Utgiven i Forum nr 1979-13

FISC hjälper våra exportörer ”öppna dörren”

av Ragnhild Artimo Forum 1979-13, sida 20, 12.09.1979

Taggar: Teman: export

FIS hjälpe våra exportörer ”öppna dörren”

Det klassiska problemet för finländska exportörer — åtminstone på den amerikanska marknaden — är inte för höga priser utan inkomparabla priser. Då landets egna tillverkare kan ange varans pris FOB New York har det varit vanligt att finländska tillverkare anger priserna FOB Helsingfors, varvid beställaren inte kan jämföra de amerikanska och finländska tillverkarnas priser, ofta till fromma för de förstnämnda, som kan ge exakta uppgifter. FISC, Finnish Import Services Center Inc, som opererat sedan senaste vinter, skall jämna vägen för exporthugad finländska företag.

WP” FISC är dotterbolag till Finlands Utrikeshandelsförbund. Tanken på en sådan serviceform föddes bland handelssekreterarna vid konsulatet i New York för över två år sedan, och Utrikeshandelsförbundet tog fasta på idén: i december senaste år inledde FISC verksamheten på nedre Manhattan med en bemanning på två personer.

— Verksamhetsidén är att ge finländska tillverkare samma affärsmässiga utgångsläge som de amerikanska — inhemska — tillverkarna, säger FISC:s VD Peter Fagerman. — För att i offertskedet kunna ange komparabla priser — i praktiken priser FOB New York, som enligt amerikansk terminologi betyder fritt i lager i New York — måste de finländska företagen ha tillförlitliga transport-, förtullnings- och mellanlagerkostnader klara på förhand.

Minimerade risker

Vad kan FISC göra för finländska exportföretag som vill komma in på den amerikanska marknaden — Ordna fördelaktiga transportkontrakt, låga speditionskostnader, tillhandahålla pålitlig finländsk övervakning och effektiva kommunikationer och en verksamhetspunkt i USA, säger Peter Fagerman. — Mellanlagerfrågan är en central detalj i hela exportproblematiken: i USA är möj 2 ligheten att sälja direkt från lager en förutsättning för att överhuvudtaget göra lönande affärer.

En annan viktig faktor för lönsamheten är naturligtvis att få pengarna från kunden…

— Enstaka tråkiga erfarenheter har visat att det är motiverat att fästa uppmärksamhet vid betalningsproceduren. FISC arrangera factoring-avtal, som eliminerar kreditriskerna för exportören. Genom att FISC representerar flera företag — i skrivande stund 17 — har vi ett annat förhandlingsläge än enskilda företag då vi köper tjänster.

nr AM a AA a

VD Peter Fagerman och ekonom Anita Kostermaa utgör tills vidare hela FISC-personalen.

Moderata kostnader

FISC ägs till hundra procent av UF. Handels- och industriministeriet beviljade medel reserverade för exportbefrämjande för grundandet av enheten. Med nuvarande kapacitet kan FISC sköta uppdrag av ca 20 exportörer.

— FISC strävar inte till att uppvisa vinst, betonar Peter Fagerman. — Den grundavgift företagen betalar för att ”vara med” är 4600 mk. Utöver grundavgiften uppbärs en föränderlig avgift, 3 procent av förtullningsvärdet för de varor företaget exporterar till USA på försorg av FISC. De utifrån köpta tjänsterna som spedition, förtullning, lagring etc debiteras netto. Det är alltså ett rätt billigt nöje att utnyttja FISC. Dessutom blir det ekonomiskt genom billigare samtransporter och fördelaktiga tjänster ”i land”.

FISC-direktionen inkluderar VD Harri Malmberg, Metallindustrins Centralförbund, VD Peter Fagerman, FISC, direktör Lauri Prepula, UF, och handelssekreterare Jukka Vihersaari, New York. Uppdragsgivarföretagen å sin sida bildar ett rådgivande organ, som sammankallas vid behov.

Rum för alla

Finländska exportörer har ingen anledning att vara blyga och ängsliga — Åtminstone på den amerikanska marknaden stämmer myten om våra höga finländska priser inte, framhåller VD Fagerman. — I relation till kvaliteten är de inte särskilt höga, och over here finns det rum för produkter i alla prisklasser. Finländska konsumtionsvaror tävlar inte med varor från lågprisländer, och säljs följaktligen i affärer med en penningstark och kvalitetsmedveten kundkrets.

Men rätt pris och rätt kvalitet räc ker som bekant inte — de måste backas upp av väl övervägda exportansträngningar — Jag återkommer till min käpphäst, komparabla prisuppgifter, säger Peter Fagerman. — Det är en av hemligheterna bakom japanernas exportframgångar. Ingen tilltänkt köpare är glad över att själv nödgas räkna ut vad varan kommer att kosta inklusive transport, tullar etc. Priser som direkt kan jämföras med ”inhemska” leverantörers priser leder oftare till köpbeslut. Finländska tillverkare kan med denna enkla åtgärd effektivt jämna vägen för sig på exportmarknader — varvid FISC är mycket villigt att bistå dem. =

FORUM 13/79

Utgiven i Forum nr 1979-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."