Utgiven i Forum nr 2012-05

Fastighetsmäklarna hittar hem

av Helena von Alftan Forum 2012-05, sida 28-29, 24.05.2012

Taggar: Teman: bostäder

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Fastighetsmäklarna hittar hem

HI Bostäder. Konkurrensen hårdnar bland nätets bostadsförmedlingssajter. I vå har Etuovi och Oikotie förlorat många annonsörer, då mäklarna allt mer satsar på portalen Jokakoti som de själva äger.

HELENA VON ALFTHAN TEXT Xx Allt fler läser bostadsannonser på nätet. ETUOVI.COM var länge marknadsledande, med oIKOTIE som en kaxig uppstickare som var först med att låta också privatpersoner annonsera på sajten. Den här våren har en tredje portal börjat visa sina muskler — landets största mäklarfirmor lämnade de andra sajterna och koncentrerade sin annonsering till JOKAKOTLFI, som de själva äger.

”Vi lämnade de andra portalerna i början av året, sakta men säkert i januari och februari”, berättar JOCKUM ANDERSIN, områdesdirektör på AKTIA FASTIGHETSFÖRMEDLING Som hör till Jokakotis nya ägare.

Flytten har fått ekonomiska konsekvenSer. ALMA MEDIAPARTNERS som driver Etuovi. com hade samarbetsförhandlingar i april, 13 personer förlorar sina jobb.

Förändringen kom inte som någon överraskning. Redan i juni 2010 meddelade mäklarna öppet att de ville ha en egen marknadsplats på nätet. Tanken föddes inom fastig NR 5 201 hetsmäklarnas centralorganisation, KVKL som grundats 2008. Aktia gick med i KVKL i början av 2011, strax före Jokakoti Oy grundades.

”Fastighetsmäklarnas förbund SKVL är mera för egenföretagare. Så har vi de stora mäklarfirmorna som grundade KVKL, där kommer vi åt att påverka” säger Jockum Andersin på Aktia fastighetsförmedling.

Högre krav. JUKKA MALILA som i dag är vd på KVKL var med om att bygga upp den nya organisationen som samlar 75 procent av branschen. KVKL satsar på att påverka. Arbetsoch näringsministeriet tar i höst till beredning ett lagförslag om att höja utbildningskraven för fastighetsmäklare. I dag räcker det med en auktoriserad fastighetsmäklare per kontor, enligt förslaget ska minst hälften av arbetskraften vara auktoriserade mäklare.

”Om vi ökar på utbildningsnivån ökar konsumenternas trygghet, och hela bran Må 200008 Korn La

TE schens image förbättras,” säger Jukka Malila.

I dag ser vi slutskedet på drömmen om en egen marknadsplats. I början var OPKK, KIINTEISTÖMAAILMA, HUONEISTOKESKUS, SKV och fastighetsmäklarförbundet SKVL med iprojektet. Jukka Malila berättar att de förhandlade med alla viktiga aktörer på marknaden, också Sanoma och Alma Media som står bakom Etuovi och Oikotie.

”För dem var det en avgörande fråga att de ville äga portalen, det var inte möjligt för oss. Alma Mediapartners har som minoritetsägare tidningar i mellersta Finland”, säger RAIMO MÄKILÄ, ansvarig för marknadsplatserna på Alma Media.

Valet föll till slut på Jokakoti.fi, en bostadsportal, som drevs av tv-bolaget MTV3. Ett nytt bolag, Jokakoti Oy, grundades i april 2011 och köpte upp portalen. MTV media blev kvar som minoritetsägare.

När det här skrivs annonserar Huom!, som bör till REALIA GROUP, och Kiinteistö FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 201 > TRE STARKA = Alma Mediapartners ägs till 65 26 av Alma Media och till 35 26 av Arena Partners. Till Alma Mediapartners hör Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com och MyyJaOsta.com. = Etuovihar bostäder till salu, på Vuokraovi finns hyresobjekt.

maailma på Etuovi och Oikotie. Men de andra stora — Huoneistokeskus, Aktia, SKV, OP Kiinteistökeskus lyser med sin frånvaro. Frågan är — har de tillsammans kommit överens om att lämna sajterna? Finns det en risk att det här kunde ses som en kartell ”Absolut, en stor risk, det visste man från början. Vi har gått igenom allt med en advokatbyrå, och haft en jurist som sagt när vi ska hålla tyst med på alla möten. Konkurrensverket har gett sitt utlåtande om saken;‘säger Jockum Andersin på Aktia.

Men har ni suttit på mötena och blinkat åt varandra, har det inte varit underförstått vad ni tänker göra ”Tyvärr inte, Huom! och Kiinteistömaailma är kvar på de andra sajterna”, konstaterar Andersin.

sm Sanoma News hör till Sanomakoncernen och har flera portaler på nätet, bland annat Oikotie.ft, Huuto.net, Keltainenporssi.fi, Hintaseuranta.fi, Rakentaja.fi, Puutarha.net och Omataloyhtiö.ft.

sm Oikotie har bostäder till uthyrning och till salu, bilar till salu, och arbetsplatsannonser.

Etuovi ändrade sin prissättning i början av mars. Det blev då möjligt för mäklare att annonsera gratis med en lite mindre synlighet. Någon rusning tillbaka har det inte varit, även om RAIMO MÄKILÄ på Alma Mediapartners säger att vissa hittat tillbaka, bland annat Huom! Jockum Andersin vet inte vad Aktia tänker göra i framtiden.

”Klart vi följer med situationen, det är ändå ekonomi det gäller”, säger Andersin.

Det är ett svårt trick mäklarna försöker sig på med flytten till Jokakoti — för att det verkligen ska funka måste också läsarna följa med. Mängden besökare på portalen har ökat sedan årsskiftet, från 60 000 i veckan till närmare 300 000 enligt TNS Metrixs. Men det ä sm Jokakoti Oy ägs av Aktia, Kinteistömaailma, Realia Group, OP-Pohjola, SKVL och MTV Media.

sm Jokakoti Oy driver portalen Jokakoti.fi som har bostäder både till uthyrning och till salu.

fortfarande färre än på Etuovioch Oikotie. De som säljer sin bostadleverien besvärlig övergångstid, ochi den sprickan har Samoma satt sin kil med en tv-reklam som uppmanar säljare att sätta mäklare i ”Oikotie-provet”, att fråga mäklaren om de annonserar på Oikotie.

”Sanomakoncernen försöker blanda sig i förhållandet mellan mäklaren och kunden i stället för att marknadsföra portalen. Det är en smutskastningskampanj de beslutat sig för att gå in för,” tycker Jockum Andersin på Aktia.

”Det har kommit en del feedback, men bra reklam väcker känslor. Och vi vill stödja de mäklare som annonserar på vår sajt”, säger RIIKKA KOUHI på Sanoma. m

Utgiven i Forum nr 2012-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."