Utgiven i Forum nr 2014-04

Farväl till finlandssvenskan

av Torsten Fagerholm Forum 2014-04, sida 05, 24.04.2014

Visste du att det inte lönar sig att producera tidningar på svenska i Finland? Skulle du sakna din dagstidning, eller Forum, om den försvann i morgon?

Farväl till finlandssvenskan

Journalistik är det som em trycks på baksidan av an nonserna - är pressen på väg dit? Affärsmodellen fungerar inte längre. Varken läsarna eller annonsörerna vill betala för oberoende innehåll, gjort på renodlat journalistiska villkor.

Tryckta medier är i kris, speciellt de finlandssvenska. Ekonomin är akilleshälen. Återkommande miljonförluster är ett faktum. Upplagorna sjunker. Färre betalande prenumeranter betyder mindre klirr i kassan. Annonserna rasar ännu snabbare.

Alla mediebolag kämpar desperat för att minimera förlusterna. Tryck- och distributionskostnaderna skjuter i höjden. Den onda cirkeln är ett faktum. Priset når smärtgränsen. Dagstidningen känns dyrare och tunnare, innehållet torftigare. Tidningshusen bantar personal. Vi serveras hastverk istället för djupa, grävande artiklar. Läsarlojaliteten rubbas.

Någon säger: digitalisera allt, spara in på de dyra produktionskostnaderna. Endast få betalande läsare är dock mogna att ta det digitala språnget. Majoriteten tvekar. Samtidigt är så kallade diginativa läsare vana vid gratis nyheter. Det är fatalt. Den digitala produktutvecklingen slukar enorma summor. Svängningarna är snabba, dagens spetsteknologi är föråldrad om 12 månader. Medierna tvingas till åtgärder, men ingen har råd att satsa på fel häst.

Det kostar pengar att framställa oberoende information utan kopplingar till externa, kommersiella eller politiska intressen. Det krävs tid och yrkeskompetens att gräva fram nyheter och granska makthavarna. Att hjälpa läsaren orientera sig i tiden och forma sin världsbild.

Annonspengarna strömmar till Google och Facebook, som inte betalar skatt i Finland och dessutom slussar intäkterna till skatteparadis. Det dyra och värdefulla innehållet produceras av förlustbringande mediehus. Ekvationen ä ohållbar. Yngre läsare struntar i dagstidningar, vägrar betala för nyheter och konsumerar istället ett jäktigt infoflöde med betoning på underhållning, via webben.

Djuplodande information, kritisk bakgrund och samhällsgranskande analys - låter det dyrt och gammalmodigt? Sådant som inte ryms in på 140 tecken. Skräddarsydda flöden via sociala medier fyller inte kriterierna för publik debatt, ifall samtalsämnena reduceras till matpornografi, babybilder och kattvideor.

Minns du vilka nyheter du läste på mobilen för en timme sedan? Det digitala bruset är ytligt. Äkta reportage har en början och ett slut. De kan öppna nya perspektiv, väcka tankar, förmedla stämningar. Journalistiska hantverk talaristillhet, försöker inte överrösta grannen. De uppstår inte gratis. Tänk dig kvalitetstidningen som elitens lyxprodukt. Skrämmande.

Dina vänner är personer som delar din värdegrund. Tidningens funktion är att bredda sortimentet, erbjuda nyanser, åsikter och motsatt information. En alternativ samhällsbild.

Alla nyhetskonsumenter skiljer inte mellan information utan tuggmotstånd (reklamaktigt innehåll med inslag av nöje), kontra källgranskad, trovärdig, proffsig journalistik.

Marknadsföring förklätt i journalistisk storytelling blir allt vanligare. Det betyder produktplacering. En nyhetsartikel om företag X eller produkt Y är värd mycket mer än en betald annons, eftersom den journalistiska ramen ger trovärdighet. Politiker och företag vill desperat omnämnas i journalistisk text. De är medvetna om att läsarna förhåller sig alltmer skeptiskt till traditionella annonser.

Finns finlandssvenska tidningsmedier kvar om fem år? Det beror på dig. Är du beredd att betala för kvalificerad information på ditt eget språk? Var då snäll och gör det. Eller acceptera att nyheter på svenska producerade i Finland kanske tynar bort, och inte återvänder. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4201 loru www.forummag.fi feedback &forum.fi

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med elva nummer per år Webbplats: wwwforummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Prenumerationer: 010 322 5251 eller wwwforummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Torsten Fagerholm, chefredaktör och ansvarig utgivar 010 322 5253, torsten.fagerholm&forum.fi Bo Ingves, redaktionsche 010 322 5252, bo.ingvesaforum.fi

Allmän e-post: redaktionen&forum.fi Layout: Bo Ingves

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Påhl Ruin (Baltikum)

Björn Ådahl (Asien)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker) Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Startup)

Carl Haglund (kolumnist, Ministern har ordet) Henry Clay Ericsson (Linked In referat)

Annonser och prenumerationer: Mikael Lönnqvist: 010 322 5251 mikaellonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10944 exemplar (jan-dec 2012) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: 4 PunaMusta Tammerfors 2014

ISSN 0533070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m? och Novapress Silk = === Bog/m? ne

Utgiven i Forum nr 2014-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."