Utgiven i Forum nr 2008-12

Fint som EU-snus

av Richard Brander Forum 2008-12, sida 24, 22.12.2008

Taggar: Teman: politik

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2088

BRANDER

Richard Brander är informatör på Finlands Bank.

Fint som EU-snu Är det rimligt att huvudmannen isnushärvan döms till två år och fyra månader ovillkorligt fängelse? Den 42-årige mannen från Jakobstad köpte stora mängder svenskt snus och sålde det vidare i affärsmässig omfattning till kiosker och servicestationer i Finland. Verksamheten ägde rum mellan 2001 och 2006,

Enligt min mening förefaller domen som nyligen avkunnades av Korsholms tingsrätt vara i strängaste laget. Det finns många aspekter som borde beaktas. Snus är en tobaksprodukt som säljs fullt lagligt i Sverige och som har använts sedan urminnes tider också i Finland, speciellt i svenska Österbotten och på Åland. Strengbergs tobaksfabrik tillverkade 15 ton snus per år innan riksdagen förbjöd snuset inför EU-medlemskapet.

Under EU-medlemsförhandlingarna höll Sverige med näbbar och klor fast vid sin självbestämmande rätt gällande tobaksprodukter, Finland gav sig utan strid. Regeringen gav ett lagförslag där förbudet helt sonika motiverades med att snus är förbjudet i EU. Riksdagens socialutskott motsatte sig propositionen med motiveringen att snus är vänligare för omgivningen än tobaksrök och att medmänniskorna inte behöver lida av ”passiv snusning! I plenum godkändes förbudslinjen ändå med rösterna 97 mot 74. Nästan alla finlandssvenska riksdagsledamöter stödde en fortsatt fri försäljning, Undantagen var Claes Andersson, Bjarne Kallis och Rose-Marie Björkenheim.

Till det absurda i situationen hörde att användningen av snus inte begränsades. Det är fortfarande fritt fram att föra in snus från Sverige för personlig konsumtion, Snus säljs illegalt under disk i många kios att förbjuda

Jag tycker det är dålig lagstiftnin sumera. Det strider mot min rättsuppfattning. Och därför har jag också svårt att förstå att någon ska tvingas skaka galler för ett dylikt “brott?

Denna uppfattning innebär definitivt inte att jag vill uppmuntra någon att börja snusa. I motsats till EU-parlamentarikern Henrik Lax är jag inte en motståndare mot förbudet med motiveringen att snus skulle vara mindre hälsovådligt än cigarretter. Det är inte poängen. Tvärtom vet jag som före detta rökare och snusare att nikotinet är extremt beroendeframkallande oberoende av i vilken form det intas,

Ur snävt hälsomässig synvinkel är det därmed bra att snuset inte finns fritt tillgängligt till försäljning bland andra tobaksprodukter i Finland. Frestelsen att köpa en burk snus på impuls är mindre om den bara finns under disk. I Sverige är det däremot lätt hänt att en gammal nikotinist gör ett snedsteg och köper en burk snus, Den portionsförpackade tobaksvaran som sätts under läppen har under de senaste årtiondena produktutvecklats och smakar numera till exempel vanilj eller lakrits. Ska sanningen fram känner jag ett kraftigt sug efter en prilla då jag skriver den här kolumnen (jag lever mig alltid in i mina ämnen).

Andra argument talar ändå för en liberalisering. Ta till exempel situationen då det gäller Åland och taxfreeförsäljningen av snus i färjetrafiken mellan Finland och Sverige. Det är så skrattretande att man inte tror att det är sant, att fartyg förses med svensk flagg för att kunna fortsätta försäljningen. Tänk hur det självstyrande öriket har mobbats av Helsingfors och Bryssel då regeringen i Mariehamn har motsatt sig snusförbudet. Det är så korkat att jag som en vän av den europeiska integrationen blir lite beklämd.

ker på olika håll i Finland. Do- försälj ningen av Nyligen beslöt EU-kommissionen men i Jakobstad ändrar knap- tillåta krökta gurkor för att det gampast på detta. en pro dukt som la direktivet uppfattades som byrå Jag tycker det är dålig lag- det ar lagligt att kratiskt. Vore det nu dags att göra en stiftning att förbjuda försälj- = + omprövning av snusförbudet — åtningen av en produkt som det inneha och minstone då det gäller försäljningen i är lagligt att inneha och kon- konsume Ta. Finland? a

Utgiven i Forum nr 2008-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."