Utgiven i Forum nr 1978-14

Finnlines fick MÖ-linje

Forum 1978-14, sida 13, 27.09.1978

Taggar: Bolag: Finnlines Orter: Mellanöstern

Finnlines fick MÖ-linje

Finnlines har i samarbete med SISCO inlett lasttrafik till Mellanöstern, till en början med fyra semicontainerfarty på ca 11 000 tdw. De första turerna har gått från kontinenten med last från mellaneuropeiska länder. I slutet av september avgår ett fartyg också från Helsingfors — huvudsakligen med last om byggnadsförnödenheter.

” Finnlines och SISCO — Saudi International Shipping Company Lid, ägt av saudiarabiska Triad-bolaget, Valmet och Finnlines — utförde en marknadsundersökning, som klart utvisade en kännbar efterfrågan på kapacitet från Europa till Mellanöstern. Främsta potten utgör icke oväntat byggnadsmaterial, sk projektgods, containersstyckegods, växt olja i tankar och i någon mån också konsumtionsvaror. Fartygen är försedda med kylutrymmen.

Redan på förhand stod det klart att fartygen skulle återvända så gott som tomma — eller med tomma containers — på uppresan. Transporten i den riktningen består ju huvudsakligen av olja.

En av de slutliga destinationerna för containertrafiken är Teheran — stadens upplagringsplats på bilden — som ligger ca 1 200 km från hamnstaden Ban dar-e-Shahpur.

Sudan - morgondagens exportland?

Forts. från sid. 9

I och med att utvecklingsplanerna är så pass omfattande och inbegriper så många sektorer, torde de allra flesta finländska företag kunna finna sitt speciella område. De enskilda projektens omfång är emellertid så pass omfattande att de kan ställa till med svårigheter för mindre 1everantörer.

De finländska företag som är och har varit engagerade i Sudans grannländer, har en god utgångsposition i sin kunskap om miljö, arbetsförhållanden och konkurrenter. Skillnader

FORUM 14/7 mellan länderna finns, men de är relativt små.

Bearbetningen av den sudanesiska marknaden är billig för de företag, vilkas representanter ändå reser i denna del av världen.

Kanaler

Enligt utsago kommer man inom en nära framtid — troligtvis vid årsskiftet — att placera en finsk handelssekreterare i Sudan, som då blir en naturlig förbindelselänk mellan exportören och kunderna.

. ot ? ÅL . UR KN Å

O . ”Vår del av oljepengarna” . ” . .

— Det här är Finnlines sätt att få sin del av oljepengarna, konstaterar bolagets informationschef Kai Vesterlund.

I första skedet har man salt in fyra fartyg mellan kontinenten (i slutet av september även Helsingfors med Finnarrow) och Arabiska och Persiska viken. Nästa fas är att utöka lottan med tre fartyg för trafiken till Röda havets hamnar, troligen i oktober. Man har också räknat med möjligheten att sköta transporterna rån Finland med matartrafik til kontinenten — med Finncearriers — om huvudparten av lasten är melaneuropeisk.

Finnlines och SISCOs nya linje kommer enligt planerna att ha hamnarna Köpenhamn, Hamburg/Bremen, Rotterdam och Antwerpen samt Southampton i Europa, destinationerna Sharjah, Dubai, Dammam, Jubail, Kuwait och Bandar-e-Shahpur i Arabiska och Persiska viken, och destinationerna Aqaba, Yando och Jeddah vid Röda havs-kusten.

Agenterna marknadsfö — Åtminstone i början av verksamheten kommer Finnlines att sköta administrationen från Finland, och agenterna i Europa säljer lastkapacitet, konstaterar Kai Vesterlund. — Några marknadsföringsproblem är inte aktuella tills vidare — de första fartygen seglade ner med nästan full last. Senare kanske vi etablerar ett kontor i någon av de mellaneuropeiska hamnstäderna, likaså överväger vi grundandet av en operativ och marknadsföringsenhet i SaudiArabien.

För övrigt är det ändamålsenligt att närmare bekanta sig med sexårsplanen och en utredning som gjorts angående exportmöjligheterna till Sudan i början av senaste år. Båda finns på Utrikeshandelsförbundet i Helsingfors.

Artikeln är skriven av Rolf Stäuber, diplomtekniker och DE, som i två år arbetat som konsult i Sudan för Oy Habberstad Ab.

13

Utgiven i Forum nr 1978-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."