Utgiven i Forum nr 1994-10

Fiskars UPS ger obruten eltillförsel och skyddar mot svart ruta

av Bo Ingves Forum 1994-10, sida 22-23, 25.08.1994

Taggar: Bolag: Fiskars Personer: Pekka Lehmuskoski

Fiskars UPS ger obruten eltillförsel och skyddar mot

SVART RUTA

Bo Ingves

Medan astronomerna frenetiskt letar efter svarta hål i rymden, har många datoranvändare upplevt dem på betydligt närmare håll. Det är en obehaglig känsla när “nånting händer” med datorn och många timmars hårt jobb spårlöst försvinner. Oftast beror oförklarliga datorhaverier på störningar i eltillförseln. Med en UPS kopplad till dator hade det svarta h et knappast uppstått.

UPS är en förkortning av Uninterruptible Power Supply, d.v.s. obruten eltillförsel. I mångas ögon är en UPS endast ett extra batteri som förhindrar att strömmen till datorn bryts vid strömavbrott.

skall dock en UPS utan ström läckage till datorn tåla den våldsamma överbelastning som kan uppstå vid åsknedslag på ellinjen. Gör den inte det, är det högst troligt en före detta dator som med mörkt sinne blickar tillbaka mot användaren efter den osannolika händelsen.

Fiskars har tillverkat UPSar sedan 1968. I fjol omsatte UPS-gruppens 562 anställda 427 miljoner mark (21 procent av Fiskars totalomsättning) och hör till en av föregångarna bland världens UPStillverkare. Över 90 procent av försäljningen sker utomlands.

F: att egentligen vara värd sitt namn

Mjukvaran allt viktigare

Fiskars UPS-grupp består av Fiskars Power Systems (FPS) i Europa och Deltec i USA. Nyligen köptes också det amerikanska UPS- och softwareföretaget Network Security Systems Incorporated (NSSID, som sedan mitten av 1980-talet har utvecklat sofistikerad programvara för kommunikation mellan UPSar och datorer.

— Vårt software-kunnande mångdubblades genom köpet av NSSI. Det var ett viktigt strategiskt köp för oss, därför att det hela tiden blir allt viktigare att kunna erbjuda avancerad programvara vid sidan av själva UPS. NSSI finns dessutom på parkettplats i Kalifornien, och har direkta kontakter till både Novell och Microsoft, berättar Fiskars Power Systerns VD Pekka Lehmuskoski.

FPS eget kommunikationsprogram, PowerLink, kommer dock också att finnas kvari fortsättningen. Det stöder bl. a. Vax-världens VMS-operationssystem, vilket NSSI:s programvara inte gör. Både NSSI:s mjukvara och PowerLink stöder alla de viktigare nätprodukterna som Novell; LAN Manager 22

LANServer, LANtastic, Windows NT o.s.v. — och de olika Unix-miljöerna.

Patentsökt batterikontroll

Om inte UPS" batterier är i gott trim hela tiden, kan det bli en obehaglig överraskning då strömmen oväntat bryts en dag.

Fiskars har fört batterimanagementaspekten ett steg längre än många av konkurrenterna med sin patentsökta ABM-teknik (Advanced Battery Management). Till skillnad från många andra lösningar på marknaden urkopp Fiskars Power Systems har under Pekka Lehmuskoskis ledning på 1990-talet utvecklats till en lönsam enhet inom Fiskars koncernen.

last. ex. batteriet inte och lämnar datorn oskyddad under den tid testet körs. ABM ökar också batteriernas livslängd med ca 30 procent tack vare att batterierna laddas endast då det verkligen behövs.

— Vi satsar ca 5 procent av vår omsättning på forskning och utveckling vid våra egna forskningsanläggningar i Fin En UPS är en UPS är en UPS — eller är det?

Mp HUR Ro ö na samtidligt som & effektiv filter

FREnätverk ställs det avsevärt hg en billigsofFline UPS, som k byggd UPSen är gav sämre sky

Påställen där elspänningen och ti är dett det dörlör mest UPSAr avrondine vp tighkan oeksösvara-alt UPS o valkriterium vid-val-av UPS. 9

NA — N s Hoffslider även, gunolikaj; Ispåciellt eps SUPS ger so Hän kopt Körbatteriets ätter obruten vi stag brått föttgjerar batterigr Cr törningar I si Foff-line WPSanssom är billigare aftiillverka, kopplas batterierna däremot in först då inätströmmen bryts, Åven.om det då uppstår et.korh ti strämförsörjningen innan

Bditeriern& har hunnit kopplas ingklarar dagens PG v bis guden st lösärtiden.

Som reservströrmkällar för ån-hemdå det brå röckorthedsen billigsoffline UPS.

krav PRE Ren aknar til Aila ri kning, som int kompenserar elnätets ojämnheter utan att-batteriet kopplas in, och söm inte skyddar datorerna mot t. ex. statisk elektricitet och skarpa effe topp som i värsta fall kanske förstör en hårdskiva med strategisk information kan uppstå t. ex. när lysrör inom samma elnät kopplas på eller av.

Detta ställer högre krav på komponenternas kvalitet och på hur väl planerad och etinnebär en större summa på prislappen. Men priset allena avgör inte allt. PC Magazines UPS-test förräshösten avslöjade att över dubbelt dyrare UPSar än avsevärt billig - apparater.

örseln har en tendens att vara ojämn och opålitlig ggast att använda on-line UPSar. T. ex. i Ryssland och östra Mellaneuropa sälj i Vik dätorn.kan kommunicera sinsemellan och att UPS här prögramvara som gör atiden Käntelleratkan stängarav.en obemanr längre strömavbrott: Alla WPSänkaninte kommunicera med datorer. Olika UPS-tillverkares pregramvara är ocksérav varierande klass, vilket även det kan vara ett avgörand fömtillförseln.

icker Bet int ttoppar i eltillförseln. En effekt server vi land, Sverige och USA. ABM är ett av resultaten av vår seriösa satsning på FoU. Ett annat exempel är att Deltecs PowerRite Pro, som i Europa säljs under namnet PowerServer 10, förra hösten utnämndes till Editor’s Choice i PC Magazines UPS-test. Den var testets förmånligaste UPS som ger ett fullgott skydd mot störningar i elnätet.

UPSar för alla datormiljöer

Lehmuskoski konstaterar att Fiskars Power Systems styrka är helhetstänkandet; företaget säljer: samma paket moderna UPSar för alla slags datormiljöer, all den kringliggande hård- och mjukvara som behövs för att bygga upp ett effektivt datorskydd och det för tillfället kanske mest ambitiösa serviceprogrammet i UPS-branschen.

— Den tydliga trenden på marknaden är att företag mer och mer övergår till PC-nät med PC- eller Unix-servrar, Därför var det en lyckad strategi att vi från början av 1990-talet kraftigt satsade på att utveckla UPSar som lämpar sig för system av mindre format. Vårt produkturval omfattar allt från små 250 VA:s enheter för enskilda pen och små nätservrar ända till 120 kVA:s 3-fas UPSar för stora centraldatorer.

Fiskars UPSar är godkända av de flesta stora datortillverkarna i världen, och har verksamheten certifierad enligt

Med en UPS i bakfickan kan man koncentrera sig på arbetet i alla väder.

ISO 9001. I februari valde t. ex. IBM i Tyskland FPS till sin andra UPS-leverantör vid sidan av AEG. Anbud hade inbegärts av de 10 främsta UPS-tillverkarna i världen.

— Vi har överhuvudtaget med framgång knutit OEM-kontrakt med de stora datortillverkarna, d.v.s. våra UPSar levereras under datortillverkarens varumärke. 0060 teleCALLER DET TRÅDLÖSA TELEFONSYSTEMET

Vanliga trådlösa telefoner fungerar inte tillfredsställande i stora företag, som omfattar flera byggnader eller många våningar. Telefonerna fungerar bara inom räckvidden för si egen basstation.

Nu kan man glömma räckviddsproblemen! Med det trådlösa telefonsystemet teleCaller har man inte räckviddsproblem. Flera samverkande basstationer bildar ett nät av radioceller, vilka garanterar att de trådlösa telefonerna fungerar på hela det område som önskas. Samtalen kopplas automatiskt via den basstation som ger bästa mottagning på den plats där man för tillfället befinner sig. Man kan prata obehindrat även medan man förflyttar sig, Samtalet flyttas automatiskt från en basstation till en annan,

Systemet ansluts till företagets telefonväxel. teleCaller systemet ansluts till företagets telefonväxel. Växeln bör ha analoga anknytningar och tonval. Inkopplingen til telefonväxeln sker antingen via växelns personsöksanslutnin eller via anknytningarna.

Mångsidiga funktioner i handtelefonen.

Inbyggd telefonsvarare + Talförvrängare (scrambler) > Head-set (optional) + Högtalare på baksidan + Kan ta emot alfanumeriska meddelanden; t.ex. driftlarm > Kan användas som larmsändare + Inbyggd telefonbok - 80 namn med nummer + Du har dessutom tillgång till alla växeltjänster som en vanlig bordstelefon erbjuder…

Drumsövägen 50 00200 Helsingfors Tel. (90) 68 281

Utgiven i Forum nr 1994-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."