Utgiven i Forum nr 2012-11

Finland behöver företagande

av Carl Haglund Forum 2012-11, sida 15, 22.11.2012

Taggar: Teman: företagande

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2812

MN

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

and benöve företagande

CARL HAGLUND

Den här hösten har fört med sig rätt få ljusglimtar på den ekonomiska fronten. Framför allt har nyhetsflödet dominerats av att otaliga företag varslat om samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Utvecklingen syns tydligt i arbetslöshetsstatistiken och tillväxtutsikterna. Det svåra läget kräver åtgärder och framtidstro av oss beslutsfattare. I det här sammanhanget är en höjd sysselsättning den avgörande nyckeln till framgång.

Sedan den ekonomiska djupdykningen år 2008 som en följd av finanskrisen har den finländska ekonomin och sysselsättningen blivit allt mera beroende av de små och medelstora företagen. Under de senaste tio åren har det skapats drygt 90 000 nya arbetsplatser i Finland samtidigt som det tyvärr fortsättningsvis försvinner många gamla arbetstillfällen.

Det intressanta är att de nya arbetsplatserna så gott som genomgående skapats av de små och medelstora företagen och mycket tyder på att det är här som hoppet och möjligheterna för framtiden finns. En positiv utveckling sker dock inte av sig själv utan målmedvetna handlingar för att sporra utvecklingen behövs.

Vad är det då som behöver göras för att sporra till höjd sysselsättning och den vägen högre försörjningsgrad? Enligt mig måst vi förbättra företagsverksamhetsförutsättningar för att uppmuntra att nyanställa, vi bör sänka tröskeln för att motta arbete och vi måste se över hur utbud och efterfrågan skall mötas på den framtida finländska arbetsmarknaden.

Vi behöver bara se på våra grannländer för att märka att fungerande modeller redan existerar. I Finland är skattearrangemangen för företag inte speciellt tillväxtvänligaijämförelse med Estland och Sverige där vinster, som inte delas ut till aktieägarna, kan användas för att finansiera företaget tillväxt. Skattebördan på eget kapital i vårt land är betydligt högre än på främmande kapital och vårt skattesystem uppmuntrar därmed indirekt privatpersoner att satsa på passiva investeringar som depositioner och fastigheter, i stället för företag som nyanställer personal.

En annan intressant jämförelse är familjeföretagen som i Sverige, i och med att arvsskatten avskaffats, slipper lösgöra medel från företagsverksamheten för att betala skatt då nästa generation tar över. I stället kan man använda alla medel till utveckling och tillväxt och således även till att anställa flera medarbetare.

Den finländska regeringens övergripande mål är att bryta skuldspiralen som vårt land hamnat ini, Det här är en stor men samtidigt möjlig utmaning. Möjligheterna ligger i att våga reformera vår arbetsmarknad och vår företagsbeskattning. På utbildningssidan pågår också beredningen av ett nytt lärlingssystem som förhoppningsvis ger ny arbetskraft i branscher som behöver och samtidigt erbjuder det skoltrötta ungdomar en möjlighet att få ett yrke och ett jobb.

I Sverige bedömer man att reformerna på arbetsmarknaden, där bland annat arbetslöshetsförsäkringen setts över och det så kallade jobbskatteavdraget införts, kommer att sänka arbetslösheten betydligt. Det här visar att modiga beslut ger önskad effekt.

Finland behöver flera arbetstimmar för att lappaluckornaidenredan nu sargade offentliga ekonomin som dessutom genom den demografiska utvecklingen försämras om inte åtgärder vidtas för att höja försörjningsgraden.

Nu gäller det att kavla upp ärmarna, granska var möjligheterna finns och fat ta beslut med framtiden för ögonen. I sista hand handlar allt detta om att bevara vårt välfärdssamhälle. Nu krävs hårt jobb för att uppnå flera jobb. “Vårt skattesystem uppmuntrar indirekt privatpersoner att satsa på passiva investeringar som depositioner och fastigheter, i stället för företag som nyanställer personal”

Utgiven i Forum nr 2012-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."