Utgiven i Forum nr 2014-04

Ger din dator finansiella råd?

av Johan Hultkrantz Forum 2014-04, sida 25, 24.04.2014

Taggar: Teman: datorer

DEBATT

Skicka din debattartikel til feedbackQforum.fi.

Vi välkomnar även kortare texter.

Ger din dator finansiella råd?

Nä. En dator svarar bara på frågor du själv kommer på att ställa.

X En datamaskin kan inte formulera frågeställningar som är relevantajust för dig, ”det du inte visste att du ville veta”.

Trots detta vill nästan alla banker och fondbolag att kunden börjar handla via internet, helt på egen hand. Det sparar lönekostnader och kontorsutrymme. Vidare blir det rent juridiskt och tekniskt enklare då du legitimerar dig via bankkoder.

Jag började inom rådgivningsbranschen för finansiella produkter för 15 år sedan, kring 1999.

Då var branschen orolig över hurinternet skulle förändra kundernas köpbeteende inom fonder, förvaltning och försäkringar. Ännu har det inte skett en enorm omvälvning, eftersom internet inte kan ersätta en livs levande människa.

Fastän kunden kan köpa och sälja via webben kan internet inte fullt ut konkurrera med en fysisk rådgivare då det gäller skräddarsydd information och kommunikation.

Kunskapsnivån och åldern hos placeraren eller spararen är väsentlig.

Förenklat finns det äldre personer som inte är vana vid webben, som saknar kunskap och intresse av placeringar. De föredrar rådgivning av en människa av kött och blod. Å andra sidan är yngre placerare vana vid internet och vet en hel del om placeringar. Det är tveksamt om dessa behöver personliga råd.

De två kundtyperna utgör klart tillspetsade exempel. De flesta är varken väldigt gamla, teknikskygga och finansiellt okunniga, eller oerhört unga, digitalt mogna ochinsatta ipengafrågor. De flesta ligger någon stans mittemellan - och då bör man bedöma från fall till fall vilket mervärde personlig rådgivning kan ge.

Allt färre rådgivare. Avgifterna för att köpa och sälja aktier har minskat rejält, samtidigt som allt mer information finns att tillgå gratis eller till en låg kostnad.

Jagringde helt nyligen ett dussin tal personer i branschen och kunde dra slutsatsen att omkring 40 procent av de fristående mäklarna och rådgivarna i Finland (som inte är anställda på bank och/eller fondbolag) har försvunnit de senaste 5-6 åren. Det finns fyra huvudanledningar:

MOSTPHOTO 1) Skandia Lifes 100 000 kunder fördes under slutet av 2012 över till OP-Pohjola och dessa kunder sköts inte längre av fristående ombud och agenter.

  1. Nyförsäljningen av frivilliga pensionsförsäkringar har minskat kraftigt eftersom villkoren har försämrats de senaste åren.

  2. Det blir allt svårare att få betalt direkt av kunder via teckningsprovisioner som vanligtvis tillförs rådgivaren nästan i sin helhet.

  3. MiFID-direktivet är från EU som kom hösten 2007 med syftet att stärkta skyddet för investerare samt att öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepap persmarknaderna. Detta ledde till ökad byråkrati och ”juridisk rädsla” inom branschen, samt minskat fokus på försäljning och rådgivning.

Det här är ett bekymmer, eftersom det ofta finns kniviga frågor som bör diskuteras då kunden köper eller säljer värdepapper. Det gäller avkastningsförväntning, risknivå, tidsperspektiv, de totala avgifterna för fonder och/eller förvaltning samt skattefrågor.

Visst går det att få reda på nyckeltal via internet. Men ytterst få kunder har tid, kunskap och intresse att tolka och bedöma siffrorna! Många kunder vägrar också att betala för fristående finansiell rådgivning.

Hur är det möjligt att så många upplever att de klarar sig utan professionell hjälp när de inte har finansiell utbildning? Vidare finns den en uppsjö personliga och emotionell aspekter som spelar in.

Min uppfattning är att det inte ännu finns någon hemsida eller applikation som kan ge kunden mervärde via rådgivning, relevanta tips och frågeställningar.

Branschen önskar att kunden fat tar allt fler beslut på egen hand. Samtidigt ökar trycket på företagen att erbjuda mer informativa hemsidor, som inte bara har fokus på försäljning utan också ger basfakta.

Det sker en utveckling i riktning mot ”fond- och förvaltningslärare”, utöver den traditionella försäljaroch förvaltarrollen. Även mina pensionärskunder vid god hälsa upplever att de är stressade och upptagna, med begränsad tid att fördjupa sig.

Jag tror fortfarande att människan har en funktion som inte kan ersättas av datorn när det gäller finansiellrådgivning. Däremot ställer tävlan med internet allt högre krav på mänskliga rådgivare. Det gynnar dig som kund. sm

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42014

Johan Hultkrantz är placeringsmäklare i Helsingfors.

”Hur är det möjligt att så många upplever att de klarar sig utan professionell hjälp när de inte har finansiell utbildning?”

Utgiven i Forum nr 2014-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."