Utgiven i Forum nr 1978-14

SAAB-Valmet-Chrysler=Peugeot?

av Christian Sundgren Forum 1978-14, sida 16-17, 27.09.1978

Taggar: Bolag: Peugeot Teman: bilar

Franska Peugeot-Citroen tar över Chryslers dotterföretag i Europa. Avtalet som signerades den 10 augusti gör PeugeotCitroen till största bilproducent i Europa och femte störs i världen.

Några dagar senare följer nyheten: Chrysler börjar samarbeta med SAAB-Valmet i Nystad. Hur går de två stornyheterna ihop? Gäller Chryslers finlandsplaner fortfarande? Blir det slutligen Peugeot-bilar som kommer att produceras i Nystad yw” Chrysler, tredje störst i USA, har gått med förlust detta år. Företaget lär behöva 7 miljarder mk för sina saneringsplaner.

Genom att sälja Europa-företagen kom man över en del av de medel man behöver. Peugeot-Citroen fick betala 230 miljoner dollar, alltså omkring 1 miljard mk, för företagen i Spanien, Frankrike och England. Chrysler får ta hand om dotterföretagens avkastning ännu tre år framåt och är nu tredjestörsta aktionär i Peugeot-Citroen med 15 procent av aktierna. Endast familjerna Peugeot och Michelin har mer.

Med denna affär har Peugeot kommit över moderna anläggningar och ett utvecklat tekniskt kunnande. Chryslers medverkan i rymdprogrammet NASA har gett en hel del på elektroniksidan. Som största i Europa kan Peugeot också räkna med betydande produktionsrationaliseringar. Målet är väl bla att förse alla dotterföretag med 5 miljoner likadana växellådor.

Några problem har man också fåt på köpet. Chrysler-företagen i England har varit olönsamma en längre tid. De är med engelska skattemedel som företagen har kunnat hålla sin sysselsättningsnivå. Till denna del är affären faktiskt fortfarande öppen. Den engelska regeringen skall godkänna avtalet. Ett troligt villkor är att fransmännen ersätter de engelska skattebetalarna.

Nytt med affären är att amerikanskt blir franskt. Chrysler kom ju in på den franska marknaden genom att köpa majoriteten i franska Simea 1963. Affären gick på 100 miljoner dollar. Nu skedde det motsatta. Franska Peugeot köper tillbaka amerikanska Chrysler. Och det för dubbelt större summa. Det är den sjunkande dollarn som gör de amerikanska europafilialerna allt intressantare i då västeuropeiska företagarnas ögon. 1400 amerikanska filialer har sålts till högstbjudande under 70-talets första hälft.

Peugeot-Citroen-Chrysler sortimentet kommer nu att täcka allt från stora 604:an till nya småstora Simca Peugeot-Citroen-Chrysler sortimentet kommer efter detta att omfatta allt från stora Peugeot 604:an (ovan) till den nya småstora Chrysler-Simca Ho rizon (uppe till höger).

16

Horisont. Rationaliseringen på bilområdet har snart gått så långt att amerikanska, japanska och europeiska producenter står på jämlik fot. Men fortfarande är Fiat och Renault ute efter partners på andra sidan Atlanten för att komma in på den amerikanska marknaden. American Motors är i sin tur ute efter egna direktkontakter till den europeiska bilmarknaden.

För de mindre bilproducenterna är ett samarbete kring viktiga komponenter det enda sättet att överleva. Volvos motorproduktionssamarbete med Renault och Peugeot är ett exempel. Chryslers samarbetsplaner med SAAB-Valmet är ett annat.

Indirekt samarbetar alltså Volvo och SAAB redan. Förbindelselänken är franska Peugeot och SAAB-Valmet. Snart kommer väl både Peugeot- och Volvo-bilar att rulla ut från Nystadsfabriken…

Christian Sundgren O

FORUM 14/78

Vad som verkligen händ wu Kommer Peugeot-Chrysler-affären att påverka Chryslers samarbete med Saacb-Valmet? Blir det Peugeotbilar som kommer ut ur Nystadsfabriken? Frågan ställs till DI Gustav Rydman — För tillfället gäller kontraktet med Saab-Valmet bara Chryslerbilar. Peugeot-Chrysler överenskommelsen betyder inte att tidigare förbindelser bryts. Inga kontrakt med tredje part har förändrats. PeugeotCitroen och Chrysler bildar nu ett gemensamt holdingbolag. Enligt överenskommelsen behåller alla identiteten på sina fabrikationsenheter. Citroen och Chrysler fortsätter alltså att producera bilar under eget märke,

Peugeot-Chrysler-affären kunde slås fast efter 2 års hemliga överläggningar. SAAB-Valmet var väl en enklare förhandlingspart — Jag var faktiskt med från början. Den första förhandlingskontakten gjordes i oktober 1977. Kontrakten skrevs på i juni och juli i år. Offentlighet blev det i augusti. 10 månader tog det hela alltså. Affären var inte i Peugeot-Chrysler-klassen men för den nordiska bilmarknaden var den viktig. Lätt var det inte alla gånger. Förhandlingarna var tom temporärt avbrutna några gånger. SAAB hade några konkurrenter i vågskålen och vi hade våra betänkligheter. Den finska pressen underströk att affären gjordes oberoende

FORUM 14/7 av SAAB i Sverige, Det stämmer inte. Man gör inte någonting utan att höra den som sitter på 50 procent av aktierna,

Vad väntar ni er av SAAB-Valmetsamarbetet — Vi är nöjda med affären och tror att den är bra för bägge parter. SAAB hjälper oss klara av de nordiska specialfordringarna. Företaget har det tekniska kunnandet beträffande lackering och rostbehandling. Med de förbättringarna hoppas vi sälja fler bilar i Finland. Bara publiceringen av samarbetsplanerna med SAAB-Valmet fördubblade efterfrågan på Chrysler-bilar i Finland.

Har uppdelningen av bilmarknaden och -produktionen i Europa nu gått tillräckligt långt — Klart att Peugeot-Chrysler-affären kom till för att ge nya massproduktionsfördelar. Det är ett villkor för att hålla de tuffa japanerna på avstånd. Jag har tidigare sagt att med en årsproduktion under 400 000 bilar är man dödsdömd. Men storleken är inte längre helt avgörande. Med ett samarbete för att producera komponenter kan man också hålla produktionskostnaderna nere. Exempel är SAAB-Valmet-samarbetet för oss, och Volvos samarbete med Peugeot och Renault. Europeiska Ford var banbrytaren i början av 60-talet.

Har alla bilproducenter mu insyn i varandra — finns det inga hemligheter längre — Alla vaktar nog sina hemligheter. Men med en ökad standardisering blir det allt mindre sekretess. Har någon patent på något får man betala lite royalties, men man samarbetar i alla fall. Det nyttar vanligen alla parter, I Peugeot-Chrysleraffären kommer Peugeot att ha nytta av det elektroniska kunnande som Chrysler har skaffat sig i det amerikanska rymdraketprojektet.

Ett närmare samarbete, en ökad rationalisering hotar sysselsättningen säger facket! — Idén med Peugeot-Chrysler affären var att motarbeta problemen som kan uppstå vid någon svag länk. Lyckas det är det bra för sysselsättningen. Dessutom är varje firma en legal enhet också efter holdingtransaktionen, Alla kontrakt som ingåtts håller.

Hur är det med Gustav Rydman själv — är han nu Peugeot- eller Chrysler-anställd — Jaa, frågan är kanske inte riktigt klar än. Men en holdingtransaktion har ägt rum mellan Peugeot och Chrysler. Vad mig beträffar är min arbelsgivare samma som tidigare.

Christian Sundgren 17

Utgiven i Forum nr 1978-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."