Utgiven i Forum nr 1979-07

Finnstar och Ilmatar kryssade i medvind

av Sixten Johansson Forum 1979-07, sida 18, 25.04.1979

Taggar: Teman: sjöfartyg

Finnstar och Ilmatar kryssade i medvind

Finnlines och Silja Line, med var sitt passagerarfartyg ombyggt för kryssningstrafik, rapporterar båda om tillfredsställande erfarenheter av den första kryssningsperiod i sydliga vatten fartygen nu har bakom sig. Den goda efterfrågan överskre i vissa fall förväntningarna, och anslutningsflygen blev en flaskhals.

uu» Finnlines fartyg Finnstar transporterade ungefär 3 200 passagerare under den första kryssningsperioden längs Västafrikas kust. Huvudparten av passagerarna, ca 60 procent, var finländare — en stor del av dem med tidigare fjärrkryssningar bakom sig. En flaskhals för Finnlines blev anslutningsflygens kapacitet, som överskreds av efterfrågan.

De övriga kryssningsresenärerna utgjordes främst av tyskar, ca 500 passagerare, och svenskar, ca 300 passagerare. Omkring 100 passagerare kom från Benelux-området och Storbritannien. Enligt en kundundersökning rederiet gjorde bland passagerarna samlade maten ombord och fartygets personal de flesta pluspoängen. Nöjd var man också med hytt- och = restaurangutrymmena samt det sk idrottsdäcket, som föll speciellt mellaneuropéerna i smaken.

I området kring Kanarieöarna och den västafrikanska kusten, som trafikeras av ca 15 internationella kryssningsfartyg, stod Finnstar för ca 10 procent av utbudet räknat i resedygn.

Goda utsikter

I början av denna månad har Finnstar utchartrats till en tysk researrangör, och kryssar nu på Medelhavet och vid den norska kusten. I juli och augusti sätts fartyget igen in på den traditionella östersjörutten Hel 18

De tog sin del av kryssningskakan …

e , |. BERRENE ba bee TT a oa Gc - . — singfors-Slite-Köpenhamn. Utgående från det goda försäljningsresultatet för denhär säsongen ser man enligt direktör Olavi Pylkkänen med tillförsikt på nästa fjärrkryssäsong, som tar vid i november. Finnstar kryssar igen huvudsakligen i de västafrikanska vattnen, med starthamnen förlagd till Las Palmas, och på vårvintern kryssar fartyget i Medelhavet.

”Experiment”

Silja Lines fartyg Ilmatars första kryssningsperiod, som av informationschef Hans Häggman karakteriseras närmast som ett experiment, slog också väl ut och ger löfte om fortsatt verksamhet. Under den sexveckorsperiod fartyget kryssade med utgångspunkt från Malaga transporterade det ca 2 000 passagerare. Också här var intresset bland finländare

NEGL. LEE = is ou EFktire sar - Er

IM ny T på ee wo oda i ON ra

In : RR FUN fana fan o och svenskar — de senare avreste också från Helsingfors — så stort att flygkapaciteten Helsingiors—Malag blev för liten. Men i motsats till Finnstar bestod Ilmatars resenärer till 50 procent av utlänningar, främst tyskar och holländare.

Efter kryssningsperioden i egen regi har också Silja Line chartrat sitt fartyg till tyska arrangörer, som under våren ordnar turer längs den norska kusten.

— Ekonomiskt gick södernkryssningarna ungefär jämnt ut, berättar Hans Häggman, men vi närde heller inga förhoppningar om stora vinster. Huvudsaken för denna period var att sondera marknaderna och pröva den egna organisationen, och med dethär för ögonen är vi nöjda.

I sommar återupptar Ilmatar trafiken till Leningrad och Reval, men vänder på hösten igen stäven mot sydligare vatten.

FORUM 7/79

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."