Utgiven i Forum nr 1995-13

Flyg-båt koncept lockar affärsmän till Tyskland

av Christian Schönberg Forum 1995-13, sida 30, 19.10.1995

Alltfler företag arrangerar företagsbesök och seminarieresor främst till störr handels- och industricentra i de nordligare delarna av landet. Hamburgs hamn har en viktig funktion som sammanbindande länk i handeln.

Flyg-båt koncept lockar affärsmän till Tyskland

Christian Schönber växer i samma takt som landets bety delse som handelspartner för Finland ökar. All fler företag arrangerar företagsbesök och seminarieresor främst till större handels- och industricentra i de nordligare delarna av landet.

Enbart Silja Line redovisar isamarbete med Lufthansa, Finnair och den tyska turistbyrån DZT Deutsche Zentrale fir Tourismus e.V. för cirka 20 000 paketresor per år för affärs- och konferenskunder till Tyskland. De flesta väljer numera flyg-båt konceptet, ett tidseffektivt och prisvärt alternativ. Företagsbesöken inprickas under arbetstid på olika håll i landet medan seminariedelen förläggs under tur eller returresan till något av fartygets många konferensutrymmen.

Bokar man in en extra övernattning på tysk mark kan det löna sig att redan på förhand försäkra sig om tillträde till någon av storstädernas kvällslockelser. Dagens kanske mest omtalade show bär titeln ”Die Buddy-Holly-Story”, en påkostad rockmusical som ännu uppförs en tid på Das Neue Metropol Musicaltheater i Hamburgs hamn. Storyn bygger på Buddy Hollys korta livshistoria och hans stilgivande rockande mot slutet av 1950talet. Han dog i en flygkrasch år 1959. Storyn som uppförts på scener bl.a. i New York. London, Toronto, Stockholm och för närvarande i Hamburg har redan setts av över 6 miljoner människor världen runt. (De tyska storstäderna har förvisso också en rad andra beaktansvärda alternativ all erbjuda — för måhända något mer sofistikerade smakriktningar. | ntresset för Tyskland som turistland

Finnjet fortfarande still-going-strong

Trotjänaren GTS Finnjet har trafikerat mellan Finland och Tyskland redan i 18 å 3 men verkar inte lastgammal för det. Fartyget som stått modell för dagens moderna storfärjor byggdes för snabb trafik (strax innan oljekrisen drabbade världen) t.o.m. i förhoppning om att konkurrera med flyget, körde sträckan Helsingfors-Travemände på endast 22,5 timmar. Lönsamheten gick sedermera i botten vilket tvingade rederiet att som alternativ till de konsumtionsglada turbinerna installera dieselmotorer för att kunna skära ner bränslekostnaderna till en rimlig nivå. I hög fart med turbindrift bränner fartyget nämligen över tre gånger så mycket bränsle som vid dieseldrift. Ända sedan år 1981 då man övergick till partiell dieseldrift har lönsamheten på linjen varit god.

Fartyget har 565 hytter som sammanlagt kan härbärgera 1 700 passagerare. Resenärer som föredrar komfort på lyxnivå väljer givetvis helt integrerade Commodore-klass på övre däck medan mindre nogräknade ungdomar kan nöja sig med en av de 200 sovbritsar vilka sommartid står till deras förfogande. 1 4001 500 passagerare per tur är en normal silfra sommartid medan antalet under vintermånaderna inte når upp till 1 000. Finnjet kör numera sommartid med tre turer per vecka (29 timmar/resa) medan vintertidiabellen bygger på två avgångar

Trotjänaren GTS Finnjet har trafikerat melIan Finland och Tyskland redan i 18 år men verkar inte lastgammal för det.

med två nätter ombord. Under delar av året offererar rederiet 22 timmars minikryssningar för det fest- och inköpsglada klientelet.

DZT går på offensiven

Tyskland ligger för närvarande på femte plats i statistiken över finländarens resmål. Endast Sverige, Estland, Spanien och Ryssland ligger före. 48 procent av resorna till Tyskland bokfördes i fjol som affärsresor, följaktligen reste 52 procent som turister. 85 procent av finländarna som turistari Tyskland är bosatta i de sydigare delarna av landet, 65 procent av resenärerna har högre utbildning och förtjänar mer än 200 000 mark per år.

DZT — Deutsche Zentrale fir Tourismus e.V.. en för de flesta okänd storhet. jobbar målmedvetet, med tysk noggrannhet för att göra Tyskland allt mer attraktivt för utländska resenärer.

— Vår målsättning är att föra upp Tyskand från femte till tredje plats i den finändska resestatistiken, säger kontorsdirektör Marjaana Mattila. Vi har redan på ett år gått framåt med 3 procent och mera skall det väl bli. Den starka tyska marken har till en del inverkat menligt på människors beredskap att resa till Tyskland men å andra sidan har exempelvis populära TV-serier från vackra tyska trakter plötsligt fått pendeln att svänga.

Finländare “satsar” på Tyskland

Finländaren stöder numera den tyska turistindustrin med i genomsnitt 203 ECU/ dag (inkl.hotell) vilket är långt mer än europén i gemen. Förklaringen ligger dels i att de flesta finländare som reser till Tyskland är välbärgade och dels i att antalet affärsresenärer är förhållandevis stort. Enligt statistiken är det främst turistande barnfamiljer som gästar Tyskand, medelåldern är uträknad till 36 år.

DZT snurrar sammanlagt en budget på 53,5 miljoner DEM ide 25 länder byrån är representerad. Totalt är 178 personer, ördelade på 14 byråer och 11 representationer, sysselsatta med att marknadsföra Tyskland på utländsk botten. Drygt 50 procent av budgeten går åt till marknadsföring, resten till löner och omostnader. Det finns redan över 400 skrifter om Tyskland som turistland. Representationen i Helsingfors, personifierad av Marjaana Mattila, ger inte över-disk-service till mannen på gatan. oncentrationen ligger på resebyråer, press och organisationer. Däremot har man numera möjlighet att nå byrån per telefax.

Följande storsatsning för att öka turistströmmarna till Jandet bygger på resealternativ ”i Luthers fotspår”. DZT har nu, 450 år efter hans död, gett ut ett kortfattat bildverk med tex1 på engelska om mannens göranden och låtanden. 9

Forum nr 13/95

Utgiven i Forum nr 1995-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."