Kabel-tv erövrar huvudstaden

av Christer Herlin Forum 1978-14, sida 19-20, 27.09.1978

Taggar: Personer: Esa Malm Teman: television

Kabel-tv erövrar huvudstaden

Elva stadsdelar i Helsingfors har redan kabel-tv och därmed sex kanaler att välja på. Helsinki Televisio satsar stort på underhållning och lokalprogram. Tittarna på de anslutna distributionsområdena har med glädje hälsat detta alternativ och komplement till Rundradion. Samtidigt har annonsörerna — inte minst småföretag — fått ett nytt reklammedium til överkomligt pris.

y)»” Helsinki Televisio Oy — huvudstadens kabel-tv — har slagit mer än väl ut. I detta nu har 25 500 hushåll anslutit sig. Vid årets slut räknar man med att omkring 32 000 har gjort det. Det här innebär redan 6070 000 tittare.

— Efterfrågan har varit mycket större än väntat. Alla våra förhandsberäkningar har slagit fel — i positiv riktning, berättar försäljningschef Esa Malm.

Detta gäller inte enbart för anslutningen räknat i hushåll. Försäljningen av reklamtid har fått en god start. Detsamma gäller även för HTV:s nyaste grej, Underhållningskanalen, som startade i september. Efter tr veckor hade redan över 1000 hushåll skaffat sig den lilla ”svarta lådan” som krävs för denna kanal.

Helsingfors kabel-tv var med andra ord ingen felsatsning. Tvärtom, för en gångs skull verkar det som om finländarna var glädjande tidigt ute och med på något nytt. HTV startade redan för fem år sedan, då Liikesivistysrahasto, Helsingfors handelskansmare och Graafinen Teollisuus Oy — Grafiska Industri Ab började undersöka lönsamheten i ett dylikt företag.

Resultaten var positiva, aktiekapitalet höjdes till 6 miljoner och man fick med nära 80 representanter för affärslivet, industrin, banker och för Helsingfors-kanalens kontrollrum. Kanalen, som är avgiftsfri, behandlar i främsta rummet händelserna i huvudstaden och dess närmaste omgivning.

FORUM 14/78

HTV kanava 9 Flirtar 30.5. 29 VILKON OHJELNAT 16. 60 SÄRKETTA LAHELTA resa HELSINGIN KRUPUNKT TIE-— DOTTAR. = HELSINGFÖRS STÄD INFORMERAR 2838-150 ren PALi =

Sevan Kur T JA, JÖFJEKNAS, mutta onka karkki etttenme kään kohdallaan? Jatkuv.»a säkringsbolag. Själva centret för verksamheten byggdes upp våren 1975 i Östra Böle. I september 1975 startade HTV sina regelbundna sändningar.

Sex kanaler

Helsingfors kabel-tv har 12 kanaler till sitt förfogande. 6 används, 6 väntar på satellitsändningarna. Dessa väntas bli aktuella år 1985, kanske tidigare. Tre helt nya kanaler får de hushåll som ansluter sig utöver de tre man redan har. De är TV-1 och TV-2 samt Tallinns tv, som tack vare HTV:s förstärkare blir försedd med ljud.

De tre HTV-kanalerna är Helsingforskanalen, som sänder lokalprogram samt Informationskanalen med textinfo, klocka och musik dygnet om och den nyaste Underhållningskanalen. UH-kanalen sänder 100 timmar program i månaden och är avgiftsbelagd. De övriga är gratis, givetvis förutsatt att bostadsaktiebolaget anslutit fastigheten.

För anslutning krävs att bostadsaktiebolaget gör ett avtal med HTV. Anslutningsavgiften per förstärkare är 2950 mk för ett genomsnitthus med 50 lägenheter. Härtill kommer arbetskostnader på 1500—1 900 mk och en 300 mk årlig serviceavgift, avsedd att täcka kostnaderna för en ny förstärkare, då den föregående tjänat ut efter 6—7 år.

”Svarta lådan” avgörande

Denna anslutning ger ännu en suddig bild i mottagarna av UH-kanalen. För att se denna hyr hushållen en ”svart låda” av HTV. Den kostar i anskaffning 440 mk, och programavgiften är 10 mk per månad. Ett alternativ är att betala 40 mk/mån första året, 30 mk/mån andra året, 20 mk/mån tredje året och från det fjärde framåt 15 mk/mån. Däri ingår allt.

Det här kan förefalla dyrt, men uppenbarligen inte alltför avskräckande. Antalet fastigheter som vill ansluta sig till HTV bara ökar pro Vän 1 Över hälften av fastigheterna i stadskärnan har anslutit sig till HTV:s distributionsnät. Intresset för lokaltv-verksamhet har vuxit enormt, berättar Esa Malm.

centuellt för varje ny stadsdel man bygger ut i.

— Detta år väntade vi oss intresse i 30—40 procent av fastigheterna och blev mer än förvånade då det visade sig att 65—70 procent av dem ville ansluta sig, berättar försäljningschef Esa Malm.

Först gick man ut till Berghäll. 40 procent av fastigheterna anslöt sig. I Tölö kom man redan upp till 65 procent och på topp ligger för tillfället Kronohagen med 70 procent.

Då Helsingfors-området är helt utbyggd i medlet av 80-talet, räknar man med att ha 150 000 anslutna lä genheler och cen tittarsiffra på 300 000—350 000. Då ses HTV även i delar av Vanda, Esbo och Grankulla, Stor-Helsingfors med andra ord. Längre har man inte tänkt sig att bygga ut nätet.

Helsingfors kabel-tv har kommit för att stanna. Risken att den förbjuds anser Esa Malm obefintlig.

HTV kompletterar

HTV som reklammedium har troligen framtiden för sig. Redan nu har intresset för det visat sig på fallande. Bland höstens program finns det flera som inte kan ta in en reklam till. Annonsörerna är mestadels lokala (60 2/0), men också ”riksomfattande” annonsörer har anlitat HTV.

— För dem som gör reklam på det nationella planet är HTV ett bra supplement. De kan stöda sina återförsäljare i exakt de områden där dessa verkar. Detta har redan de flesta stora kedjor matvaruaffärer insett och är för tillfället de största utnyttjarna av vår reklamtid.

Ett annat sätt att utnyttja HTV som reklammedium är för provmarknadsföring. En mindre kampanj, vars kostnader uppgår till enbart några tusen mark, ger redan en bild av hur argumenten biter och vilken inverkan är direkt på efterfrågan.

En prisjämförelse med Reklam-TV visar att HTV är fördelaktig. För samma pris som Reklam-TV debiterar för 60 sekunder får man i HT 30 minuter reklamtid. En jämförelse visavi kontaktipriset per hushåll ger däremot en riktigare bild av förhållandet.

— Vårt kontaktpris är 2 penni/ hushåll, men kommer att röra sig kring 1,5 penni.

Någon direkt konkurrent till RTV är alltså HTV inte, men den erbjuder företagen möjligheter till många intressanta experiment. Samtidig som den erbjuder tv-tittarna ett välkommet alternativ med underhållning och lokala program.

Christer Herlin OC

För att kunna följa med HTV:s underhållningskanal fordras ovan avbildade ”svarta låda” som kopplas in mellan tv:n och antennuttaget. Den kostar i anskaffning 440 mk och programavgiften är 10 mk per månad.

Vuoden tärkeimmät messut teollisuuden palveluksessa oleville.

Tee almanakkaasi merkintä lokakuun 12—18 päivien kohdalle. Silloin järjestetään nimittäin Tukholman Tekniset Messut. Noin 350 näytteillepanijaa, jotka edustavat toistatuhatta yritystä eri puolilta maailmaa, esittelee siellä kukin oman alansa viimeisimpiä uutuuksia. Tekniset Messut auttavat pysymään kehityksen tasalla. Ota hyvissä ajoin yhteys matkatoimistoosi ja varaa hotellihuone. Tervetuloa Teknisille Messuille (Tekniska Mässan), Ruotsin Teollisuusmessuille n:o 1, 12—18 lokakuuta 1978, Mässan-Ålvsjö,

Tukholma.

Vain ammatti-ihmisille. Ei alle 16-vuotiaille. Pääsymaksu 15 kr. tai näytteillepanijalta saatu kutsukortti. Arkipäivisin 9—17.

Lauantaisin ja sunnuntaisin 9—15.

Asiamiehemme:; Oy Interfair AB, Lars-Eric Ilmoni, PL 24, Helsinki, 90-14 14 00.

20

FORUM 14/78

Utgiven i Forum nr 1978-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."