Utgiven i Forum nr 2012-11

Invandrarna väger tungt

av Leif Bergström Forum 2012-11, sida 28, 22.11.2012

Taggar: Orter: USA Teman: invandring

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2012

VARLDEN: US invandrarna

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK Med sin seger i valet kan Barack Obama ha säkra en plats i historieböckerna som e av USA:s stora liberala reformatör vid sidan av Franklin Roosevelt och

Lyndon Johnson. Hans sjukförsäk ringsreform och den nya reglering en av finanssektorn tycks nu säkrade - båda skulle ha rivits upp om

Mitt Romney segrat.

Obama kan också få möjlighetatttillsätta nya domare i Högsta domstolen, och svänga dess nu konservativa majoritet. Och han väntas allmänt förnya Ben Bernankes mandat som ordförande vid centralbanken Fed, en man Romney hade lovat att avskeda. Skulle Bernanke anse sig ha fått nog utpekas allmänt hans nära förtrogna vice ordförande, Janet Yellen som en efterträdare benägen att fortsätta Feds liberala fiskala politik.

KOMMENTAR

Men eftervärldens omdöme om Obama-eran kommer sannolikt ilika hög grad att avgöras av om han under de närmaste månaderna lyckas nå en kompromiss med kongressens republikaner för att undvika vad alla parter kallar den fiskala avgrund som väntar vid årsskiftet. Utan en kompromiss utlöses automatiska budgetnedskärningar för 2013 i enlighet med en tidigare uppgörelse som endast tjänade till att skjuta de svåra avgörandena på framtiden.

Problemet då var att republikanerna endast ville pruta i en rad sociala program, medan Obama ville kombinera vad han kallat “balanserade” nedskärningar med skattehöjningar för de rikaste amerikanerna. Republikanerna, vars fiskalt konservativa Tea party-falang då hade vunnit en rad segrar, vägrade att ens diskutera någon form av skattehöjningar. Ställningarna är ideologiskt desamma i dag. Men i årets valled flera tea party-kandidater uppmärksammade nederlag, och även en del aktivister har börjat tala om behovet att överge en kompromisslöst renlärig linje för en mer pragmatisk hållning.

N

FLER. Folk med rötter i Latinamerika är den snabbast växande väljargruppen i USA och väntas vid nästa presidentval vara lika många som de svarta.

Kanske visade väljarna i Kalifornien också att amerikaner är villiga att betala högre skatter om alternativen är skrämmande nog. Kaliforniske guvernören Jerry Brown satsade allt sitt politiska kapital på en folkomröstningsfråga som kommer att höja delstatens omsättningsskatt med en kvarts procent och inkomstskatten för de högst avlönade, för att undvika en budgetsituation som skulle ha tvingat staten att skära hårt i skolutgifter och minska antalet elever vid offentligt drivna universitet. Guvernören vann en knapp men betydelsefull seger.

Flera observatörer har framhållit Bill Clintons budgetuppgörelse 1997, då han höjde mar väger tung ginalskatterna men bantade budgetutgifterna, som en möjlig modell.

Analyserna av valutgången är fortfarande i full gång. Enligt en tolkning kan en bestående effekt vara att tea party-rörelsens inflytande nu är i avtagande. Republikanerna söker i alla fall febrilt förklaring till hur en president kunde återväljas när arbetslösheten ständigt legat på 7,8 procent eller högre.

En anledning är den demografiska förändringen av USA:s befolkning. Mitt Romney vann 59 procent av de vita rösterna, som utgör 72 procent av väljarkåren. Bland vita män fick han 25 procentenheter fler röster än Obama. Men presidenten tog 93 procent av de svartas röster, fick stöd av 71 procent av latinamerikanska väljare och 73 procent av asiatiska.

Medborgare med rötter i Latinamerika är den snabbast växande väljargruppen, och väntas vid nästapresidentval 2016 vara till antalet jämbördig med de svarta. GeorgeWBush förstod deras betydelse, och vann 44 procent av deras röster. Men Romney tog en hård linje i invandrarfrågor, och fick betala priset.

OLOHAAIOLSI

Flera partistrateger talade om behovet av att återgå till vad Ronald Reagan brukade kalla “det stora tältet” ett tolerant parti, villigt att acceptera människor av skilda raser och trosuppfattning. Den tid när konservativa politiker kunde förlita sig enbart på vita manliga väljare kommer inte tillbaka.

John Weaver, som var strateg åt bland andra John McCain, gick än längre när han i ett uttalande i New York Times kritiserade republikanska kärntruppers religiösa intolerans, politikers vansinniga uttalanden om huruvida graviditet alls kan bli följden av våldtäkt, och bigotta inställning tillhomosexuella ”…vi måste ta itu med vårt latinamerikanska problem snarast, vi måste acceptera vetenskapen och börja avvisa dessa falska förklaringar som bara inte är sanna när de hörs inom vårt parti, och sluta tolerera de intoleranta!

Utgiven i Forum nr 2012-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."