gjort Danmark känt ute i världen, är det en mindre del av den börsnoterade AP Möller-koncernen som består av ursprunget shipping.

Nästan 60 procent av vinsten är olje- och gasproduktionen som är spridd över hela världen, dock med tyngdpunkt i den dansk delen av Nordsjön. Maersk Line stod under 2012 års tre första kvartal för 16 procent av vinsten, de 57 egna hamnterminalerna världen över i AP Terminals för 9 procent, oljeprospekteringen i Maersk Drilling 9 procent och övrigt 11 procent, däribland den största danska dagligvarukedjan Dansk Supermarked (billighetskedjan Netto) till närmare 70 procent samt vinstandelen från det 20 procentigainnehavet iden största affärsbanken Danske Bank.

Koncernen byggdes till större delen upp av MAERSK MC-KINNEY MÖLLER som avled förra våren 98 år gammal. Fram till dess infann han sig då och då på huvudkontoret vid inloppet till hamnen i Köpenhamn. Han lämnde dock den dagliga operativa ledningen 1993 och ordförandeposterna 2003. Maersks far AP Möller hade startat rederiet i Svendborg på ön Fyn och var gift med en amerikanska, därav namnet Mc-Kinney.

Koncernens huvudkontor ligge “kapten styrde Maersk till världstoppen

Maersk blev med åren den klart mest respekterade eller snarare fruktade företagsledareni Danmark. Han tog många strider med danska regeringar av olika kulör. Den för koncernen mest avgörande var det mångåriga bråket och processerna kring oljefyndigheterna iNordsjön.

Danska regeringar hade före oljeeran missat att försäkra sig om rättigheterna och när AP Möller-koncernen senare hittade olja och gas vägrade Maersk först att sälja delar av fyndigheterna till danska staten, sedan att betala de skatter som infördes. Koncernen vann det mesta av de processer som följde.

Maersk har genom årtionden via olika skatteparadis minimerat koncernens skatt. En annan uppslitande tvist gällde den ledande konservativa morgontidningen Berlingske Tidende där AP Möller-gruppen var huvudägare. Tidningen hävdade att Maersks far (död 1965) fraktat vapen till den tyska nazimakten under ockupationen av Danmark under andra världskriget. Då sålde Maersk sina aktier i tidningen i protest till norska Orkla och bojkottade tidningen.

Danska fackförbund har också kritiserat Maersk för att denne bekämpade anställdas organisationer, vidare att rederiets fartyg tecknat lönsamma fraktavtal med den amerikan vid inloppet till Köpenhamn.

ska krigsmakten för transporter till olika oroshärdar och inbördeskrig.

När Maersk vid drygt 80 års ålder donerade bygget av Köpenhamns nya opera för cirka 250 miljoner euro tog han över utformningen av detaljer så att han upprepade gånger hamnade istorbråk med Danmarks främste arkitekt HENNING LARSEN. ig pendang till kungliga slotte en får betala driften.

Maersk gick genom de flesta stormarna till synes oberörd, han gav nästan aldrig enintervju. Det är en tradition som hans yngsta doter, 64-åriga ANE UGGLA, gift med en svensk ommendörkapten, tycks hålla fast vid. Hon har i 25 års tid suttit i olika styrelser, bland annat som vice ordförande men aldrig uttaat sig.

Hennes två söner i dryga 30 -årsåldern har inträtt iden operativaledningen. ROBERTUGGLA blev chef för Sveriges mest anrika rederi Broströms, inköpt 2009, då med 94 produkt- och kemikalietankers.

dag ligger Operan som en tyd- STARK PERSONLIGHET. Maersk Mc-Kinney Möller

Maersk var Danmarks mest Amalienborg tvärs över inlop- respekterade - och fruktade dighet hittadesiAngola. Fråne pet till hamnen och danska sta- > företagsledare. Han avled förra våren 98 år gammal.

MAERSK

MAERSK . . Maersk Line var redan inna världens största containerrederi och blir än större när 29 nya fartyg levereras, däribland 20 mycket stora på 18 000 TEU. En ny egen containertermi| nal öppnades förra året i tyska Wilhelmshafen, en ny kommer i gång i början av 2013 i brasilianska Santos. Oljeproduktionen minskade med cirka 30 procent från bolagets källor i Qatar och danska delen av Nordsjön, en ny fyn tidigare nivå på cirka 400 000 fat råolja per dag är bolaget nu nere i cirka 265 000 fat, men räknar med att åter komma upp i ca 400 000 fram emot år 2020. Det sker bland annat i det danska fältet Elly-Luke, norska Johan Sverdrup, Chissonga i Angola, Culzean i brittiska delen av Nordsjön och mindre fält i Brasilien.

Dotterbolaget Maersk Drilling ska öka antalet borriggar från 16 till 30 vilket kräver 3 000 nyanställda inom fem år. Däremot stängdes det egna Lindövarvet i Odense förra året, som byggt en stor del av de egna fartygen. Gruppens vinst som offentliggörs den 22

Olje- och gasproduktion står för nästan 60 procent av AP Möller-koncernens vinst.

I P februari väntas enligt bolagets prognos öka från 3,4 miljarder 2011 till 3,7 miljarder 2012, där över hälften kommer från oljerörelsen. Bolagets omsättning väntas bli fortsatt över 60 miljarder dollar. Maersk Line svarade för en stor del av förbättringen när 2011 års förlust vändes till vinst förra året, detta mycket till följd av att fraktpriserna mellan Asien och Europa steg med 19 procent. Nedskrivningar skedde dock av värdet på tankerflottan.

Företagsgruppen som på Köpenhamnsbörsen noteras under grundarens namn AP Möller har en av världens dyraste aktier, den noteras nu inärmare 5 800 euro (43 800 danska kronor) som ger drygt 2 procent i utdelning. Under krisåret 2008 betalades den i början i 60 000 kronor för att mot slutet sjunka ned till knappt 23 000 kronor.

Familjestiftelserna äger drygt 40 procent av bolaget somnu har ett börsvärde strax över 200 miljarder Dkr, vilket är dubbelt så mycket som för Danske Bank men klart mindre än de två läkemedelsföretagen Novo Nordisk 460 miljarder och Chr. Hansen knappt 270 miljarder kronor. Bland stiftelsernas halvdussinet olika ändamål finns stödet till de historiskt omdiskuterade områdena norr och söder om den den dansk-tyska gränsen.

Utgiven i Forum nr 2013-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."