Utgiven i Forum nr 1991-15

Finsk tvåskrovselegant lyxkryssar i Karibien

av Christian Schönberg Forum 1991-15, sida 06-08, 07.11.1991

Taggar: Teman: kryssningsfartyg

Det startade med en drö mande sommar under Medelha vets sol varefter Rauma-Repolabygget, världens största tvåskrovs lyxkryssare styr västerut för att med San Juan i Puerto Rico som hemhamn segla omkring i Karibien med främst dollarstinna amerikanska kongresskryssningsresenärer i sina lyxutrymmen.

Projektet har ända sedan år 1987, då numera avlidne Offe Nyblin tillsammans med bolagets nuvarande VD grundade företaget, seglat i medvind. Men så handlar det ju inte om vilket ”uddaprojekt” som helst, utan om en unik affärsidé som fick även de mest krävande amerikanska intressenterna, som i dag basar för den egentliga verksamheten i USA, att greppa idén på stubben.

Det är inte enbart den originella fartygstypen, värd 125 miljoner US dollar i dagens mynt, som skiljer sig från mängden, också businesskonceptet och ägarkonstellationerna avviker en del från det man är van vid i branschen.

|öörce Sönmar a sker inkom ”YesI can”

Pusselbitarna har en efter en fallit på plats. Den första och kanske värdefullaste biten var att Radisson Hotels Corporation, som bedriver hotellverksamhet på 240 orter i olika världsdelar, nappade på utmaningen. Företaget ingår i den stora Carlson Companies-koncernen som äger Nordamerikas största resebyrånät Carlson Travel Group. Koncernen omfattar 75 före En hydrauliskt nedsänkbar ponton i fartygets akter tjänar som bas för simning, dykning, vattenskidning och surfing.

Finsk tvåskrovselegant lyxkryssar i Karibien

Text:Christian Schönberg

Drömmen om att få lansera en helt ny typ av kryssningsbusiness i det penningstinna och servicekrävande Nordamerika väcktes år 1986, berättar Christian Aspegrén, VD hos Diamond Cruises.

Nu endast fem år senare är drömmen inte mera en dröm. Rederiets första kryssningsfartyg SSC Radisson Diamond färdigställs som bäst i Raumo inför sin jungfrutur våren 1992.

15/1991 FRUN,

Delar av undervattenskrovet är försett med fönster som möjliggör studier av livet i Karibiens enorma akvarium.

tag med över 70 000 anställda och redovisade i fjol för cirka 8,1 miljarder US dollar i försäljningsintäkter.

Curtis L Carlson som i tiden grundade den multinationella bolagsjätten passade i somras på att under en kortare resa I Norden dels gräva efter sina skandinaviska rötter och dels personligen besiktiga lyxkryssaren på varvet i Raumo.

Carlsons föräldrar flyttade nämligen i samband med den stora emigrationsvågen i slutet av förra århundradet från Skandinavien till Amerika. Släkten har såväl svensk som dansk och längre bak i tiden även finländsk påbrå. Banden till förfädernas hemland existerar fortfarande; Carlson konsulterades bl a av det svenska kungahuset då man i Sverige skulle inleda förberedelserna för den svenska emigrationens jubileumsår ”New Sweden 1988”.

Carlson gick in i hotellbusinessen år 1962 då Radisson hotellet i centrum av Minneapolis övergick i hans ägo. Här inleddes expensionen av hotellimperiet Radisson som i dag omfattar 250 enheter runtom i USA och Kanada och är den snabbast expanderande hotellkedjan i USA. Hotellen efterföljdes av Colony- och Country Hospitality-kedjorna samt Kitchen International och TGI Fridayrestaurangkedjorna, som hör till de mera framgångsrika i USA.

Carlson Marketing Group omfattar också E F Mac Donald, enligt uppgift det ledande incentive-, motivations F RUN 15/199 och marknadsföringsföretaget i världen, som nyligen genomförde ett internt skolningsprogram inom koncernen benämnt ”Yes I can”. vilket redan i sig ger en klar och dynamisk bild av koncernens marknadsföringsstrategi.

Två ”ubåtar i paråkning

I och med mastresningen den 10 september i år har det i juni sjösatta skrovet uppnått sina slutgiltiga dimensioner. Fartyget är 131 meter långt. 32 meter brett och har ett djupgående på 8 meter. Kryssningsfarten uppges vara 12,5 knop.

Fartyget har två parallella undervattenskrov i vilka de 2 Waärtsilämaskinerna med en effekt på nästan 12 megawatt placerats. Motorernas placering gör att vibrationerna i skrovet inte är lika påtagliga som i konventionella enskrovsfartyg. Passagcerarutrymmena som byggs ovanpå ”de två ubåtarna” ligger helt ovanför vattenlinjen. Skrovlösningen har tidigare använts bl a vid byggandet av havsforsknings- och andra specialfartyg av vilka man kräver speciellt god stabilitet och jämn gång i divergerande sjöförhållanden. SSC Radisson Diamond är däremot det första kryssningsfartyget av denna typ i världen. Modellprovningar och andra tester visar enligt uppgifter från varvet att fartyget beter sig betydligt lugnare i sjögång än sina mera traditionella enskrovskusi ner. Rörelserna dämpas ytterligare av fyra datorstyrda fenstabilisatorer.

Intresset växer internationellt

Japanska Mitsui O S K Lines Ltd har redan en tid utvecklat planer på att bygga — ultrasnabba = tvåskrovsfartvg som kunde konkurrera med flygtransporterna från och till Japan. Att jus vänd Åense ER Vid mustresningen i september 1991 placerades, enligt gammal medeltida tradition, mynt från Amerika och Finland i mastfoten, för att bringa fartyget lycka och framgång I sin sjöfart.

a

Diamond…

fortsättning

Diamond-konceptet hann först bottnar i ett tidsmässigt forskningsförsprång på cirka 3 år i laboratorieförhållanden. Det förvånar knappast någon att just japanska intressenter placerat kapital i företaget.

Aktiekapitalet är nu uppe i nästan 100 Mmk och fördelar sig rätt jämnt mellan inhemska och internationella placerare. Utöver företagets grundaraktionär Christian Aspegrén är Försäkringsbolaget Pohjola, KansallisOsake-Pankki, Rauma Oy och Finventure Fonden, som administreras av Capital Management Oy. inhemska huvudaktionärer.

Av de utländska huvudaktionärerna är amerikanska Radisson Hotel Corporation i central ställning med sina 10 procent av aktiestocken. Bland de övriga noteras Mitsui O SK Lines, försäkringsbolaget Nippon Life samt Nippon Total Finance i Tokyo. Scudder, Steven & Clarks New Europe Fund i New York, Thomesto Oy:s dotterbolag Timber Shipping på Cayman Islands samt Försäkringsbolaget Scandia i Stockholm. Utöver dessa har företaget även flertalet andra inhemska och utländska aktieägare.

noterar alldeles tydligt den världsomfattande recessionens inverkan på investmentmarknaden. Aven stora solida investerare vågar inte placera pengar i alltför långsiktiga projekt. Pengarna måste helt enkelt ge avkastning långt tidigare.

Ett nytt fartyg per år

Kryssningstrafiken växer kontinuerligt, inte bara i Karibien, vilket ökar möjligheterna för Diamond Cruise att expandera. I all synnerhet när bolaget som det första i världen tar i bruk en ny typ av fartyg som både till formgivning och tekniska lösningar erbjuder resekomfort av högsta möjliga klass. Medelhavstrafiken kommer att öka ävensom kryssningar i Indonesien. Det ökande intresset för kryssningsverksamhet märks också på börsen.

—Vi siktar fortfarande på att utöka vår flotta med ett nytt fartyg per år, säger Aspegrén.

Diamond Cruise-partnern Radisson riktar sin marknadsföring i främsta hand direkt till företag som är villiga att chartra hela fartyget på dygnsbasis. I andra hand går man in för att via sina resebyråer erbjuda också enskilda mänskor kryssningsplats ombord. Rederiet räknar med att förhållandet mellan alternativen kommer att vara 70/30.

Försiktiga investerare

Diamond Cruise arbetar för högtryck för att öka bolagets kapital i enlighet med vårens bolagsstämmobeslut, vilket inte hör till de allra lättaste uppgifterna i dagens recessionstider.

—De inhemska resurserna är uttömda, det är helt klart säger VD Christian Aspegrén. Vi katalogiserar för närvarande den internationella marknaden där vi hittat intressenter även från länder som hittills inte finns inskrivna i vårt akticregister. Men vi

Försäljningen som inleddes på våren har fått ett entustiastiskt mottagande bland företagen, myser Aspegrén. Innan jul har vi redan sålt över hälften av till buds stående kapacitet för nästa år. Knappast har väl något annat kryssningsfartyg uppnått en sådan försäljningssuccé redan före sin leverans.

Marknadens rymligaste

Enligt den internationella kryssningsbranschens — organisation CLIA:s(Cruise Lines International Associa tt Kölsträckningen i mars 1991 bevitnades av bla av VD Christian Aspegrén flankerad av styrelseordförande Juhani Pesonen till vänster och Radisson Hotel Corporations VD Iohn

Norlander till höger.

tion) definiering erbjuder SSC Radisson Diamond mest utrymme per passagerare. Även fartygets huvudrestaurang är i detta avseende rymligare än på dagens kryssningsfartyg.

VVD Tuomas Routa uppger att man vid planeringen av fartygets passagerarutrymmen lyckats förena såväl de små som de stora kryssningsfartygens positiva sidor i samma koncept. Såväl rymligheten från de stora som stämningen, lyxen och avskildheten från de mindre lyxkryssarna ryms med i konceptet Radisson Diamond.

Till fartygets 177 lyxhytter hör exempelvis en egen balkong eller ett vardagsrum med ett stort panoramafönster. Varje hytt har givetvis egen TV, video, radio och bärbar CD-skivspelare.

Gruppbespisningen är avskaffad. Passagerarna binds inte till tidsmässigt fastslagna dukningar, enligt principen på större kryssningsfartyg, utan kan på egna tider fritt nyttja fartygets huvudrestaurang som fungerar enligt ä la carte-principen.

Vid planeringen av fartyget har man speciellt beaktat de servicebehov och krav på specialarrangemang som konferens- och belöningsgruppresenärer ställer. Mötesutrymmena är utrustade med video- och annan AV-apparatur av senaste teknik. Fartygets telekommunikationssystem med sina satellitförbindelser, telefoner med direktlinjer, telefaxar och nyhetstjänster, representerar även branschens högsta kunnande.

Bland specialiteterna på fritidssidan noteras ett golfdäck där man kan öva såväl längre slag som puttar samt en större pontonplattform som hydrauliskt kan sänkas ned till vattenytan vid fartygets akter och tjäna som bas för simning, dykning, vattenskidning och surfing.

För närvarande rör sig charterkostnaderna för SSC Radisson Diamond kring cirka 160 000 US dollar per kryssningsdygn, vilket uträknat i vår valuta skulle betyda en dygnsavgift på ungefär 1 900 mark per person.

Optionen utnyttjas

Diamond Cruise har redan meddelat Raumo-varvet att man utnyttjar optionen till ett systerfartyg för leverans våren 1993. Kontraktets värde är nära 600 Mmk och innefattar även i sig en option på ytterligare ett tredje fartyg.

Aspegrén hoppas på ett definitivt undertecknande av kontraktet ännu inom detta år. Om det går att genomföra hänger fortfarande på om bolaget lyckas intressera tillräckligt många nyinvesterare att delta i projektet. Lånedelen och de nödvändiga garantierna som krävs, är redan beviljade. 15/1991 F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."