Utgiven i Forum nr 1994-10

Folkstyre eller brysselmakt?

av Christian Schönberg Forum 1994-10, sida 35, 25.08.1994

Taggar: Teman: EU

Folkstyre eller brysselmakt?

Christian Schönberg

Nej-sidan i Sverige satsar i höst sina sista kampanjslantar på att försöka övertyga svenskarna om att folkstyret i Sveriga kommer att förvandlas till brysselmakt om de säger Ja till EU. Man hävdar också att landet helt enkelt inte har råd atg bli nettobetalare i unionen.

sterrike sade nyligen klart och ent digt Ja till fullt medlemskap i EU År detta inte en klar indikator på att såväl Sverige som Finland sällar sig till sällskapet vid folkomröstningarna i höst — Nej. jag tror inte man skall göra jämförelser mellan Österrike och Sverige eller Finland, säger Nej-generalen — juristen, centerpartisten — Hans Lindqvist från Värmdö i den stockholmska skärgården. Österrike har en annan kultur och ett närmare förhållande till Centraleuropa, och framför allt hade landet egentligen ingen organiserad Nej-rörelse som skulle ha kunnat påverka opinionen. Debatten har genomgående varit yvig och full av överdrifter, vilka inte haft någon chans att gå hem hos de österrikiska tvivlarna.

Hans lUndqvist säger inte bara Nej till EU, grupperingarna hen företräder säger lika klart Nej även till Öresundsbron.

— Min bestämda uppfattning är däremot att Norge definitivt säger Nej till EU, Sverige gör troligen detsamma, medan jag inte är säker på vad Finland kommer att göra, Vi kommer naturligtvis att göra allt vad vi kan för att bistå Nej-sidan i Finland under hela den kommande kampanjen fram till folkomröstningen den 16 oktober. Det är fullkomligt givetatt de svenska väljarna tar större intryck av resultatet i Finland än av valet i Österrike.

Tag vill ändå inte förneka att inte det entydiga Ja:etinågon mån skulle påverka opinionerna i Norden, men min uppfattning är nog att väljarna i Norden bygger sina åsiktsramar helt utgående från den egna tankeförmågan. Vi hade ju givetvis gärna sett att folkomröstningarna i Norden skulle ske på samma dag för att slippa just den här sortens jämförelser. Varje land borde ju suveränt själv, utgående från det egna landets meriter, avgöra om man vill tillhöra den Europeiska Unionen, eller ej.

fortsättning på sid 49

Handelsbanken

Din hemmabank Norden runt

Du finner oss på följande platser:

Danmark Finland Norge Lysaker Sverige Köpenhamn Helsingfors Oslo Tel +47 67 533760 — Stockholm Pilestraede (HK) Södra Kajen (HK) = Fyrstikktorget Sandnes Kungsträdgådsgatan 2 (HK) Tel +45 334 18200 — Tel+358 0 166771 Tel+4722 671350 Tel +47 51 629850 = Tel +08 701 10 00 Olav V’s Gate Ski …och på 485 platser runt Tel +47 22 941600 Tel+479 877920 = helalandet Rådhusgaten (HK) Stavanger Tel +47 22 940700 Lökkeveien Kirkegaten +47 51 520040 Tel +47 22 940700 Östervå +47 51 89 00 2 35

Utgiven i Forum nr 1994-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."