Guldkalven på grönbete

av Torsten Fagerholm Forum 2014-04, sida 17-19, 24.04.2014

Taggar: Personer: Joakim Helenius

Landet med mjölk och honung. Joakim Helenius förmedlar investeringar i före detta Sovjet sedan 20 år.

TORSTEN FAGERHOLM TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO

X Hisnande utveckling varvas med krascher. ”Långsiktighet är en dygd”, lyder mottot.

”Om 10 till 15 år kan en stor del av mjölken som finländare dricker produceras i Estland. Dessutom kan en stor part av osten inom EU vara estnisk” Det är Joakim Helenius vision. Mer om mjölken senare.

Ta dig till ett nytt land och börja om. Efter elva framgångsrika år inom Londons bankvärld samt en kort vistelse i New York flyttade finlandsfödde Joakim Helenius 1994 till Tallinn. Varför ”Berlinmuren föll. Jag ville delta i Östeuropas återuppbyggnad. Använda mitt kunnande från London City. Bidra till omvärlden istörre grad än jag kunde göra som en del av en enorm mekanism i London”

Personliga skäl inverkade. Helenius hade följt utvecklingen i östblocket. Moders familj har rötter i Ryssland, och Helenius växte upp med historier om familjen Sergejeffs bryggeri, tobaks- och tändsticksfabrik i Viborg.

”Som barn träffade jag släktingar som lyckades komma undan vid revolutionen”

Helenius växte upp i en diplomatfamilj, boddei Kina, Tyskland och Saudiarabien och gicki engelsk skola. Med en magisterexamen iekonomi från Cambridge under bältet gjorde han karriär i bankvärlden. En internationell identitet jämnade vägen för det senare språnget österut.

Rötterna kallar. ”Jag är en övertygad europé. Ju mer jag reser utanför EU, desto mer ser jag bristerna i kunskapen om Europa. Finland och Skandinavien är totalt okända”

Helenius vårdar banden till Finland, håller sig äå jour med samhällsutvecklingen. Han vill ge de egna barnen en mångbottnad europeisk identitet.

”Jag glömde helt min finska i Kina på 1960- och 1970-talet. Ambassaden hade bara svenskspråkig personal. Under tonåren språkbadade jag på finska landsorten, och sökte mig till en finsk militärenhet”

Att samla mod att flytta till Estland tog tid. Äventyrslusten vann. Helenius ville göra något som ger konkreta resultat, hjälpa bygga upp en baltisk marknadsekonomi.

”Jag hade klarat mig väl inom investment banking ithe City och kunde ta en ekonomisk risk. Min dåvarande fru sa: ”Okej, menjag oc barnen blir kvar i London. Sköt om oss och lycka till! Det hade jag råd med Året var 1994 då Helenius grundande samföretaget Hansa Investments med EstJands största bank Hansapank.

”Vi var bland de få som förstod oss på inernationell finans. Vi gjorde landets första aktieemission, grundande 1990-talets störsa fond i Baltikum, blev aktionär i de största re baltiska bankerna, gav oss in på bygg, hoell och industri…”

Lönsam exit. Under 1990-talet var det svårt att få in kapital och finansiera baltiska bolag. Helenius utnyttjade kontakterna i London. Hansa Investments bedrev corporate finance och skötte största delen av 1990-talets aktieemissioner i Estland.

Efter en rivstart med vild expansion brast bubblan med en smäll. Kring 1998 hjälpte Helenius Swedbank att bli huvudägare i estniska Hansabank. De litauiska och lettiska bankposterna såldes till SEB.

”Vi gjorde en exit då svenskarna kom in. Det var mycket lönande”.

Helenius köpte tillbaka Hansapanks post i Hansa Investments, och bolaget fick namnet Trigon Capital.

Numera är det Baltikums största självständiga investeringsbolag, som i 15 års tid bedrivit kapitalförvaltning och direktinveseringar, bland annat med rallyesset Tommi Mäkinen. Fastigheter och jordbruk inkluderas. I Estland, Ryssand, Ukraina och Kroatie ner kvadratmeter bygg nadsrätt, främst köpcen rum och hotellområden. Totalt förvaltar Trigo smark, varav 80 000 akivt odlade. Silokapaciteen ligger på 300 000 ton. Jordbruk utsätts för vädrets makter och extremt volatila priser. Det märks speciellt i Ryssland och Ukraina där Trigon producerar vete och solrosfrön. Vinster från Ukraina har delvis gått åt till att lappa minus i Ryssland. Samtidigt sneglar bolaget på Östafrika.

”Vi tror fast på den långsiktiga trenden, matpriserna kan enbart stiga i längden. Agrarbusinessen kommer bli alltmer lönsam. Under tiden gäller det att bygga ut för att klarar de svåra tiderna”

Urbanisering, höjd levnadsstandard i tillväxtmarknader och extrema väderfenomen kan skapa en lukrativ matrkis.

Mjölkar pengar. Trigon Capitals dotterbola handhar Trigon 1,2 miljo- 9 9

Ryssland är ett särfall. 140 000 hektar jordbruk- Oberäkneligheten göra extra insatser. Den rysär skrämmande.

Trigon Agriär en av EU:s största mjölkproducenter, med 3 000 mjölkkor i Estland samt 1 000 stycken utanför Sankt Petersburg.

Den storskaliga estniska mjölkproduktionen är EU:s mest kostnadseffektiva.

”1I augusti öppnar vi en mjölkgård med 2 200 kor, en av Europas största. Expanderar vi medytterligare 1000 kor blir den störst i EU?

Estnisk mark kostar en bråkdel av vad den gör i Finland. Lönekostnaderna är låga.

”Estnisk mjölk är betydligt billigare än svensk och finsk, trots låga subventioner?

Vid årsskiftet slopade EU mjölkproduktionskvoterna. Det kan locka förädlingsindustri till Estland.

”Ingman har sett möjligheten, och deltar i Trigon. Bondeägda Valios existensberättigande är att stöda det finska mjölkpriset, vilket hindrar dem att dra de rätta ekonomiska slutsatserna”

Mjölken exporteras till Litauen där den förädlas till ost. Den estniska bearbetningen är ineffektiv, med icke-moderniserade reliker från Sovjettiden.

På sikt kan Estland exportera mjölk. Helenius inspireras av Wisconsin i USA, delstaten med mottot ”dairy state”, mejeristaten. Produktion i megaskala är vardag i USA, men utvecklingen bromsas av subventioner i EU.

Dags för en kopp kaffe. ”Har du mjölk? Jag är ju en kopojke”, skrattar Helenius.

Attityd. Den ryska marknaden har exceptionellt höga mjölkpris och enorm import. Ändå sliter Trigon med produktionen. ”Estland är välorganiserat. Anställda sköter sitt arbete med stort allvar, visar ansvar genom att självman ka arbetskraften tenderar att försöka komma undan med minsta möjliga ansträngning. En klar attitydskillnad”

Vi kommer in på ett av Helenius favoritteman.

”Esterna är ett slags nordiskt folk som delar en ärlig mentalitet. Ryssarna försöker gärna lura arbetsgivaren, och stoltserar då de lyckas. Beteendemönstret är accepterat”

Plånboken lär. Den lutheranska, hårt arbetande esten har dock valt en ekonomisk modell som skiljer sig skarpt från det socialdemokratiska folkhemmet.

”Finland och Norden kunde lära sig mycket av det estniska experimentet, och anpassa företagsbeskattningen”

Helenius deltar aktivt i den estniska sam FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4201 hällsdebatten och politiken. Han anser att Finlands ekonomiska och samhälleliga utmaningar krymper vid sidan av Estlands.

”Finland har problem, men samhället är rikt, vi får inte glömma att vi har något att bygga på. Samtidigt an vi inte längre bekosta välfärdssamhället vibyggt upp. Det enda sätet är att dra in bältet.”

Nokia var en lyckträff, som inte upprepas automatiskt. Samtidigt råder kräftgång inom skog och metall, Rysslandshandeln hostar, aptiten efer investeringsgods är lam. ”Estlands har lägre levnadsstandard, men människor lever hyfsade iv. Det visar att man kan leva trots mindre välstånd. Då levnadsnivån inte kan bekostas finns inga alternaiv — den sjunker”

Finland bör ta en långsiktig syn för att återfå den globala konkurrenskraften, och fastslå vilken levnadsnivå som är rimlig, anser Helenius. ”Det kräver uppoffringar. Faktumet är att vår enda råvara, skogen, inte är lika värdefull längre. Samtidigt finns mycket gott: en välutbildad ochärlig befolkning med hög arbetsmoral, ett fungerande samhälle”

Ess i ärmen, Finland utgör idealet som Estland vill uppnå. Lillebror har trumfkort: ett enkelt och arbetsgivarvänligt skattesystem, platt inkomstskatt, mindre byråkrati för företagare och EU:s lägsta offentliga skuld.

Det ger framtidstro, lockar risktagande och möjliggör högre tillväxt. Försprånget knappas sakta in, och konkurrensen tvingar Finland att effektivisera den offentliga förvaltningen samt affärslivet. Borde Finland sluta beskatta vinst som återinvesteras i bolag ”Vårt bästa hopp är att på allt sätt stöda företagsamhet.Fem tusen nybildade små bolag med egna nischer kunde ge en massa arbetsplatser”

Samtidigt menar Helenius att Estland, landet där Skype utvecklade sin mjukvara, kunde bli ett sorts

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42014

INTERVJU

Joakim Helenius Född: 2 november 1957 i Finland.

Bor: Tallinn.

Familj: Tre barn ur ett tidigare äktenskap, ett barni nytt äktenskap. Karriär: Goldman Sachs 1981-84 samt 1986-89, startade KOP:s kontor i London 1984-1986, Merrill Lynch1989-1992. Fritiden: Familjen, aktivtresande ävenutanför jobbet (cirka10 färder per år), läser stora mängder historia och samtidslitteratur jagar, fiskar, skidar.

Trigon Capital:

Aktivt inom aktier, fonder, jordbruk och fastigheter.

Grundat: 199 Ägare: Joakim Helenius, Timo Jouhki 34 26, Peter Fagernäs 1096. Kontor: Huvudsäte i Tallinn, filialer i Ukraina, Ryssland, Kroatien. Affärsidé: Hjälpa västerländska investerare komma åt möjligheter i östeuropeiska tillväxtmarknader. Anställda: 40, totalt 1000-tals inklusive förvaltade bolag. Årsomsättning: 100 miljoner euro inklusiveintressebolag. Förvaltar motsvarande e miljard dollar.

Hong Kong gentemot Finland och Sverige. Dock beskrivs Estland ofta som dotterbolagsekonomi.

”Sant, estniska bolag är ofta underleverantörer. Är de kostnadseffektiva och innovativa kan de vara väldigt profitabla. Hur många finska och svenska storbolag stannar kvar i Norden ännu om 10 eller 20 år - flyt tar de bort, dit marknaderna ligger? Jättar kan förlora sin position väldigt fort, som Nokia”

Finland sneglar avundsjukt på Tyskland och beklagar bristen på medelstora exportföretag. Helenius ser en motsatt trend: polarisering mellan jättebolag och små, flexibla aktörer.

”Danmark har få internationellt kända storbolag. Ändå är BNP per invånare större än i Finland, tack vare mängder av små bolag med egna unika styrkor?”

Helenius hoppas att fler finska ungdomar börjar starta eget, istället för att sikta på karriär i stora börsbolag.

”Vi klarade oss i 100 år tack vare storbolag. Idag mår Danmark, Israel och Holland väl, trots en småskalig företagsstruktur”

Stalins spöke. Tillbaka till tidigt 1990-tal. Baltikum vill febrilt ruska bort arvet från planekonomin. En handfull djärva västerländska investerare upplever hur Estland mognar till en självständig stat.

”År 1992 fanns ryska trupper i Sovjetuniform och ryska militärbaser. Estland var ett helt annat land. Idag är det svårt att föreställa sig hur långt man kommit, hur det såg ut på den tiden: enkelt, primitivt, fattigt, smutsigt Öststaterna saknade finansiellt kunnande. Den centralstyrda ideologin hade betraktat konsten att tjäna pengar som syndigt, rentav illegalt.

”Det gällde att vara mycket försiktig vid valet av motpart. Merparten saknade kunskap i affärsjuridik, reglering via aktionärsavtal, gemensam beslutsfattning, med mera. Vi jobbade hårt för att försäkra att all förstod vad de gav sig in på”

Snart spred sig kunnandet på ett naturligt sätt, då framgång lockade ytterligare kapital. Ofta agerade 28-åringar vd för landets största bolag. Det äldre gardet begrep sig inte över huvud taget på marknadsekonomi.

Ännu kvar. Idag är Trigon Capital Estlands enda återstående självständiga bolag med rötter i tidigt 1990tal och västlig finans. Resten har lagt ned eller köpts upp.

”Delvis har vi haft tur. Jag har även orkat hålla på tack vare att Tallinn ligger nära Helsingfors. Jag har ald LYCKLIGA KOR GER GULDKANT. Joakim Helenius klarar inte av att med egna händer få mjöl tjäna pengar i forna öststater. Bland annat genom mjölkkor. “En lycklig ko ger högre avkastning”, vet han.

rig känt mig långt borta från alltsammans År 2008 rankades Helenius som Estlands fjärde rikaste person av en lokal affärstidskrift.

”Numera ligger jag nog långt ifrån toppen, för liksom andra har vi drabbats av finanskrisen. De stora vinsterna har uteblivit några år. Ändå har vi alltid gjort ett operativt plusresultat?”

Krimkrisen har inte ännu satt djupa spår. Trigon äger jordbruksmark nära Charkiv.

”Ryssland är ett särfall. Det mest skrämmande är oberäkneligheten, att makten är helt hos Putin. Krig vore katastrofalt”

Den råa ryska maktpolitiken får landet att lida fruktansvärt, ekonomiskt sett, tippar Helenius.

”Kreml har skrämt investerarna så på djupet att Ryssland helt enkelt betraktas som för riskabelt, punkt slut. Ingen vet vad Putin hitar på, hellre håller sig investerarna borta. Införs kapitalrestriktioner blir Ryssland ett utvecklingsland. Speciellt om oljepriset sjuner?

Rysslands bästa hopp irådande läge är att risen stannar vid kapitalflykt och stryptainvesteringar på grund av den förda politiken. Det ser ljusare ut för Ukraina.

”TJag är optimistisk på medellång sikt, om regeringen lyckas reformera och rensa upp orruptionen samtidigt som västvärlden tar andet i ekonomiskt beskydd. Med lite tur ror jag att Ukraina har chans att växa oerhört fort en att flöda från spenarna, men han behärskar konststycket att

Risk. Andra motgångar under årens lopp? Bolaget brände upptill tre miljoner euro på enlicens för MTV Baltic. Snart slutade ungdomen se på TV och flockade till webben.

Likaså gick det galet då man skulle erbjuda estnisk arbetskraft för trädgårdstjänster under sommarsäsongen i Helsingforstrakten.

”Vi tvingades anpassa oss till de finska kollektiva löneavtalen. Det gjorde kostnadsstrukturen ohållbar och därför tvingades vi sälja. Fri rörlighet inom EU existerar inte alltidi praktiken. Ingen kan heller påstå att den hela tiden bara gjort rätt beslut. Alltinginnebär risk”

Dags klä av handklovarna.

”Som tur funkar nycklarna”, skrattar Helenius, och rättar till slipsen.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 42014 | 19 |

Utgiven i Forum nr 2014-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."