Fler finska företag får rum på svenska marknaden

av Sören Viktorsson Forum 2009-07-08, sida 34-35, 27.08.2009

Taggar: Personer: Marja Kahra Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-3 200 ler finska företag får rum a svenska marknaden

IH Näringsliv. Finsk-svenska handelskammaren märker av att intresset för den svenska marknaden ökar bland finländska entreprenörer då läget är tufft på hemmamarknaden. Vård och omsorg är en framtidsnisch för finländska företag eftersom allt fler finländare i Sverige behöver vård på finska.

SÖREN VIKTORSSON H STOCKHOLM

Xx Fler finländska företag ska få upp ögonen för den svenska marknaden. Det är målet för FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS Nya satsning.

”1 Sverige är vi redan kända. Nu satsar vi mer på att informera finländska företag om hur vi kan hjälpa dem att komma in på och att växa på den svenska marknaden”, berät tar nytillträdda vd:n MARJA KAHRA.

Finsk-svenska handelskammaren har funnits sedan 1936 och till grundarna hörde president Paasikivi. Målet, då som nu, är att hjälpa finländska företag in på den svenska marknaden.

”För tillfället är vi sex anställda. Men under hösten kommer åtminstone ytterligare ett par marknadskonsulter att anställas”) berättar Marja Kahra när Forum besöker kontoret på Östermalm i Stockholm.

Under föregångaren RISTO ERJANTIS tid som vd har Finsk-svenska handelskammaren genom bland annat tidskriften FORUM FINLAND gjort finländskt näringsliv känt för svenska läsare.

”Forum Finland kommer fortsättningsvis att ges ut, dock som webbtidning. Nytt är att vi nu under hösten hoppas kunna lansera en kundtidning på finska. Det här är dock ännu bara på planeringsstadiet och ej helt klart”, berättar informatör CHRISTINA ROITTO.

Finsk-svenska handelskammarens verksamhet finansieras huvudsakligen av arbetsoch näringsministeriet i Finland. Övriga inkomstkällor är medlemsavgifter samt konsultverksamhet.

Såväl privatpersoner som företag kan bli medlemmar och antalet uppgår i dag till runt 330, varav två tredjedelar i Sverige.

”Vårt mål är att bli 500 medlemmar och tillväxten ser vi främst i Finland. I Sverige har vi redan en inarbetad programverksamhet. Nu tänker vi locka potentiella nya medlemmar med seminarier och nätverksträffar även i Finland”, säger Marja Kahra.

”Redan i dag finns våra medlemmar uppdelade i kluster. Vi har alltså möjlighet att i Finland exempelvis bjuda in företag inom livsmedelsbranschen och genom våra kon takter och medlemmar se till att dit kommer intressanta föreläsare”

Man skulle kunna tro att den ekonomiska recessionen minskat finländarnas intresse för den svenska marknaden. Men enligt marknadskonsult ANNE MASALIN är det precis tvärtom.

Vi får nu nästan dubbelt så många samtal hit till Finsk-svenska handelskammaren jämfört med för ett år sedan. När det är tufft på hemmamarknaden är Sverige för många den naturliga första exportmarknaden att försöka ta sig in på”, säger hon.

”Finländare vet ofta väldigt mycket om Sverige men underskattar dock ibland svårigheterna att etablera sig på svenska marknaden?”

Till det första Anne Masalin och hennes kollegor gör hör att fråga vilka planer företagetifråga har för den svenska marknaden och vad som är målet. Tillsammans går man också igenom vilka resurser som kan krävas.

”Sverige är en dubbelt så stor marknad och det kräver resurser. Att bara skaffa en

SPECIALPRODUKTER.

Marja Kahra säger att finländska företag med högklas siga nischprodukter har chanser på densvenska marknaden.

agent räcker inte alltid, man måste ge satsningen tid och ibland kan en egen försäljare vara bästa lösningen”, förklarar hon.

Kahra påpekar att den svenska marknaden i mycket är mättad. Men, tillägger hon, finländska företag med högklassiga nischprodukter har alltid möjligheter.

”Ett sådant är FRESTEMS som gör inredningar till ambulanser. De var för drygt ett år sedan mediett av handelskammarens projekt och fick en storkund, det svenska försvaret ”Framgången berodde mycket på att de var så lyhörda för kundens behov och kunde ta fram exakt det som efterfrågades”

Enintressant framtidsnisch för finländska företag vad gäller Sverige är vård och omsorg. Tillsammans med finska vårdföretag planerar man ett projekt för att stärka deras möjligheter att etablera sig på den svenska marknaden.

”Ny svensk lagstiftning gör det lättare för privata aktörer på detta område. Vi har ganska många äldre finländare i Sverige som kommer att behöva vård och omsorg på fin ska. Vi har under ett års tid tittat på situationen och tror det finns stora möjlighet för finländska företag här”, säger Anne Masalin.

Finsk-svenska handelskammaren erbjuder hela kedjan av tjänster vad gäller etableringi Sverige. Vad man framför allt trycker på är den långa erfarenheten och det breda kontaktnätet.

71 samband med att Forum Finland nu blir en webbtidning kommer vi att satsa mycket på att ge medlemsföretagen möjlighet att presentera sig där ”Vi lägger också ner mycket energi på att företagen genom artiklarnaitidningen ska bli synliga, exempelvis genom sökmotorerna på internet”, berättar Christina Roitto.

“Sverige är en dubbelt så stor marknad och det kräver resurser”

Annons Hanken

Utgiven i Forum nr 2009-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."