Fler turister besöker Thailand

av Janne Salonen Forum 2008-03, sida 51, 27.03.2008

Taggar: Personer: Lars Backström Teman: turism

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2088

Fler turister besöker Ihailand

JANNE SALONEN IH BANGKOK X Thailand är känt som ett semesterparadis som besöks av allt flera finländare och som det ställe där många semestrande finländare omkom i tsunamin år 2004. Men kungariket är också en betydande stat i Sydöstra Asien, både till ytan och befolkningen ungefär istorleksklass med Frankrike. Thailand som under de senaste åren har haft en rätt turbulent politisk historia, hör inte längre till världens fat tiga länder, utan räknas till medelinkomstländerna enligt Världsbankens definition.

Finlands ambassadör i Bangkok sedan början av 2005 är LARS BACKSTRÖM, 53, med rötterna i Replot (Korsholm) utanför Vasa. Han tillträdde sin post strax efter tsunamin.

Thailand besöktes under fjolåret av 140 000 finländare. Då landet blir allt populärare som turistmål upptas ambassadens verksamhet till stor del av konsulära frågor, vilket innebär assistans av olika slag för finländare. Av personalen på cirka 20 personer är närmare hälften sysselsatta med konsulära frågor och viseringar.

Till exempel avlider årligen ett antal finländska medborgare i Thailand - ifjol25 personer - och de flesta av de avlidna återbördas till hemlandet. Dödsfallen sker vanligen tillföljdav sjukdomsattacker, menäventrafikolyckor förekommer.

”Dödsfall till följd av våldsbrott ärlyckligtvis ovanliga, på det sättet är Thailand trots allt ett rätt säkert land för turisten”

Dessutom förekommer allvarligare sjukdomsfall som ibland gör det nödvändigt med dyra ambulansflyg till Finland. Backström understryker därför att den som planerar att resa till Thailand ska vara noga med att skaffa sig en ordentlig reseförsäkring.

”Finländska resenärer bör vara medvetna om att sjukhusvården kostar ifall de måste vårdas på något thailändskt sjukhus. Det kan bli fråga om rätt stora belopp, men de täcks av en bra reseförsäkring”

Fler fast bosatta. I dag är cirka 1 300 finländare stadigvarande bosatta i Thailand, och mångdubbelt fler vistas i Thailand i längre perioder, ofta i lägenheter eller villor de ha skaffat. Men trafiken går också i andra rikt ningen. 4 000 thailändare är numera bosatta i Finland, många till följd av äktenskap. ”Ambassaden får omkring 6 000 visumansökningar per år från thailändare. De flesta godkänns, endast cirka 8-9 procent förkastas av olika orsaker. Då handlar det främst om personer som har kommit med vilseledande uppgifter eller redogörelser i sina visum ansökningar”, säger Backström.

Frysta politiska kontakter. Militärkuppen 2006, då den populäre men enväldige premiärministern THAKSIN SHINAWATRA störtades, kastade sin skugga över ambassadörens tjänstgöring. EU:s medlemsländer beslöt att frysa alla politiska kontakter på högsta nivå, och därför har inte stats- eller ministerbesök från EU-länderna, eller vice versa, förekommit under denna period. En ny civil regering har nu tillträtt efter att militärjuntan formulerade en ny konstitution och nyval kunde hållas vid jultiden i fjol. Vinnare blev det Thaksin-sympatiserande partiet.

Nu har förre premiärministern Thaksin återvänt till Thailand efter att ha varit i exil under hela militärregimen, och frågan är vilken roll han kommer att inta i Thailands politiska liv framöver.

Backström uttalar sig naturligt nog rätt försiktigt om det politiska läget i Thailand ”Positivt är att en civilt vald regering har tillträtt. I praktiken är det frågan om gamla premiärministern Thaksins anhängare. Men likvälbetyder det att de politiska kontakterna på regeringsnivå nu åter kan börja knytas.”

Thailand saknade länge en ambassad i Finland, men sedan 2005 finns en thailändsk ambassad i Helsingfors, även om den fortfarande bara är på chargé d’affaires-nivå. Men tillkomsten av den nya regeringen betyder att Thailand snart kan komma att representeras av en ambassadör i Helsingfors.

Burma, Laos och Kambodja, Finlands ambassadör i Bangkok är även ambassadör i Burma (Myanmar), Kambodja och Laos. Framför allt den svåra problematiken kring den blodiga militärdiktaturen i Burma, en av världens värsta regimer, är en utmaning för Finlands ambassadör i Bangkok.

”En politisk tyngdpunkt är att EU-länderna vill uppträda gemensamt gentemot Burma, och utöva tryck för att landet utvecklas i en demokratisk riktning”, säger Backström.

För detta ändamål finns det ett organiserat samarbete mellan de 19 EU-ambassaderna i Bangkok, inklusive EU:s egen representation. EU-ambassadörerna möts i Bangkok en gång i månaden. Det har också varit tal om att de av EU-länderna som är medlemmar i Schengen skulle inrätta en gemensam viseringsbyrå i Bangkok.

I Laos medverkar finländska företag i rätt betydande investeringsplaner beträffande vattenkraft. Laos är fortfarande en kommunistisk envåldsstat, men ilikhet med Vietnam är man i färd att öppna sig för utrikeshandel och utländska investeringar. Kambodja har redan kommit några steg längre på demokratiseringens väg, och är i dag ett växande turistmål för finländare. m

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."