Utgiven i Forum nr 2007-04

Fler utländska investerareköper nordiska kontorshus

av Henric Borgström Forum 2007-04, sida 22-23, 26.04.2007

Taggar: Teman: fastigheter

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2087

VARLDEN: NORDEN

Fler utländska investerare köper nordiska kontorshus

Förra året såldes större fastigheter i Norden för 40 miljarder euro. Stabil ekonomi och politik, låga räntor och hög likviditet lockar allt fler stora internationella investerare till den nordiska fastighetsmarknaden.

DANSKT NYBYGGE.

Kontor och bostäder som byggs i området Brestad mellan Köpenhamns city och flygplatsen Kastrup är attraktiva för investerare.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 208 ”I Finland minskade avkastningen på fastigheter förra året men väntas öka framöver.”

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

LENE SKYTTHE /ORESTADSSELSKABET FOTO Oslo hade förra året den största prisökningen i Norden på centrala fastigheter, plus 20 procent. En liknande ökning väntas i år. Prognosen för Köpenhamn är plus 7 procent, för Stockholm och Helsingfors 3-4 procent. Detta enligt NewsEc, ledande rådgivare inom fastighetsförvaltning och med Nordens största analysenhet, som presenterade sin årliga nordiska översikt inför Europas största fastighetsmässa Mipim i Cannes i mars.

Förra året såldes större fastigheter i Norden för hela 40 miljarder euro. Allt fler av affärerna gjordes med de stora internationella investerarna i fastigheter som köpare. I Sverige har andelen utländska köpare på två år ökat från 37 till 43 procent av alla transaktioner. Flest affärer noterades i Sverige till ett värde av 17 miljarder euro, därefter Danmark cirka 9 miljarder, Norge 8 miljarder och Finland 5,5 miljarder euro.

Orsaken till det ökande internationella intresset för den nordiska fastighetsmarknaden sägs vara stabila politiska och ekonomiska förhållanden, låga räntor, stor likviditet, transparens och låga transaktionskostnader. Lagstiftning och affärskultur är också likartade.

Norden utvidgas i marknadsföringen allt mer till att omfatta också de tre baltiska staterna, där framför allt de stora nordiska bankerna etablerat sig under beteckningen ”The Nordic Region! Där ingår också Island som med endast cirka 300 000 invånare visat framfötterna de senaste åren med tre mycket expansiva finansgrupper.

Naturligtvis är makroekonomin i de stora nordiska länderna tilltalande med en BNPökningpåcirka3 procent, klarthögreänieuroländerna. Arbetslösheten är också sjunkande, ochinflationen på 1,5 -2 procent är klart lägre än på den europeiska kontinenten.

Pensionsfonder in i svenska fastigheter. Den största fastighetsaffären någonsin i Sverige genomfördes i juni i fjol när danska börsnoterade KEops köpte 172 fastigheter från börsnoterade KUNGSLEDEN för 680 miljoner euro. LJUNGBERGGRUPPEN köpte fastighetsbolaget ATRIUM för 453 miljoner euro. Men också pensionsfonderna gick stort in i fastigheter, ALECTA tog ÖVer WORLD TRADE CENTER vid järnvägsstationen i Stockholm från börsnoterade HUFVUDSTADEN för 331 miljoner euro.

Ett sammanhängande fastighetsbestånd såldes för 440 miljoner euro, när TAMWEELVIEW EUROPEAN HOLDINGS köpte Sturegallerian vid Stureplan i centrala Stockholm. Säljare var svenska DILIGENTIA.

Andra utländska köpare av större fastighetsobjekt var amerikanska GOLDMAN SACHS och GE REAL ESTATE samt brittiska TEESLAND 10G, RELT, BOULTBEE, KENMORE och RBS NORDIC RENTING Måttlig prisökning i Helsingfors. Finlands största fastighetsaffär någonsin skedde då börsnoterade sPONDA köpte statliga KAPITEELI med fastigheter för 1,3 miljarder euro. I Finland minskade avkastningen på fastigheter förra året, men väntas öka framöver, enligt Newsecs rapport. Likviditeten i marknaden ökar, mer kapital söker sig till fastighetsmarknaden. Affärsvolymen beräknas iår till cirka 5 miljarder euro. Vakansernaistörre fastigheter uppgår enligt Newsec till cirka 9 procent och hyrorna har stabiliserats på nivån 240-310 euro per kvadratmeter. I centrala Helsingfors väntas en måttlig prisökning i år och under nästa år.

Försäkringsbolag köper upp i Norge. Norges oljepengar bidrar starkt till högtrycket i ekonomin, och försäkringsbolag som VITAL, STOREBRAND och KLPtillhör landets största fastig hetsägare på köparsidan. De har fått sällskap av ABERDEEN PROPERTY INVESTORS Som tillsammans med svenska bankkoncernen SEB ENSKILDA köpte Fornebu nedlagda flygplats och området intill för cirka 600 miljoner euro. Avsikten är att utveckla området tillsammans med olika investerare.

En stor affär förra året genomfördes när nyligen börsnoterade NORWEGIAN PROPERTY köpte en del av AvAnTtors fastighetsbestånd för cirka 300 miljoner euro. I oljecentret Stavanger har ett flertal bestånd sålts för mellan 8 och 30 miljoner euro.

Transaktionerna i Norge har ökat från en miljard euro år 2002 till 8 miljarder år 2006. Prognoserna visar dock en lätt minskning under 2007. Newsec tror samtidigt på högre priser och hyror under detta år.

Vakanserna i centrala Oslo uppgår till endast 1-3 procent, i övrigt i staden till cirka 5 procent. Ett nytt stort projekt planeras, Tjuvholmen waterfront, samt fortsatt utbyggnad av Aker Brygge för kultur, hotell, kontor och exklusiva bostäder.

Danska Orestad lockar. Köpenhamn har cirka 11 miljoner kvadratmeter kontor, därav 3 miljoner centralt beläget, med fem danska pensionsbolag/fonder som största ägare. Likviditeten i marknaden är hög, fastighetsinvesterarna är överkapitaliserade och söker objekt. Entidigare hög vakansgrad ärisjunkande, avkastningen är god vilket stimulerar till nybyggande de kommande åren.

I absoluta centrum betalas kontorshyror på 1450-1750 danska kronor. Både svenska börsnoterade NORRSPORTEN OCh ABERDEEN har gått in som köpare i marknaden. Danska TK DEVELOPMENT Och SJAELSG samt svenska SKANSKA bygger nya stora fastigheter. Särskilt attraktivt är området mellan city och flygplatsen Kastrup i området Orestad.

Utgiven i Forum nr 2007-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."