Utgiven i Forum nr 1995-04

FBF öppnar representationskontor i St. Petersburg

av Fredrik Nars Forum 1995-04, sida 08-09, 23.03.1995

— Genom representationskontoret får Föreningsbanken vital information om läget på mikronivå i St. Petersburg, poängterar Hanna Loikkanen.

öreningsbanken öppnar i slu tet av mars sitt representa tionskontor på Nevski Prospekt. Sedan tidigare har banken ett representationskontor i Moskva. Kontorsutrymmena i St. Petersburg befinner sig i fjärde våningen i samma byggnad som Hotel Nevski Palace, ett av stadens finaste hotel, och delas med Sampo. Föreningsbanken har tre anställda i kontoret, varav en ryss.

Föreningsbankens representationskontor idkar inte egen bankverksamhet utan erbjuder service åt finländska företag genom hjälp med betalnings- och finansieringsarrangemang, skapande av lokala bankkontakter och genom att erbjuda hjälp i problematiska situationer. Dessutom skall kontoret delge Föreningsbanken information om marknadsläget i St. Petersburg. Hanna Loikkanen, chef för kontoret, kommenterar — Genom representationskontoret får Föreningsbanken förstahandsinformation om läget på mikronivå i St. Petersburg, Det är svårt att säga vad som i verkligheten sker

Fakta om St. Petersbur e Invånare: 4,3 milj. (1 jan. 1994)

Arbetslöshet: 36 26 (1 juli 1994 e Infiation: 603,7 24 (1993)

Joint ventures i St. Petersburg: 985 (av vilka 142 från Finland e Handelsföretag indelat enligt ägartyp sm Statligt: 29,2 = Privata: 70,0 2

Bm Annat: 0,8 e Förändring i industriell produktion: -14 4 (1993)

Källa: St. Petersburg Committee of Statistics

FBF öppnar representationskonto i St. Petersburg

Fredrik Nars/St. Petersburg

På Nevski Prospekt — St. Petersburgs huvudstråk är den finländska närvaron uppenbar. På gatuaffischer görs reklam för Fazers blå choklad och Benefons mobiltelefoner. I matbutiker säljs finländska produkter och på barerna serveras Koffens öl. En bank följer sina kunder. Så gör även Föreningsbanken i St. Petersburgs fall.

Hanna Loikkanen, chef för Föreningsbankens ‘representationskontor i St. Petersburg: Bredvid henne står kontorskompis Risto Siltanen, chef för Sampos representationskontor.

här utan att själv vara närvarande, eftersom det är en stor skillnad mellan vad som sker på makro- och på mikronivå. På makronivån är allt uppochned: inflationen är 20 20 per månad, rubelns värde minskar i samma takt och statsskulden är enorm. Trots detta fungerar ekonomin på mikronivå: vi kan konstatera att våra samarbetsbanker gör goda resultat och att deras verksamhet står på en god grund.

Närvaro ger insyn

Genom sin lokala närvaro är Föreningsbanken hela tiden up-to-date med vad som sker inom bankingbranschen i Ryssland. Kontoret följer med lagförändringar inom banksektorn så att man har tillförlitlig information att tillgå — Det rör sig massor med helt otroliga rykten i Ryssland. Mängder av företag ringer oss och frågar om rykten om valutakonton som frusits ned då det inte stämmer. Genom personliga kontakter till centralbanken och lokala banker kan vi kontrollera ifall ryktena stämmer.

Om service för kunder säger Loikkanen — Med vårt representationskontor skapar vi mervärde åt våra kunder på samma sätt som till exempe 2 500 24 2 000 24 1500 2 1000 26 500 26 0 genom våra elektroniska betalningstjänster. Det är mycket fråga om upplysningsarbete åt våra kunder: vi informerar om hur de skall sköta sina betalningstjänster, vilka betalningsformer som skall användas, varifrån de får finansiering och projektfinansiering och så vidare. På detta sättskapar vi ju också mera verksamhet åt oss själva.

Skall representationskontoret då bli ett filialkontor eller dotterbank i

Hur ser den ryska bankbranschen ut 1989 1990-1991

Inflationen i Ryssland minskar men är fortfarande hög

Ryssland finns det cirka 2 500 re gistrerade banker. De flesta är små eller existerar bara på papper — totala antalet bankkontor är cirka 5 500. Bankbranschen i Ryssland präglas av att huvuddelen av bankerna är lokala och inte har ett täckande kontorsnät.

Cirka 200 banker har en så kallad allmän banklicens. Detta innebär att de erbjuder sina kunder fullständig bankservice — inklusive valutakonton.

Utvecklingen i den ryska bankbranschen håller på att stabilisera sig och man kan särskilja en grupp på ett tjugotal banker som visar hög klass — även med västerländska mått mätt.

Utländska banker som etablera sig genom dotterbanker i St. Petersburg är Banque Nationale de Paris (BNP) och Dresdner Bank, genom ett konsortium, och Credit Lyonnais. Dessa fick koncession eftersom lagen några år sedan tillät det.

Idag kan man endast öppna representationskontor vilket Deutsche Bank, Commertzbank och ABN Amro gjort. De som ansökt om koncession för dotterbanker har fått besked att deras ansökningar inte behandlas före 1996.

De största bankerna i St. Petersburg är Bank St. Petersburg och Industry Construction Bank.

Bland de största i Moskva är International Moscow Bank som delvis ägs av utländska banker. KOP är en av delägarna. FN 9

Inflation 1994 242

1992..1993 199 framtiden? Loikkanen svarar — Det finns inga planer på det idag. Vi är här för att se hur situationen utvecklas. Lagstiftningen ger oss heller inte möjlighet att grunda ett kontor — mycket skall ändrasi Ryssland innan vi öppnar ett helt filialkontor här. Dessutom har de lokala bankerna utvecklats såpass att de kan sköta utländska företags betalningar väl.

Åt företag som planerar att komma till St. Petersburg ger Loik-kanen följande råd — Innan de börjar idka sin verksamhet i St. Petersburg skall de ta kontakt med oss. Med oss kan de diskutera vad de vill göra och så kan vi tillsammans se vad de enligt lag har rätt att genomföra och vilken bank som passar dem bäst. På detta sätt har vi alla delkomponenter under kontroll innan några penningtransaktionerskett. De största problemen har uppstått då finländska företag startat sin verksamhet över en natt. I sin skyndsamhet har de då negligerat många viktiga saker och plötsligt stått med fickorna fulla av rubelsedlar utan att kunna göra något med dem. De har inte kunnat redovisa vinst eftersom den uppkommit på illegal väg.

Hur idkar man då bankverksamhet iland som har en årlig inflation på 290 20 (1994) och vars valutas värde minskar konstant? Hanna Loikkanen ger sin syn på saken — De ryska bankerna måste hålla sina likvida tillgångar i andra valutor än rubeln. Det finns endel instrument på penningmarknaden som skyddar mot inflationen, vanligast är statens tre månaders obligationer som avkastat positiv realränta. 9

Utgiven i Forum nr 1995-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."